Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas in odpravnina

 

Odgovor (ZDR-1, tretji odstavek 230. člena v povezavi s tretjim do sedmim odstavkom 79. člena):

ZDR-1 (Ur. l. RS, št. 21/13) v tretjem, četrtem, petem, šestem in sedmem odstavku 79. člena na novo odpravnine za pogodbe, sklenjene za določen čas. V teh odstavkih je določeno, da tudi delavcem, ki sklepajo pogodbe za določen čas, pripada ob prenehanju pogodbe odpravnina, in sicer če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za eno leto ali manj, v višini ene petine osnove, ki je v četrtem odstavku tega člena opredeljena kot »osnova za odmero odpravnine, ki je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas«. 

Vendar je jasno stališče, da za pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki so bile sklenjene pred 12. 4. 2013 in še po Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in nasl.), velja, da takemu delavcu odpravnina ne pripada. 

Če pa bi sklenili novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas od 1. 7. 2013 naprej, bi takemu delavcu pripadala odpravnina, in sicer v višini ene petine osnove kot opredeljeno zgoraj, če bi bila sklenjena za leto ali manj. Če bi bila pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto, ima delavec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine v višini ene petine od osnove, povečane za sorazmeren del odpravnine v višini ene petine od osnove za vsak mesec dela. Ali konkretneje, če bi npr. sklenili z delavcem pogodbo o zaposlitvi za določen čas po 12. 4. 2013 za eno leto in šest mesecev, bi takemu delavcu ob koncu delovnega razmerja pripadala odpravnina v višini ene petine in še šestih dvanajstin od ene petine od osnove. 

Delodajalec bi se lahko izognil plačilu take odpravnine, če bi delavcu ob koncu pogodbe o zaposlitvi za določen čas ponudil novo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. 

 

Kadrovsko delo v praksi po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.