ZŽS i upravljanje otpadom

Seminar

Obaveze plaćanja naknada za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 28.01.2022, od 10:00 do 14:00h
Mesto održavanja: Online
Količina:
Koje i kolike naknade su dužni da plaćaju zagađivači životne sredine, generatori otpada i operateri upravljanja otpadom?

 

Preduzeća koja su zagađivači životne sredine/generatori upravljanja otpadom su dužna da naknade uplaćuju akontaciono po kvartalima u skladu sa Rešenjem Ministarstva zaštite životne sredine, a dostavljanje podataka za obračun naknada od strane privrednih društava je do 31.03. tekuće godine za prethodnu u NRIZ.

 Organizujemo interaktivni online seminar uživo, sa predavačem koji poseduje višegodišnje projektantsko i konsultantsko iskustvo u oblasti zaštite životne sredine, na kome ćete se detaljnije upoznati sa svojim zakonskim obavezama u vezi sa plaćanjem naknada i informisati o sledećem:

 • Regulativa koja uređuje obavezu plaćanja naknada za korišćenje javnih dobara tj. naknade za zaštitu životne sredine, upravljanje otpadom, za zagađivanje voda i sl.
 • Koja preduzeća imaju obavezu plaćanja naknade za zaštitu životne sredine
 • Kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu
 • Metodologija za utvrđivanje obračuna naknada prema stepenu negativnog uticaja u zavisnosti od proizvodne delatnosti i veličine preduzeća
 • Osnovica za utvrđivanje naknade za korišćenje javnog dobra
 • Visina naknade (novčani iznos) za korišćenje javnog dobra
 • Način dostavljanja prijave nadležnom organu i sadržina obrasca za utvrđivanje naknade
 • Kaznena politika

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Licima odgovornim za ZŽS, licima odgovornim za upravljanje otpadom, menadžerima kvaliteta, menadžerima nabavke i logistike, direktorima i svima ostalima koji su zainteresovani za ovu oblast.

 

Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće. Svaki polaznik online seminara dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online seminara, bez ikakve instalacije novih aplikacija na Vaš uređaj.

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online.

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Regulativa koja uređuje obavezu plaćanja naknada za korišćenje javnih dobara tj. naknade za zaštitu životne sredine, upravljanje otpadom, za zagađivanje voda i sl.
 • Koja preduzeća imaju obavezu plaćanja naknade za zaštitu životne sredine
 • Kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu
 • Metodologija za utvrđivanje obračuna naknada prema stepenu negativnog uticaja u zavisnosti od proizvodne delatnosti i veličine preduzeća
 • Osnovica za utvrđivanje naknade za korišćenje javnog dobra
 • Visina naknade (novčani iznos) za korišćenje javnog dobra
 • Način dostavljanja prijave nadležnom organu i sadržina obrasca za utvrđivanje naknade
 • Kaznena politika

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na priručnik „Upravljanje otpadom – zakon i praksa”)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja i sertifikat o pohađanju seminara.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018