ZŽS i upravljanje otpadom

Intenzivna obuka

Stručnjak za poslove BZR, ZŽS i PPZ

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Stručnjak za poslove BZR, ZŽS i PPZ

 

Hotel Moskva, Beograd

Uz mogućnost online praćenja i uključivanja

 

3 predavača + 3 radionice + priručnik

 

Pozivamo Vas na interaktivnu obuku gde ćete imati priliku da od troje stručnjaka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i protivpožarne zaštite, saznate i unapredite svoje poslovne veštine kako biste uspešno:

 • Inicirali i aktivno učestvovali u postupku izrade i donošenja opštih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine;
 • Vršili preglede objekata i prostora radi kontrole sprovođenja propisanih mera zaštite od požara, sačinjavali zapisnik o nađenom stanju sa predlogom mera zaštite i rokova za otklanjanje nepravilnosti;
 • Organizovali postavljanje i održavanje i redovno kontrolisanje ispravnosti aparata i uređaja za gašenje požara;
 • Prikupljali evidencije o radnim mestima sa povećanim rizikom i zaposlenima raspoređenim na takvim radnim mestima, zaposlenima osposobljenim za BZR, o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, oboljenjima u vezi sa radom;
 • Obaveštavali inspekciju rada o svakoj teškoj, smrtnoj ili kolektivnoj povredi, kao i o povredi zaposlenog na radu i dolasku na rad i sa rada, sa posledicama privremene odsutnosi sa posla;
 • Koordinirali, pratili i implementirali postojeću zakonsku regulativu u vezi sa zaštitom životne sredine.

Radionica I – Menadžment zaštite životne sredine  

         predavač: Jadranka Radosavljević

 • Poslovi lica odgovornog za zaštitu životne sredine
 • Obaveze pravnih lica koja upravljaju otpadom
 • Opšti principi upravljanja otpadom i klasifikacija otpada
 • Posebni tokovi otpada
 • Zaštita vazduha
 • Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha
 • Emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora
 • Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta površinskih, podzemnih voda i zemljišta
 • Zaštita od buke u životnoj sredini i zaštite od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja
 • Planovi upravljanja zaštitom životne sredine izvođača radova kao nova obavez u Srbiji

Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

Radionica II – Protivpožarna zaštita 

          predavač: Nemanja Radević

 • Opšte o Zakonu o požaru, poslednje izmene zakona, status zakonodavstva u Srbiji po ovom pitanju
 • Uslovi koje privredna društva moraju da ispune kako bi prošla inspekcijske kontrole, kao i sama privredna društva koja bi pružala usluge zaštite od požara
 • Problemi na koje su privredna društva koja se bave ovom delatnošću naišla u sred pandemije, kada su na snagu stupila dva nova pravilnika o kategorizaciji društava i uslovima koje moraju ispuniti društva, inače pravilnici na čije se donošenje čekalo više od 10 godina (problem dobijanja ovlašćenja Ministarstva)
 • Inspekcijski nadzor, nepravilnosti u radu i njihovo sankcionisanje
 • Kaznene odredbe zakona

Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

Radionica III – Bezbednost i zdravlje na radu 

         predavač: Saša Perišić

 • Prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Program osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad (primer)
 • Evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Najčešći uzroci povreda na radu (praktični primeri)
 • Preventivne mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19
 • Plan primene preventivnih mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19 – sastavni deo Akta o proceni rizika na radnom mestu u radnoj okolini
 • Kontrolne liste za vršenje redovnih inspekcijskih nadzora u oblasti rada
 • Nacrt Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

 

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018