Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Ugotovitev in prenos dohodka samostojnega podjetnika

 

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Izračun dohodka      
  Ugotovitev in prenos dohodkov samostojnih podjetnikov 801 40.000  
  Davek od dohodka iz dejavnosti 811*   3.371,84
  Prenos čistega dohodka 816   36.628,16
2 Obveznost za davek iz dejavnosti      
  Davek od dohodka iz dejavnosti 811 3.371,84  
  Obveznost za davek iz dejavnosti 263   3.371,84
3 Medletna akontacija dohodnine      
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110   2.500
  Kratkoročne terjatve od dohodkov iz dejavnosti podjetnikov posameznikov,vključno z davkom, plačanim v tujini 162 2.500  
4 Prenos čistega dohodka      
  Prenos čistega dohodka 816 36.628,16  
  Prenos neuporabljenega dela čistega dobička oziroma čistega presežka prihodkov poslovnega leta 829   36.628,16
  Prenos neuporabljenega dela čistega dobička oziroma čistega presežka prihodkov poslovnega leta 829 36.628,16  
  Dohodek samostojnih podjetnikov posameznikov 935   36.628,16
5 Poračun medletne akontacije dohodnine      
  Obveznost za davek iz dejavnosti 263 3.371,84  
  Kratkoročne terjatve od dohodkov iz dejavnosti podjetnikov posameznikov, vključno z davkom, plačanim v tujini 162   2.500
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110   871,84

*30.000 € x 40 / 100 = 12.000 € (davčna olajšava za nabavo opremo).8.000 € x 50 / 100 = 4.000 € (davčna olajšava za zaposlitev invalida) 2.000 €. 16.000 €. 40.000 € – 16.000 € = (24.000 € – 18.906,28 €) = 5.093,72 € x 41 % = 2.088,43 € + 1.183,41 €)

 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.