ZŽS i upravljanje otpadom

Intenzivna obuka

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Stručnjak za upravljanje otpadom

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Posebno pripremljeno za lica odgovorna za upravljanje otpadom:
Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata za Stručnjaka za upravljanje otpadom!

 

Pozivamo Vas na jedinstveni program intenzivne obuke „Stručnjak za upravljanje otpadom“ u 4 modula. Ovu obuku je do sada pohađalo više od 270 polaznika, a pripremljena je za lica koja su odgovorna za upravljanje otpadom u industriji, javnim i javno-komunalnim preduzećima, zdravstvenim ustanovama, opštinama i drugim generatorima otpada.

Na obuci ćete u direktnoj interakciji sa predavačima – timom stručnjaka iz kompanije KEMIS koja je jedna od vodećih operatera za upravljanje otpadom u Srbiji dobiti:

 • Naprednija znanja o upravljanju otpadom i nova iskustva koja će biti od velike koristi Vašoj firmi
 • Pojašnjena Vaših nedoumica u vezi sa primenom aktuelnih propisa iz oblasti upravljanja otpadom
 • Smernice za efikasnu pripremu neophodne dokumentacije za upravljanje otpadom
 • Rešenja za probleme sa kojima se susrećete u vezi sa upravljanjem otpadom a koje do sada niste uspeli da rešite
 • Primere najbolje prakse i odlične preporuke za efikasnu organizaciju upravljanja otpadom
 • Preporuke za optimizaciju troškova prilikom upravljanja otpadom
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za upravljanje otpadom na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke

Program je sastavljen od četiri modula:

 • 3 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE + MATERIJAL SA RADIONICA koje će biti održane 11,18. i 25. oktobra 2019, u prijatnom ambijentu hotela Falkenteiner , Bulevar Muhajla Pupina 10k, Novi Beograd kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore proveriti i unaprediti svoja zanja i iskustva i doći do izuzetno korisnih rešenja za ispunjavanje svojih radnih obaveza, primenu propisa, pripremu dokumentacije i efikasnu organizaciju upravljanja otpadom.
 • 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: PRIRUČNIK „UPRAVLJANJE OTPADOM: ZAKON I PRAKSA“ sa smernicama za primenu Zakona i podzakonskih akata iz oblasti upravljanja otpadom + PORTAL sa više od 70 gotovih modela dokumenata + ON-LINE verziju priručnika

 

NAPOMENA: Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim pitanjima, potrebama, prethodnim znanjima i iskustvima.

TEME SEMINARA:

1. Modul: RADIONICA – ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA OTPADOM – 11.10.2019.
(10:00 – 15:00 h)
 • Pravni i institucionalni okvir upravljanja otpadom
 • Značaj i benefiti dobre organizacije upravljanja otpadom
 • Kako dobro isplanirati upravljanje otpadom?
 • Klasifikacija, kategorizacija i ispitivanje otpada
 • Obaveze, odgovornosti i nadležnosti u oblasti upravljanja otpadom
 • Odluke o upravljanju svakim pojedinačnim tokom otpada i organizacija unutrašnje logistike
 • Uspostavljanje odgovornosti za određene zadatke i kontrola
 • Razdvajanje otpada na mestu nastanka i značenje
 • Minimalni uslovi za uvođenje standarada ISO 9001, ISO 14001, EMAS, QMS. Koristi za firmu od stečenih standarda.
 • Primeri i iskustva preduzeća u dosadašnjem radu

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: PRIRUČNIK UPRAVLJANJE OTPADOM: ZAKON I PRAKSA + PRATEĆI PORTAL + ON-LINE VERZIJA PRIRUČNIKA
Priručnik dobijate na prvoj radionici – 11.10.2019.

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

 1. Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine i otpadu
  1. Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine
  2. Opšti pojmovi o otpadu
 2. Upravljanje otpadom i ambalažnim otpadom
 3. Organizovanje upravljanja otpadom
  1. Dozvole za upravljanje otpadom
 4. Posebni tokovi otpada
 5. Kretanje otpada
 6. Izveštavanje
 7. Finansiranje upravljanje otpadom
 8. Pitanja i odgovori korisnika priručnika iz oblasti upravljanja otpadom

UZORCI:

 1. Obrasci dozvola za upravljanje otpadom
 2. Obrasci za prekogranično kretanje otpada
 3. Obrasci dnevnih evidencija
 4. Obrasci godišnjih izveštaja
 5. Aktuelni zakoni
 6. Aktuelni podzakonski akti

Priručnik je usklađen sa svim poslednjim propisima iz oblasti upravljanja otpadom!

3. Modul: RADIONICA – UPRAVLJANJE RAZLIČITIM VRSTAMA OTPADA – 18.10.2019.
(10:00 – 15:00 h)
 • Obaveze proizvođača otpada
 • Razlika između komunalnog i nekomunalnog otpada
 • Upravljanje komunalnim otpadom
 • Upravljanje industrijskim otpadom
 • Pravilna selekcija, sakupljanje, odlaganje i skladištenje otpada
 • Kretanje otpada
 • Ponovna upotreba i priprema za ponovnu upotrebu
 • Reciklaža otpada
 • Smanjenje količine otpada na samom mestu nastanka otpada
 • Primeri optimizacije troškova u upravljanju otpadom
 • Bezbedno upravljanje otpadom sa aspekta lične zaštite

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: RADIONICA – PRIPREMA IZVEŠTAJA, EVIDENCIJA I PLANOVA – 25.10.2019.
(10:00 – 15:00 h)
 • Klasifikacija otpada
 • Pravilan način procene količina otpada i način iskazivanja
 • Priprema evidencionih tabela za svaku vrstu otpada
 • Elektronsko popunjavanje izveštaja
 • Priprema izveštaja za upravljanje otpadom
 • Priprema plana za upravljanje otpadom
 • Pripremaprijavaza upisu registarlica koja učestvujuu upravljanjuotpadomiekoloških dozvola
 • Zaključivanje ugovora sa operaterima/klijentima i na šta treba obratiti pažnju
 • Primeri

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

 

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE – Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 29.10.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima dostavite mejlom, faksom ili poštom do 12.11.2019.
 • 14.11.2019. slanje sertifikata Stručnjak za upravljanje otpadom­na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

 

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 

 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivneinteraktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00 h). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i poslovno izdanje priručnika »Upravljanje otpadom – zakon i praksa« u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Način upravljanja vrstama otpada i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i način upravljanja otpadom u organizaciji.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

PROGRAM JE NAMENJEN: licima zaduženim za upravljanje otpadom u kompanijama, zaposlenima u organima uprave nadležnim za upravljanje otpadom, menadžerima kvaliteta i održavanja, direktorima i ostalima koji su odgovorni za upravljanje otpadom u svojoj firmi.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja kursa u slučaju manjeg broja prijava. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima.  Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018