fbpx

ZŽS i upravljanje otpadom

Seminar

Primena novog Pravilnika o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Novi Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa – stupio na snagu 19. juna!
Koje firme imaju obavezu izrade Plana zaštite od udesa? Kako se on izrađuje i šta sve mora da sadrži?

 

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RSˮ, br. 87/18), donesen je novi Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, br. 41/19).

Obavezu izrade Plana ima privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje obavlja aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih supstanci u količinama propisanim pravilnikom kojim se uređuju vrsta i količina opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa (“Sl.glasnik RS”, br.34/19), uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstu i količinu opasnih supstanci i objekte koje koristi.

U skladu sa novim propisima, organizujemo novi seminar na kome ćete se bliže upoznati sa:

 • Regulativom iz oblasti zaštite od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća
 • Kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstama i količinom opasnih materija i objektima koje koristi
 • Obavezama operatera u vezi sa zaštitom od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
 • Sadržajem i metodologijom izrade Plana zaštite od udesa
 • Idеntifikаciјom i prоcеnom оpаsnоsti

 

Ovaj seminar vam omogućava:

 • Pojašnjenja nove zakonske regulative u vezi sa Planom zaštite od udesa
 • Razumevanje propisanih obaveza u vezi sa Planom zaštite od udesa
 • Pojašnjenja u vezi sa načinom izrade i sadržajem Plana zaštite od udesa
 • Interaktivnost sa predavačem i odgovore na Vaše nedoumice na licu mesta

TEME SEMINARA:

 • Upoznavanje sa regulativom iz oblasti zaštite od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća
 • Kriterijumi za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstu i količinu opasnih materija i objekte koje koristi
 • Obaveze operatera vezano za zaštitu od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
 • Sadržaj  i metodologija izrade Plana zaštite od udesa
 • Idеntifikаciјa i prоcеna оpаsnоsti

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Licima odgovornim za zaštitu od hemijskih udesa u postrojenjima, licima koja upravljaju opasnim materijama i obveznicima izrade Plana zaštite od udesa, licima odgovornim za upravljanje opasnim otpadom i odgovornim za zaštitu životne sredine u preduzećima, kao i svim drugim licima zainteresovanim za oblast zaštite od hemijskih udesa.

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu jedinstvenog priručnika “Upravljanje otpadom – zakon i praksa”!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018