ZŽS i upravljanje otpadom

Seminar

Prijava hemikalija na e-portalu Integralnog registra hemikalija

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik hemikalija dužan je da nadležnom organu dostavi podatke za upis hemikalija u Registar hemikalija do 31. marta tekuće godine  za hemikalije koje je proizveo odnosno uvezao u prethodnoj godini!

Od 01. januara 2019. prijava hemikalija se vrši na novom portalu eIRH!

 

U skladu sa novom zakonskom obavezom proizvođača, uvoznika i daljih korisnika hemikalija, u saradnji sa predavačem – savetnikom za hemikalije, organizujemo seminar sa praktičnim smernicama na koji način se možete prijaviti i elektronskim putem izvršiti dostava podataka u Registar hemikalija preko novog eIRH portala. Na seminaru ćete saznati sledeće:

 • Šta podrazumeva integralni registar hemikalija – relevantna regulativa RS, predstavljanje najnovijih izmena i dopuna Pravilnika o Registru hemikalija
 • Koje su obaveze preduzeća u vezi sa uvozom i izvozom hemikalija
 • Šta sve donosi novi e-portal za Integralni registar hemikalija: koji su tehnički preduslovi za korišćenje eIRH, kako funkcioniše, ko ima pristup portalu i na koji način i dr.
 • Kako se registruje savetnik za hemikalije
 • Kako se registruje preduzeće
 • Kako se vrši prijava na sistem pomoću korisničkog imena i lozinke i kako da se krećete kroz eIRH portal uz konkretni primer unosa prijave putem portala
 • Kako se podnosi prijava: upload dokumenta uz prijavu i način dostavljanja prijave ministarstvu nadležnom za ZŽS

 

Ovaj seminar Vam omogućava direktnu interaktivnost sa predavačem i:

 • Razumevanje propisanih obaveza, odgovornosti i nadležnosti u vezi sa prijavom hemikalija
 • Smernice za lakšu samostalnu prijavu hemikalija na novom eIRH-portalu
 • Uputstva za elektronsko popunjavanje prijave hemikalija i smernice za izbegavanje grešaka
 • Interaktivnost sa predavačem i odgovore na Vaše nedoumice na licu mesta

TEME SEMINARA:

 • Integralni registar hemikalija – relevantna regulativa RS, predstavljanje najnovijih izmena i dopuna Pravilnika o Registru hemikalija
 • Uvoz i izvoz hemikalija – obaveze preduzeća
 • E-portal za Integralni registar hemikalija (tehnički preduslovi za korišćenje eIRH, način funkcionisanja, ko ima pristup portalu i na koji način i dr.)
 • Registracija savetnika za hemikalije
 • Registracija preduzeća
 • Prijava na sistem pomoću korisničkog imena i lozinke, kretanje kroz eIRH portal i konkretni primeri unosa prijave putem portala
 • Podnošenje prijave (upload dokumenta uz prijavu i način dostavljanja prijave nadležnom organu)
88 Rooms Hotel

Takovska 49,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Upravljanje otpadom – zakon i praksa”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018