Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Razvojni letni pogovori

Najpogostejše pasti

  • Neusposobljeni ali nezadostno usposobljeni vodje. Kadar vodja ni usposobljen za strokovno izvedbo razvojnega letnega pogovora, se ta lahko spremeni v spovednico, »vodnjak želja«, pogovor kar tako ali celo klepet ob kavi. Če vodja ni sposoben obvladati pogovora s težavnim zaposlenim, se situacija lahko celo poslabša, v najboljšem primeru pa gre samo za izgubo časa. Nujno je ustrezno usposabljanje vodij, da pogovor speljejo strokovno in z največjim možnim učinkom.
  • Neredno izvajanje letnih pogovorov. Letni pogovori se izvajajo neredno, če sploh se. Brez kontinuitete ni moč preverjati izpolnjevanja dogovorov in napredka. Navadno zaposleni in vodje izgubijo zaupanje in pogovorov ne želijo več izvajati ali pa postanejo le administrativni dogodek.
  • Neupoštevanje dogovorov. Pogosto se zgodi, da si vodja in zaposleni zastavita zelo veliko dogovorov in ciljev, ki jih med letom ne moreta izpolniti. Upade tako motivacija kot zaupanje in želenih učinkov ni.
  • Nejasen namen. Kadar namen pogovorov ni jasen, se navadno letni pogovori končajo kot prijeten klepet ali »izguba časa«. Vodja in zaposleni se ne počutita dobro, nekateri zaposleni pa pogovore o njihovih zasebnih zadevah razumejo celo kot napad nase.
  • Na letnem pogovoru ocenjujemo delovno uspešnost. Pomembno je ločiti pogovor o razvoju zaposlenih od pogovorov o ocenjevanju delovne uspešnosti. Nezadostno usposobljeni vodje, zlasti kadar namen letnih pogovorov ni jasen, hitro zaidejo na področje ocenjevanja delovne uspešnosti. V tem primeru se zaposleni pogosto zaprejo in branijo. Namen letnih pogovorov pa je odprta komunikacija o prihodnosti.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.