Poštovani klijenti,

 

Forum Media, Vam sa ponosom predstavlja II ciklus kontinirane edukacije koji je zakazan za prvi kvartal 2022. godine, i koji nastavlja sa uspešnom praksom i pažljivo odobranim spojem stručnih obuka i predavanjima vrhunskih stručnjaka, zajedno sa prijatnim ambijentom za rad i edukaciju, a uz idealnu priliku za širenje poslovnih kontakta i druženje.

 

U 2021. godini realizovano je 12 programa obuke koje je pohađao veliki broj polaznika iz javnog i privatnog sektora, a i u narednom periodu možete očekivati obuke koji su kreirane po meri i potrebama realnog tržišnog poslovanja i zahtevima savremene prakse.

 

Ako ste direktor, rukovodilac, menadžer, vlasnik ili preduzetnik, odnosno ako želite da unapredite svoja znanja i veštine u raznim disciplinama modernog biznisa, upravljanja i poslovanja, ovaj ciklus je namenjen za vas.         

JANUAR 2022.

VEŠTINE ANTISTRES KOMUNIKACIJE U BIZNISU

Kao direktor, rukovodilac, menadžer, pravnik, ekonomista, postupate odgovorno kako prema svom poslodavcu, tako i prema zaposlenima kojima rukovodite. Na iznenadan, neprijatan uticaj, nevolju ili situaciju na poslu Vaš organizam ne mora uvek da reaguje loše.  Ni svaki stres nije nužno disfunkcionalan, postoji i produktivan stres u poslu koji povećava produktivnost rada. Prepoznajte razlike i naučite da upravljate stresom u svom poslovnom okruženju. Ne dozvolite da vas savlada “sindrom sagorevanja (burnout)”

 

PREDAVAČ: Ljubica Bogetić, psiholog i psihoterapeut

UPRAVLJANJE SISTEMOM IT BEZBEDNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA

Na ovoj obuci ćete saznati koji su mehanizmi zaštite od nedozvoljenog pristupa podacima i kako da izbegnete curenje poverljivih podataka i naučićete kako da pravilno osigurate mrežu i uređaje, da testirate sistem i odstranite greške, a kroz prakične primere koji su se zaista dogodili povećaćete svoje razumevanje o IT (ne)bezbednosti i sprečićete njihovo dešavanje.

PREDAVAČ: Luka Milinković

FEBRUAR 2022.

KREDIT MENADŽMENT U NAPLATI POTRAŽIVANJA

Kreirajte jasnu kreditnu politiku prema kupcima i preuzmite kontrolu kako biste brže naplatili svoja potraživanja! Ukoliko niste obezebedili Vaša potraživanja, onda je vreme je za uvođenje kredit menadžmenta. Najbolji način da rešite probleme, finalizujete i naplatite svoj trud i rad je uvođenje kredit menadžmenta.

PREDAVAČ: Jasmina Čavić

KURS PRODUKTIVNOSTI

Kurs produktivnosti predstavlja lean odgovor na izazove smanjene produktivnosti i kroz formu radionice sa praktičnim primerima donosi nove ideje za unapređenje rada, zadovoljenje korisnikovih zahteva u predviđenom roku i ostvarivanje vidljivih ušteda.

Omogućite zaposlenima i celoj organizaciji da rade pametnije, a ne više.

 

PREDAVAČ: Uglješa Bogdanović, konsultant i profesionalni trener, QCDS Consulting

MART 2022.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

U martu smo pripremili obuku na kojoj ćete saznati sve o obavezama i odgovornostima lica za zaštitu podataka o ličnosti (Data Protection Officer) i dobiti jasne smernice i predloge, kako biste kroz praktične primere i zadatke najbolje primenili naučeno.

SITUACIONO RUKOVOĐENJE

Podaci pokazuju da oko trećina do polovine zaposlenih ne samo da ne doprinosi profitu kompanije već ni ne zarađuje novac koji dobija svakog meseca. To, s druge strane, govori da oko 40% poslova obavljaju zaposleni koji nemaju sva neophodna znanja i veštine za realizaciju poslova. Pozivamo Vas na obuku na kojoj ćete naučiti kako da:

  • brzo analizirate situaciju u kojoj se nalazite i za tu sitaciju izaberete odgovarajući stil rukovođenja za angažovanje zaposlenih
  • izgradite više stilova rukovođenja koji će Vam omogućiti produktivno angažovanje različitih grupa zaposlenih
  • na različite načine upravljate jednim zaposlenim u zavisnosti od situacije

PREDVAČ: Nataša Savić

FORUM MEDIA D.O.O | Kralja Milutina 46-48, Beograd | 011 329 29 63, 060 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs