Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

KNJIGA BEZ KOJE NE MOŽETE VODITI SVOJE POSLOVANJE

Autor: Dragoslav Veljković, sudija Vrhovnog suda Srbije

U tri toma Ugovora u privredi sadržani su, na preko 1500 stranica,  komentari članova ZOO, sa  praktičnim smernicama i jasnim uputstvima za pripremu ugovora i drugih pravnih akata, za tumačenje sudske prakse i izradu konkretnih primera ugovora i tužbi za ostvarivanje prava iz privrednih ugovora za privredna društva, državnu upravu i druge pravne subjekte, ali i sudove i advokate.

UGOVORI U PRIVREDI - PRVI TOM

komentari od 1. do 261. člana ZOO, 559 stranica,  B5, mek povez

UGOVORI U PRIVREDI - DRUGI TOM

komentari od 262. do 629. člana ZOO, 592 stranice,  B5, mek povez

UGOVORI U PRIVREDI - TREĆI TOM

komentari od 630. do 1107. člana ZOO, 587 stranica,  B5, mek povez

sa sudskom praksom, primerima ugovora i tužbama za ostvarivanje prava tih ugovora

Uz svaki institut određenog obligacionog odnosa data sudska praksa, kroz obrazloženja činjeničnog i pravnog zaključka sudova. Sa pozivom na odgovarajući član iz Zakona o obligacionim odnosima, pored komentara, obuhvaćeni su i ključni primeri sudske prakse, kao i oni koji se najčešće pojavljuju u praksi sudova, advokata, privrednih društava (preduzeća), državne uprave, opština i drugih pravnih subjekata.

Veliki broj datih primera će Vam poslužiti kao pravno valjano polazište, na osnovu koje ćete moći prema svojim specifičnostima dopuniti i urediti odgovarajuće pravne odnose. Ugovori u privredi će Vam pomoći da na već datim primerima nadgradite svoj specifičan odnos pri rešavanju nekog konkretnog slučaja.

Knjiga u tri toma

UGOVORI U PRIVREDI

Praktične smernice i jasna uputstva za pripremu ugovora i drugih pravnih akata za privredna društva, preduzeća, državnu upravu, opštine i druge subjekte, ali i sudove i advokate.

sa sudskom praksom primerima ugovora i tužbama za ostvarivanje prava tih ugovora

Autor: Dragoslav Veljković, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

Pomoću Ugovora u privredi ćete obezbediti:

POGLEDAJTE VIDEO

Insert sa promocije na kojoj je govorio prof. dr. Mirko Vasiljević

Od brojnih primera navedenih u kompletu, izdavajamo primere:

Praktične smernice i jasna uputstva za pripremu ugovora i drugih pravnih akata za privredna društva, državnu upravu, opštine i druge subjekte, ali i sudove i advokate.

Poručite svoj primerak trotomnog izdanja "Ugovori u privredi" sa 20% popusta!

Štampano + Online izdanje

23.850,00 RSD

PDV i troškovi distribucije nisu uračunati u cenu.

Komplet knjiga u štampanom izdanju + online izdanje kompleta + adaptiblni modeli dostupni online

Online izdanje kompleta knjiga u tri toma:

* Za desktop i laptop računare, mobilne telefone

Štampano izdanje

15.900,00 RSD

PDV i troškovi distribucije nisu uračunati u cenu.

Komplet knjiga u štampanom izdanju