ZŽS i upravljanje otpadom

Intenzivna obuka

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Stručnjak za upravljanje otpadom

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

3 interaktivne online radionice uživo
+
Priručnik sa smernicama za primenu propisa iz oblasti upravljanja otpadom
+
Portal sa gotovim modelima dokumenata i redovnim novostima
iz oblasti upravljanja otpadom

 

Pozivamo Vas na jedinstveni program intenzivne obuke „Stručnjak za upravljanje otpadom“ u 4 modula. Ovu obuku je do sada pohađalo više od 300 polaznika, a pripremljena je za lica koja su odgovorna za upravljanje otpadom u industriji, javnim i javno-komunalnim preduzećima, zdravstvenim ustanovama, opštinama i drugim generatorima otpada.

 • 3 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE + MATERIJAL SA RADIONICA koje će biti održane online, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore proveriti i unaprediti svoja znanja i iskustva i doći do izuzetno korisnih rešenja za ispunjavanje svojih radnih obaveza, primenu propisa, pripremu dokumentacije i efikasnu organizaciju upravljanja otpadom.

 

 • 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: PRIRUČNIK „UPRAVLJANJE OTPADOM: ZAKON I PRAKSA“ sa smernicama za primenu Zakona i podzakonskih akata iz oblasti upravljanja otpadom + PORTAL sa više od 70 gotovih modela dokumenata + ON-LINE verziju priručnika

 

NAPOMENA: Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim pitanjima, potrebama, prethodnim znanjima i iskustvima.

TEME SEMINARA:

1. Modul: RADIONICA – ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA OTPADOM – 26.04.2022.
(10:00 – 15:00 h)
 • Pravni i institucionalni okvir upravljanja otpadom
 • Značaj i benefiti dobre organizacije upravljanja otpadom
 • Kako dobro isplanirati upravljanje otpadom?
 • Klasifikacija, kategorizacija i ispitivanje otpada
 • Obaveze, odgovornosti i nadležnosti u oblasti upravljanja otpadom
 • Odluke o upravljanju svakim pojedinačnim tokom otpada i organizacija unutrašnje logistike
 • Uspostavljanje odgovornosti za određene zadatke i kontrola
 • Razdvajanje otpada na mestu nastanka i značenje
 • Minimalni uslovi za uvođenje standarada ISO 9001, ISO 14001, EMAS, QMS. Koristi za firmu od stečenih standarda.
 • Primeri i iskustva preduzeća u dosadašnjem radu

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: PRIRUČNIK UPRAVLJANJE OTPADOM: ZAKON I PRAKSA + PRATEĆI PORTAL + ON-LINE VERZIJA PRIRUČNIKA

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

 1. Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine i otpadu
  1. Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine
  2. Opšti pojmovi o otpadu
 2. Upravljanje otpadom i ambalažnim otpadom
 3. Organizovanje upravljanja otpadom
  1. Dozvole za upravljanje otpadom
 4. Posebni tokovi otpada
 5. Kretanje otpada
 6. Izveštavanje
 7. Finansiranje upravljanje otpadom
 8. Pitanja i odgovori korisnika priručnika iz oblasti upravljanja otpadom

UZORCI:

 1. Obrasci dozvola za upravljanje otpadom
 2. Obrasci za prekogranično kretanje otpada
 3. Obrasci dnevnih evidencija
 4. Obrasci godišnjih izveštaja
 5. Aktuelni zakoni
 6. Aktuelni podzakonski akti

Priručnik je usklađen sa svim poslednjim propisima iz oblasti upravljanja otpadom!

3. Modul: RADIONICA – UPRAVLJANJE RAZLIČITIM VRSTAMA OTPADA – 28.04.2022. (10:00 – 15:00 h)
 • Obaveze proizvođača otpada
 • Razlika između komunalnog i nekomunalnog otpada
 • Upravljanje komunalnim otpadom
 • Upravljanje industrijskim otpadom
 • Pravilna selekcija, sakupljanje, odlaganje i skladištenje otpada
 • Kretanje otpada
 • Ponovna upotreba i priprema za ponovnu upotrebu
 • Reciklaža otpada
 • Smanjenje količine otpada na samom mestu nastanka otpada
 • Primeri optimizacije troškova u upravljanju otpadom
 • Bezbedno upravljanje otpadom sa aspekta lične zaštite

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: RADIONICA – DODATNI RADNI MATERIJAL (PRIRUČNIK I PORTAL ZA UPRAVLJANJE OTPADOM) 29.04.2022. (10:00 – 15:00 h)
 • Priručnik u štampanoj formi + portal (štampanu verziju šaljemo poštom na Vašu adresu)
 • Više od 70 gotovih modela dokumenata za upravljanje otpadom
 • Detaljnije informacije o ovom priručniku potražite OVDE

 

NAČIN SPROVODJENJA RADIONICA:

 • Predavači će radionice voditi uživo online
 • Radionice možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće
 • Svaki polaznik online obuke dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online seminara, bez ikakve instalacije novih aplikacija na Vaš uređaj
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačima ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online radionica
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat Stručnjak za upravljanje otpadom na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

 

Nakon obuke bićete osposobljeni da:

 • Lakše primenite složene propise iz oblasti upravljanja otpadom
 • Efikasno pripremate zakonom propisanu dokumentaciju iz oblasti upravljanja otpadom
 • Brže i lakše sprovodite neophodne procese i mere i optimizujete troškove upravljanja otpadom

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri celodnevne radionice, materijal sa radionica i priručnik „Upravljanje otpadom – zakon i
praksa“ u štampanoj i digitalnoj formi.

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018