Specijalista za devizno poslovanje

PRIJAVITE  SE ZA OBUKU

Telefoni za prijave i informacije:
011 329 29 63, 060 329 29 63

 

U toku je popust za rane prijave!

U mesecu avgustu pripremili smo za Vas obuku:

 

Specijalista za devizno poslovanje

sa predavačima iz Ministarstva finansija

 

Omogućili smo Vam:

 • Interaktivne radionice,
 • Studijski materijali,
 • Razmenu iskustava sa kolegama,
 • Dodatne konsultacije sa predavačima,
 • Sertifikat o uspešnosti,
 • Tri dana boravka u hotelu sa 5 zvezdica uz korišćenje svih dodatnih sadržaja,
 • Dodatni izlet i druge pogodnosti!

Pozivamo Vas na novi ciklus edukacija koje organizujemo u saradnji sa vrhunskim predavačima i stručnjacima iz prakse!

ZA VAS SMO PRIPREMILI PROGRAM INTENZIVNE OBUKE

 

SPECIJALISTA ZA DEVIZNO POSLOVANJE

RADIONICA

DOKUMENTARNI ASPEKT I KONTROLA DEVIZNOG POSLOVANJA

 • Dokumentarni aspekt obavljanja određenih deviznih poslova – polaznici će imati priliku da se upoznaju sa bitnom dokumentacijom sa stanovišta obavljanja nekih od najčešćih poslova u oblasti deviznog poslovanja, kao što su:
  • komercijalni krediti i zajmovi – član 4. ZDP;
  • prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata – član 6. ZDP;
  • prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama – član 6. ZDP;
  • prenos potraživanja i dugovanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata – član 7. ZDP;
  • prenos potraživanja i dugovanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom – član 20. ZDP
  • naplata od drugog nerezidenta, odnosno plaćanje drugom nerezidentu – član 33. ZDP.
 • Kontrola deviznog poslovanja – polaznici će imati priliku da se upoznaju sa normativnim aspektom regulisanja kontrole deviznog poslovanja, koji im može pomoći u boljem razumevanju prava i obaveza subjekata kontrole, što će im omogućiti da u propisanim rokovima i na propisani način preduzmu radnje na koje su ovlašćeni, i to u pogledu sledećeg:
  • predmet kontrole;
  • načini vršenja kontrole;
  • obaveze subjekta u postupku kontrole;
  • ovlašćenja lica koje vrši kontrolu, kao i radnje i mere koje može preduzimati lice koje vrši kontrolu;
  • onemogućavanje vršenja kontrole i posledice;
  • vrste akata koja se donose u kontroli.
RADIONICA

TEKUĆI I KAPITALNI POSLOVI I OBAVLJANJE PROMETA SA INOSTRANSTVOM

 • Značaj i uloga ugovora u obavjanju tekućih i kapitalnih poslova – polaznici će biti upoznati sa značajem i ulogom u obavljanju deviznih poslova, i to sa:
  • osnovnim principima ugovornog prava;
  • ugovornim odnosom u obavljanju spoljnotrgovinskih poslova;
  • obavezom zaključenja ugovora i drugih akata u obavljanju tekućih poslova;
  • kapitalnim poslovima kod kojih je propisana obaveza zaključenja ugovora;
  • (ne)obaveznost i uloga ugovora u obavljanju platnog prometa sa inostranstvom.
 • Normativni i praktični aspket propisa o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom – polaznici će imati priliku da se bliže upoznaju sa propisima kojima se uređuju uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, uz osvrt na određena pitanja iz prakse, odnosno:
  • učesnici u platnom prometu sa inostranstvom i poslovi po kojima se može obavljati platni promet sa inostranstvom;
  • značaj Šifarnika osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom i posebne oznake na nalozima platnog prometa sa inostranstvom;
  • naplata i plaćanje izvršeni kao povraćaj sredstava iz inostranstva, odnosno u inostranstvo;
  • ispravka podataka na nalozima platnog prometa sa inostranstvom;
  • novopropisani obavezni elementi naloga platnog prometa sa inostranstvom;
  • druga pitanja iz prakse (prefakturisavanje troškova, vraćanje dopunske uplate stranog osnivača, otpis i pripis razlika u odnosu na fakturisanu vrednost, itd).

