Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Varno delo v laboratoriju

 

V spodnji tabeli so prikazane nekatere vrste strupenih učinkov, ki jih lahko povzročijo kemikalije.
Tabela vključuje: strupene kemikalije (npr. ali je rakotvorna, strupena, povzroča alergične reakcije itd.); različno časovno delovanje na del telesa, da se bolezen razvije; vrsto učinka kemičnih vzrokov in nekatere primere kemikalij, ki povzročajo te učinke.
Vrste strupenih učinkov kemikalij

Strupeni učinki Prizadeti del telesa Časovni razpon do pojava Učinek Snov
Dražilni ali jedki Ponavadi oči, pljuča in koža Nekaj minut do nekaj dni Vnetje, opekline in mehurji na izpostavljenih delih telesa. Pogosto se zaceli po akutni izpostavljenosti. Kronična izpostavljenost lahko povzroči trajne poškodbe. Amonijak, žveplova kislina, klor, dušikov oksid, fosgen, natrijev hidroksid ipd.
Fibrogeni Ponavadi pljuča Leta Postopno kumulativna izguba pljučne funkcije vodi do invalidnosti in smrti pri kronični izpostavljenosti. Boksitni prah, azbest, prah sladkornega trsa, azbest, prosti kremen ipd.
Alergijski Vsak organ, vendar večinoma pljuča in koža Dnevi do leta Lahko povzroči kronične pljučne bolezni, podobne astmi, in trajno invalidnost. Na koži lahko povzroči dermatitis. Toluen, di-izocianat (TDI), amini, krom, nikelj, kobalt, biogeni prah, utrjevalci za epoksidne smole ipd.
Dermatitis Koža Dnevi do leta Vnetje in luščenje kože, kožni izpuščaji. Kronične izpostavljenosti dražilom, alergijskim snovem, topilom ali detergentom Močne kisline in baze, detergenti, ogljikov tetraklorid, trikloretilen ipd.
Rakotvorni Vsi organi, pogosto koža, pljuča, mehur 10–40 let Rak na prizadetih organih in tkivih, prezgodnja smrt 2-naftilamin, vinilklorid, kloroform, nekateri katrani in olja, benzidin, benzen, azbest, nekatere težke kovine ipd.
Strupeni Vsi organi, vendar pogosto jetra, možgani, ledvice Nekaj minut do več let Smrt celic v ključnem organu in s tem povezana nezmožnost organa za opravljanje pomembnih bioloških funkcij. Lahko je vzrok smrti. Ogljikov tetraklorid, metanol, živo srebro, arzen, svinec, antimon, kadmij, ogljikov monoksid, vodikov cianid ipd.
Zadušitve Pljuča Nekaj minut Kemični dušljivci se vežejo z beljakovinami, ki prenašajo kisik. Zastrupitev povzročijo že zelo majhne koncentracije strupov (0,5 vol. %). Acetilen, ogljikov monoksid, cianovodikova kislina, žveplovodik ipd.

 

Splošna načela pri delu z nevarnimi snovmi v laboratoriju

 • V laboratoriju vedno nosite zaščitno varovalno opremo.
 • Pri delu s kemikalijami je treba zaščitna očala vedno nositi tako, da je onemogočeno brizganje v oči.
 • Nikoli ne uporabljajte kemikalij, ki niso jasno označene in če niste popolnoma prepričani, da je v embalaži prava snov.
 • Oznake za kemikalije preberite pazljivo in se prepričajte, da ste izbrali pravo.
 • Ne združujte snovi, če to ni bilo izrecno naročeno.
 • Pipetiranje kemikalij z usti je prepovedano.
 • Pri delu s kemikalijami se izogibajte stiku s kožo in očmi.
 • Kislino vedno dodajajte počasi v vodo, nikoli ne dodajate vode v kislino.
 • Razbiti živosrebrni termometer dajte zelo pazljivo v ustrezno embalažo za odpadne kemikalije.
 • Pred uporabo odprtega ognja (gorilnika) preverite, ali so v bližini vnetljive snovi.
 • Kemikalij ne postavljajte preblizu roba delovne površine ali police.
 • Kemikalij ne shranjujte v bližini virov toplote (radiatorji, sonce ali drugi viri). Če so vnetljive, bi lahko izbruhnil požar.
 • Kemikalij ne shranjujte v embalaži, namenjeni za shranjevanje živil.
 • Hrane in pijače ne shranjujte v laboratorijskih hladilnikih.
 • Uporabljajte ustrezne rokavice, ki so odporne na nevarne snovi.
 • V laboratoriju so prepovedani kajenje, pitje in uživanje hrane.

 

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.