ZŽS i upravljanje otpadom

Seminar

Obaveze pravnih lica u vezi sa plaćanjem naknada za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 14.11.2019, od 10 do 14 h
Mesto održavanja: Hotel Falkensteiner, Bulevar Mihajla Pupina 10K, Beograd
Količina:

Po Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara, obavezu plaćanja naknade za životnu sredinu imaju svi pravni subjekti:

 • nakon čije delatnosti nastaje otpad – generatori otpada

 • koji stavljaju ambalažu na tržište

 • koji obavljanjem delatnosti ispuštaju zagađujuće materije u životnu sredinu – emisije u vazduh

 

Obveznici Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018 i 49/2019) su i privredni subjekti koji obavljanjem određene delatnosti ostvaruju uticaj na životnu sredinu, kao javno dobro, i moraju da plaćaju naknade u zavisnosti  od stepena negativnog uticaja na životnu sredinu. Takođe, u periodu od aprila do jula 2019. su usvojena i podzakonska akta kojima su definisani kriterijumi za način dostavljanja podataka, način obračuna naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, kao i uslovima za oslobađanje plaćanja naknade.

U skladu sa navedenim, organizujemo seminar na kome ćete saznati:

 • koji subjekti su obveznici plaćanja koje naknade;
 • koja je osnovica za plaćanje naknade i koja je njena visina;
 • kako se utvrđuje i obračunava naknada;
 • na koji način se nadležnim organima dostavlja prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade.

 

 Na seminaru ćete se upoznati sa:

 • zakonskom regulativom o naknadama za korišćenje javnih dobara, obavezom dostavljanja podataka nadležnim organima i načinom izvršavanja obaveza,
 • novom metodologijom i načinom obračuna i dostavljanja podataka kako biste samostalno i u propisanom roku mogli da izvršite propisane obaveze.

TEME SEMINARA:

 • Subjekti koji su obveznici plaćanja naknade za ZŽS;
 • Osnovica za plaćanje naknade i njena visina;
 • Utvrđivanje i obračunavanje naknade;
 • Način dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade nadležnim organima.

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Licima  odgovornim  za  ZŽS,  licima odgovornim za upravljanje otpadom, direktorima, vlasnicima preduzeća i svima ostalima koji su zainteresovani za ovu oblast.

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu našeg priručnika sa portalom „Upravljanje otpadom – zakon i praksa“!

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018