ZŽS i upravljanje otpadom

Seminar

Zakonski usklađeno upravljanje otpadom efikasno postupanje sa farmaceutskim i medicinskim otpadom

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 30.06.2021, od 10 do 14 h
Mesto održavanja: Online
Količina:

Zakonski usklađeno upravljanje otpadom

efikasno postupanje sa farmaceutskim i medicinskim otpadom

 

U skladu sa novijim propisima: Pravilnikom o načinu i postupku upravljanja farmaceutskim otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 49/2019) i Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 48/2019), , ustanove zdravstvene zaštite, kao i svi drugi privredni subjekti koji generišu predmetne vrste otpada, u obavezi su da ispune niz mera kako bi se rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu sveo na minimum.

Da li ste pripremili plan upravljanja medicinskim otpadomnakon izlaska zdravstvenih ustanova iz kovid-sistema rada? Znate li kako ćete postupati sa infektivnimotpadom u periodu nakon pandemije? Jeste li upoznati sa novim Pravilnikom o načinu i postupku upravljanja farmaceutskim otpadom i Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom i obavezama koje preme njima treba da ispunite?

 

U saradnji sa iskusnim predavačem u oblasti upravljanja otpadom organizujemo interaktivni online seminar koji je koncipiran tako da polaznicima pruži ključne informacije i praktične savete u cilju bezbednog i zakonski usklađenog upravljanja otpadom, sa akcentom na upravljanje farmaceutskim i medicinskim otpadom.

 Na seminaru ćete saznati:

 • O načelima i opštim principima za zakonski usklađeno upravljanje otpadom
 • Koje su obaveze generatora otpada i odgovornog lica za upravljanje otpadom
 • O uputstvima za propisno postupanje i planski pristup u upravljanju farmaceutskim otpadom i medicinskim otpadom
 • Koje su smernice za pravilnu: karakterizaciju, razvrstavanje, pakovanje, obeležavanje,transport i skladištenje farmaceutskog i medicinskog otpada
 • Kakve su mogućnosti tretmana farmaceutskog i medicinskog otpada
 • O izveštavanju nadležnih institucija – vođenje dnevnih evidencija i godišnjih izveštaja o otpadu

TEME SEMINARA:

 • Načela i opšti principi za zakonski usklađeno upravljanje otpadom
 • Obaveze generatora otpada i odgovornog lica za upravljanje otpadom
 • Uputstva za propisno postupanje i planski pristup u upravljanju farmaceutskim otpadom i medicinskim otpadom
 • Smernice za pravilnu: karakterizaciju, razvrstavanje, pakovanje, obeležavanje, transport i skladištenje farmaceutskog i medicinskog otpada
 • Mogućnosti tretmana farmaceutskog i medicinskog otpada
 • Izveštavanje nadležnih institucija – vođenje dnevnih evidencija i godišnjih izveštaja o otpadu

 

SEMINAR JE NAMENJEN:

Zaposlenima u zdravstvenim ustanovama, institutima i zavodima za javno zdravlje, laboratorijama, privatnoj praksi i svima ostalima koji su zainteresovani za upravljanje farmaceutskim i medicinskim otpadom

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Upravljanje otpadom – zakon i praksa”.


Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018