ZŽS i upravljanje otpadom

Seminar

Primena pravilnika o nusproizvodu i prestanku statusa otpada

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Novi pravilnici o nusproizvodu i prestanku statusa otpada su stupili na snagu u novembru, a njihova primena počinje 01.01.2020! Koje obaveze nova regulativa nameće generatorima otpada?

 

U novembru 2019. godine su na snagu stupili sledeći pravilnici iz oblasti upravljanja otpadom, čija primena počinje za manje od dva meseca:

 • Pravilnik o tehničkim zahtevima i drugim posebnim kriterijumima za pojedine vrste otpada koji prestaju da budu otpad („Sl. glasnik RS“, br. 78/2019)
 • Pravilnik o kriterijumima za određivanje nusproizvoda i obrascu izveštaja o nusproizvodima, načinu i rokovima za njegovo dostavljanje („Sl. glasnik RS“, br. 76/2019)
 • Pravilnik o sadržini zahteva za upis u Registar nusproizvoda i Registar otpada koji je prestao da bude otpad („Sl. glasnik RS“, br. 76/2019)

 

Organizujemo novi interaktivni seminar na kome ćete se upoznati sa ključnim novinama koje u praksu donose ovi podzakonski akti:

 • pravni osnov za uređenje uslova pod kojima se može postupati sa materijom nastalom u procesu proizvodnje kao nusproizvodom i kada pojedine vrste otpada prestaju da budu otpad,
 • mogućnost da privredni subjekti mogu da trguju i sa ovim materijama na domaćem tržištu i pravo da obavljaju njihovo prekogranično kretanje bez obaveze posedovanja dozvole za upravljanje otpadom uz određene uslove,
 • procedure u kojim slučajevima određene vrste otpada prestaju da budu otpad i pravilna primena tehničkih zahteva za nusproizvode,
 • način vršenja ocena usaglašenosti sa tehničkim zahtevima za proizvode i uslovi za upis u odgovarajuće registre.

TEME SEMINARA

 1. Tehnički zahtevi i kriterijumi za propisane vrste otpada koji dobijaju status prestanka otpada kao i zahtevima za sopstveno praćenje otpada koji prestaje da bude otpad;
 2. Dokumentacija koja se prilaže za ocenu usaglaženosti za određene vrste otpada koji prestaju da budu otpad;
 3. Kriterijumi koje su neophodni da se ispune da bi odreženi proizvodni ostatak postao nusproizvod;
 4. Način i rokovi za dostavljanje izveštaja o nusproizvodu
 5. Neophodna dokumentacija koja se podnosi za upis u Registar nusproizvoda i Registar otpada koji je prestao da bude otpad

 

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Licima  odgovornim  za  ZŽS,  licima odgovornim za upravljanje otpadom, direktorima, vlasnicima preduzeća i svima ostalima koji su zainteresovani za ovu oblast.

Holiday Inn Express Belgrade – City

Ruzveltova 23, Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu našeg priručnika sa portalom „Upravljanje otpadom – zakon i praksa“!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018