 

DODATNI RADNI MATERIJAL

VODIČ ZA SPOLJNU TRGOVINU

Elektronski časopis sadrži: Informacije o novinama u propisima sa smernicama za njihovu primenu, rešenja problema iz prakse, odgovore na Vaša pitanja i druge aktuelnosti u vezi sa spoljnotrgovinskim poslovanjem.

 

Pogodnosti koje ćete dobiti:

 • Odgovore autora časopisa na Vaša pitanja iz oblasti koju časopis obrađuje
 • Najaktuelnije informacije i novosti iz oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja na jednom mestu
 • Dostupnost svih ranijih brojeva časopisa

 

PREDAVAČ

Ana Đorđević

 • Grupa za hartije od vrednosti i tržište kapitala, Sektor za finansijski sistem, Ministarstvo finansija Republike Srbije
PREDAVAČ

Branka Đorđević

 • Rukovodilac Grupe za platni sistem i nebankarske finansijske institucije, Sektor za finansijski sistem, Ministarstvo finansija Republike Srbije

Agendu možete preuzeti ovde.

OBUKA JE NAMENJENA:

 

 • Direktorima, rukovodiocima, šefovima sektora i službi, supervizorima, načelnicima, koordinatorima, vođama timova
 • Svim profesionalcima čiji je cilj da uspešno i efikasno komuniciraju sa svojim zaposlenima, poslovnim partnerima, klijentima i medijima

OSNOVNI CILJ NAŠEG PROGRAMA JE DA OMOGUĆI POLAZNICIMA DA:

 • Se upoznaju sa dokumentarnim aspektom obavljanja poslova iz Zakona o deviznom poslovanju, koji su u praksi najčešći (komercijalni krediti i zajmovi iz člana 4. Zakona o deviznom poslovanju, poslovi prebijanja dugovanja i potraživanja, poslovi prenosa potraživanja i dugovanja i dr.)
 • Se upoznaju sa bitnim aspektima kontrole deviznog poslovanja, ovlašćenjima lica koje vrši kontrolu, pravima i obavezama koje imaju, kao subjekti kontrole, kao i aktima koja se mogu doneti u postupku kontrole
 • Razumeju značaj i ulogu ugovora u obavljanju tekućih i kapitalnih poslova i upoznaju se sa slučajevima u kojima je propisima predviđena obaveza zaključenja ugovora
 • Steknu uvid u teme koje su aktuelne sa normativnog i praktičnog aspekta, a odnose se na obavljanje platnog prometa sa inostranstvom, uz osvrt na neke od poslednjih izmena propisa koje su izazvale dileme u praksi

Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim
potrebama
, prethodnim znanjima i iskustvima. Polaznicima se pruža individualni pristup i garantuje diskrecija.

Mesto održavanja: Hotel Izvor*****, Aranđelovac

 

CENA KOTIZACIJE

Redovna cena kotizacije: 85.900 RSD + PDV

CENA KOTIZACIJE sa popustom za rane prijave do 28.07.2021. – 57.900 RSD + PDV

Kotizacija obuhvata: predavanja, radni materijal sa predavanja, studijske materijale i sertifikat

Narudžbenicu preuzeti OVDE.

CENA SMEŠTAJA

Cena smeštaja u Hotelu Izvor iznosi: 23.900 RSD + PDV

U cenu smeštaja u Hotelu Izvor je uključeno:
– Dva noćenja u izabranom tipu sobe
– Hladna zakuska dobrodošlice
– Pansionska ishrana u hotelu
Korišćenje Spa&Wellness centra (unutrašnji bazeni sa mineralnom vodom, hidromasažna kada, finska sauna, parno kupatilo, topla soba, bio sauna, ruska banja, veseli tuševi i fitness centar)
Korišćenje Aqua parka
– Neograničen Wi-fi internet

* prilikom rezervacije smeštaja naglasiti izabaran tip sobe
* doplata za jednokrevetnu sobu je 13.850 RSD
* iskazana cena je po učesniku
* u cenu nije uračunata turistička taksa u iznosu od 240 RSD

Forum Media d.o.o.

Za više informacija pozovite: 011/3292963