ZŽS i upravljanje otpadom

Seminar

Primena novih propisa iz oblasti upravljanja otpadom

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Koje nove zakonske obaveze nameću novi propisi iz oblasti upravljanja otpadom?

 

Pozivamo Vas na interaktivni seminar na kome ćete se detaljno informisati o novim propisima iz oblasti upravljanja otpadom, njihovoj konkretnoj primeni u praksi i Vašim novim zakonskim obavezama:

 

 • Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada („Sl. glasnik RS“, br. 38/2018) – u primeni od 26.05.2018. godine
 • Pravilnik o izmenama pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Sl. glasnik RS“, br. 38/2018) – u primeni od 26.05.2018. godine
 • Uredba o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 25/2018) – u primeni od 07.04.2018. godine
 • Pravilnik o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 31/2018) – u primeni od 05.05.2018. godine
 • Pravilnik (predlog) o vrstama otpada koje se mogu tretirati u mobilnim postrojenjima i vrste mobilnih postrojenja za koje se izdaje dozvola za tretman otpada – u fazi usvajanja
 • Uredba (predlog) o vrsti, visini, kriterijumima, uslovima, načinu dodele podsticajnih sredstava i klasifikaciji korisnika sredstava – u fazi usvajanja

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Informacije o najnovijoj zakonskoj regulativi iz oblasti upravljanja otpadom
 • Blagovremenu pripremu za primenu novih propisa i ispunjavanje novih zakonskih obaveza
 • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

Teme seminara:

 

 • Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada („Sl. glasnik RS“, br. 38/2018)
 • Pravilnik o izmenama pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Sl. glasnik RS“, br. 38/2018)
 • Uredba o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 25/2018)
 • Pravilnik o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 31/2018)
 • Pravilnik (predlog) o vrstama otpada koje se mogu tretirati u mobilnim postrojenjima i vrste mobilnih postrojenja za koje se izdaje dozvola za tretman otpada
 • Uredba (predlog) o vrsti, visini, kriterijumima, uslovima, načinu dodele podsticajnih sredstava i klasifikaciji korisnika sredstava
Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Upravljanje otpadom – zakon i praksa”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018