Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Ukrepi na področju plač v javnem sektorju

V istem Uradnem listu je bil objavljen tudi sklenjen stavkovni sporazum s stavkajočimi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki se v večjem delu tudi nanaša na zahteve sindikatov na področju  plač in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju. Ukrepi na področju plač zaposlenih v javnem sektorju, ki so bili dogovorjeni s socialnimi partnerji v tem dogovoru in stavkovnem sporazumu, so bili realizirani s sklenitvijo Aneksa št. 6 h KPJS (Uradni list RS, št. 46/2013); sprejemom Zakona o spremembi in dopolnitvah  Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni lis RS, št. 46/2013) ter vključeni v Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (Uradni lis RS, št. 46/2013). Za določitev znižanja osnovnih plač za javne uslužbence na delu  v tujini, kot je bilo določeno s spremembo zakona o sistemu plač v javnem sektorju za zaposlene, ki delo opravljajo v RS, so bile sprejete tudi spremembe Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev na delu v tujini ( Uradni list RS, št. 47/2013) ter Uredbe o  plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 47/2013) ter vključeni v Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/2010).  Za uveljavitev dogovorjenih ukrepov na področju drugih prejemkov zaposlenih so bili sklenjeni še aneksi h KPND in drugim kolektivnim pogodbam dejavnosti v javnem sektorju, vsi objavljeni v Uradnem listu RS, št. 46/2013. 

 

 

Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem

 

Posamezni ukrepi na področju plač zaposlenih v javnem sektorju so naslednji:

  • znižanje vrednosti osnovnih plač zaposlenih
  • sprememba  oziroma znižanje višine dodatka za delovno dobo
  • znižanje višine dodatka za specializacijo, znanstveni magisterij in doktorat
  • neizplačevanje redne delovne uspešnosti  do 31. 12. 2014
  • izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v zmanjšanem obsegu in v zmanjšani višini
  • enapredovanje v višji plačni razred in v višji naziv v letu 2014
  • pridobitev pravice do plače v skladu z napredovanjem v višji naziv v letih 2011 in 2012 ter napredovanjem v višji plačni razred v letu 2012 s 1. aprilom 2014
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.