Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Učinkovito ravnanje z odpadno embalažo

Ravnanje z odpadno embalažo predpisujejo Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, Zakon o varstvu okolja in ostali predpisi. 

Embalažo delimo glede na nastajanje na:

Embalažo, ki je komunalni odpadek

To je odpadna prodajna ali skupinska embalaža, ki nastaja kot ločeno zbrana frakcija v gospodinjstvih in kot tem odpadkom podoben odpadek iz trgovine,industrije, obrti, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja. 
Tovrstno embalažo se zbira v okviru zbiranja javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, ki zagotavljajo možnost ločenega zbiranja fizičnim osebam. Odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, mora prevzeti družba za ravnanje z odpadno embalažo in zagotavljati ustrezno obdelavo, pripravo in predelavo odpadne embalaže. V skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki pa je treba prvenstveno zagotavljati snovno predelavo ali reciklažo pred energetsko izrabo. Odlaganja odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek ni predvideno v okoljskih ciljih.

Embalažo, ki ni komunalni odpadek

To je odpadna embalaža, ki nastaja kot odpadek pri proizvodni, trgovinski ali drugi dejavnosti zaradi opravljanja dejavnosti.
Za tovrstno embalažo je treba zagotoviti ločeno zbiranje tako, da se ne meša z drugimi snovmi in da je možno zagotoviti nadaljnjo obdelavo do predelave. Oddati jo je treba prevzemniku, ki ima ustrezno dovoljenje kot zbiralec odpadne embalaže ali predelovalec (obdelovalec) odpadne embalaže, in sicer preko družbe za ravnanje z odpadno embalažo. Družba za ravnanje z odpadno embalažo nato zagotavlja ustrezno predelavo odpadne embalaže in Agenciji RS za okolje izda letno poročilo o zagotavljanju ustreznega ravnanja z odpadno embalažo.
Zakonodaja na področju odpadne embalaže je spremenljiva in nejasna, njena vpeljava v prakso težavna, stroški ravnanja z odpadno embalažo pa naraščajo! 

 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.