Stručnjak za javni nastup

PRIJAVITE  SE ZA OBUKU

Telefoni za prijave i informacije:
011 329 29 63, 060 329 29 63

SVAKI NASTUP JE JAVNI NASTUP

Da li biste želeli da poboljšate svoje govorničke sposobnosti?

Da Vas čujemo!

 

Imate samo jednu priliku za prvi utisak.

Kako ćete je najbolje iskoristiti?

 

Za uspešan javni nastup u poslovnom komuniciranju su ključni:

 • detaljna priprema,
 • pravilno tumačenje neverbalne komunikacije,
 • poštovanje poslovnog konteksta, ali i
 • vežba poslovnog nastupa u praksi.

Studija Harvarda pokazuje da 70% ljudi ima strah od javnog nastupa.

 

Ne budite među njima!

 

ZA VAS SMO PRIPREMILI PROGRAM INTENZIVNE OBUKE

 

STRUČNJAK ZA JAVNI NASTUP U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI

RADIONICA 1

PRIPREMA ZA JAVNI NASTUP U POSLOVNOM OKRUŽENJU

 • Kako da pripremite činjenice za javni nastup u poslovnom okruženju
 • Kako da iznesete argumentaciju u svojom poslovnom prezentovanju
 • Šta sadrži struktura govora u poslovnom komuniciranju
 • Na koji način možete da trenirate memoriju
RADIONICA 2

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA U POSLOVNOM OKRUŽENJU I POŠTOVANJE POSLOVNOG KONTEKSTA

 • Kakav stav treba da imate prilikom govora i kako da ga postignete
 • Kakvo držanje je potrebno tokom javnog nastupa
 • Kako da se služite mimikom u poslovnom prezentovanju
 • Kakav treba da je govor Vašeg poslovnog izlaganja
 • Na koji način treba da odaberete boje i kakvu poruku one šalju
 • Kako prostor utiče na poslovni javni nastup
 • Kako postići dijalog i slušanje

 

RADIONICA 3

IZVOĐENJE – POSLOVNI JAVNI NASTUP U PRAKSI

 • Kako da izvodite vežbe disanja prilikom pripreme javnog nastupa i čemu one služe
 • Koji su to alati protiv treme koje možete koristi pred svaki Vaš javni nastup
PRIRUČNIK

GOVORI I PISANA KOMUNIKACIJA ZA SVAKU POSLOVNU PRILIKU

 • Jedinstveni priručnik sadrži smernice za uspešnu komunikaciju
  • Bonton i smernice za pisanu komunikaciju
  • Bonton i preporuke za javni nastup
  • Komunikacija na radnom mestu
  • Komunikacija sa strankama i poslovnim partnerima
  • Komunikacija i odnosi s javnošću
  • Pravni aspekti komunikacije
 • Preko 200 uzoraka govora i pisane korespondencije za sve poslovne prilike

Primeri govora u različitim poslovnim situacijama u audio formatu

OBUKA JE NAMENJENA:

 

 • Direktorima, rukovodiocima, šefovima sektora i službi, supervizorima, načelnicima, koordinatorima, vođama timova
 • Svim profesionalcima čiji je cilj da uspešno i efikasno komuniciraju sa svojim zaposlenima, poslovnim partnerima, klijentima i medijima

DODATNE POGODNOSTI ZA POLAZNIKE:

 • Rad sa iskusnim predavačem i govornikom
 • Radionice sa praktičnim vežbama snalaženja u različitim poslovnim situacijama
 • Smernice i “trikovi” za reagovanje u nepredviđenim situacijama
 • Simulacija javnog nastupa i držanja govora uz konkretne savete za svakog polaznika

Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim
potrebama
, prethodnim znanjima i iskustvima. Polaznicima se pruža individualni pristup i garantuje diskrecija.

RADIONICE U OKVIRU OBUKE ĆE VODITI

dr Lidija Mirkov – Doktor kulturoloških nauka, master komunikolog, diplominari novinar. Poseduje veliko iskustvo u bavljenju besedništvom, javnim nastupom, poslovnom komunikacijom, kao i iskustvo rada u brojnim medijima. Radila na pripremi javnog nastupa rukovodilaca lokalnih samouprava, predstavnika ustanova kulture i direktora privatnih kompanija.

Mesto održavanja: Hotel Zira, Ruzveltova 35, 11000 Beograd

 

CENA OBUKE

REDOVNA CENA KOTIZACIJE  – 85.900 RSD + PDV

CENA KOTIZACIJE SA POPUSTOM DO 23.07.2021.  – 57.900 RSD + PDV

 • Kotizacija uključuje učešće u tri celodnevne radionice, priručnik Govori i pisana komunikacija za svaku poslovnu priliku, bezalkoholna pića i posluženje tokom pauze, materijal sa radionica.
 • U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.
 • Broj mesta za učestvovanje u programu je ograničen kako bi se obezbedio najviši stepen interaktivnosti i
  praktičnog pristupa.

Narudžbenicu preuzeti OVDE.

Forum Media d.o.o.

Za više informacija pozovite: 011/3292963