ZŽS i upravljanje otpadom

Seminar

Veza između Zakona o upravljanju otpadom i ADR propisa

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Zakon o upravljanju otpadom i ADR propisi: kako rešiti situacije pri primeni
domaćeg zakonodavstva i međunarodnih propisa?

 

Zbog brojnih nedoumica koje se tiču povezanosti Zakona o upravljanju otpadom i ADR propisa, organizujemo interaktivni seminar za lica odgovorna za ZŽS, upravljanje otpadom i hemikalije, na kome ćemo dati odgovore na najčešća pitanja iz prakse u vezi sa ovom oblašću:

 • Koji su kriterijumi za određivanje opasnih osobina i kakva je veza između H oznaka otpada i klasa opasnosti i UN brojeva?
 • Kako u praksi razlikovati opasan od neopasnog otpada?
 • Kada su moguća izuzeća (opasan otpad koji ne podleže propisima ADR i neopasan otpad koji podleže propisima ADR)?
 • Kako koordinirati rad ADR savetnika – savetnika za hemikalije i odgovornog lica za upravljanje otpadom – SDS kao glavni izvor potrebnih informacija?
 • Koje su obaveze proizvođača otpada / pošiljaoca otpada shodno Zakonu o upravljanju otpadom i ADR propisima?
 • Kako sprovesti administrativne procedure (DKO = transportni dokument)?
 • Kako sprovesti tehničke procedure: pakovanje otpada shodno ADR propisima, uslovi koje mora da ispuni ambalaža za pakovanje opasnog otpada, skladištenje otpada i procedure za otpremu?
 • Kako se transportuje otpad?
 • Koji su mogući akcidenti / incidenti i vanredni događaji – sličnosti i razlike?

 

 Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Razumevanje veze između Zakona o upravljanju otpadom i ADR propisa
 • Smernice za lakše ispunjavanje obaveza u praksi
 • Interaktivnost sa predavačem i odgovore na Vaše nedoumice na licu mesta

TEME SEMINARA

 • Kriterijumi za određivanje opasnih osobina / veza između H oznaka otpada i klasa opasnosti i UN brojeva
 • Kako u praksi razlikovati opasan od neopasnog otpada
 • Izuzeća (opasan otpad ne podleže propisima ADR i neopasan otpad koji podleže propisima ADR)
 • Koordinacija ADR savetnika – savetnika za hemikalije i odgovornog lica za upravljanje otpadom u Vašoj firmi – SDS kao glavni izvor potrebnih informacija
 • Obaveze proizvođača otpada / pošiljaoca otpada shodno Zakonu o upravljanju otpadom i ADR propisima
 • Administrativna procedura (DKO = transportni dokument)
 • Tehnička procedura:
 • Pakovanje otpada shodno ADR propisima!!!
 • Uslovi koje mora da ispuni ambalaža za pakovanje opasnog otpada
 • Skladištenje otpada
 • Procedure za otpremu
 • Transport otpada
 • Akcidenti / Incidenti i vanredni događaji – sličnosti i razlike
Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika sa portalom Upravljanje otpadom: zakon i praksa – najnovije izdanje za 2019. godinu!

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018