ZŽS i upravljanje otpadom

Seminar

Obaveze i odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Obaveze i odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine:
odgovornosti pravnih lica, direktora, menadžmenta i lica odgovornih za ZŽS

 

Obaveze i odgovornosti pravnog lica, menadžmenta kompanije, lica odgovornih za zaštitu životne sredine i drugih zaposlenih koji učestvuju u sistemu zaštite životne sredine, definisane su čitavim setom propisa iz oblasti ZŽS.

 

Organizujemo interaktivni online seminar uživo, sa predavačem koji poseduje višegodišnje konsultantsko iskustvo u oblasti zaštite životne sredine, na kome ćete se detaljnije upoznati sa svojim zakonskim obavezama u oblasti zaštite životne sredine i rešiti svoje nedoumice. Ovaj online seminar će Vam pružiti:

 • Pojašnjenja obaveza i odgovornosti pravnih lica (operatera) u oblasti zaštite životne sredine
 • Pojašnjenja obaveza i odgovornosti odgovornog lica u preduzeću kao i lica odgovornih za zaštitu životne sredine u preduzećima
 • Direktne odgovore na Vaša pitanja u interakciji sa predavačem
 • Smernice za izbegavanje najčešćih grešaka odgovornih lica i kazni u oblasti zaštite životne sredine

 

KOME JE ONLINE SEMINAR NAMENJEN:

Licima odgovornim za ZŽS, licima odgovornim za upravljanje otpadom, menadžerima kvaliteta, menadžerima nabavke i logistike, direktorima i    svima ostalima koji su zainteresovani za ovu oblast.

Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće. Svaki polaznik online seminara dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online seminara, bez ikakve instalacije novih aplikacija na Vaš uređaj.

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

TEME ONLINE SEMINARA:

 1. Zaštita vazduha: Obaveze postrojenja u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha u postupku merenja emisije iz stacionarnih izvora, koja ne spadaju u postrojenja za sagorevanje, kao i iz postrojenja za sagorevanje (velikih, srednjih i malih postrojenja u zavisnosti od vrste goriva); · Koje vrste zagađujućih materija ste u obavezi da merite i na koji način, učestalost merenja, postupak vrednovanja podataka i način dostavljanja podataka za informacioni sistem
 2. Zaštita voda: Obaveze preduzeća koje proističu iz Zakona o vodama; · Obaveza vršenja monitoringa i dostavljanje podataka nadležnom organu; · Ko ima obavezu ishodovanja vodne dozvole i kako do nje doći; · Obaveze koje su u nadležnosti inspekcije za zaštitu životne sredine
 3. Zaštita zemljišta: Obaveze preduzeća koje proističu iz Zakona o zaštiti zemljišta; · Obaveza vršenja monitoringa zemljišta i dostavljanje podataka nadležnom organu
 4. Zaštita od hemijskih udesa: Obaveze preduzeća koje proističu iz Zakona o zaštiti životne sredine (nadležnost Ministarstva životne sredine); · Obaveze preduzeća koje proističu i Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova); · Kako izračunati količine opasnih materija i kako odrediti vrstu dokumenata koja se izrađuju; · Obaveza uspostavljanja sistema upravljanja bezbednošću
 5. Zaštita od buke: Obaveze preduzeća po Zakonu o zaštiti od buke
 6. Obaveza dostavljanja podataka nadležnim organima prema aktivnosti koja se obavlja u postrojenju

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na priručnik „Upravljanje otpadom – zakon i praksa”)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja i sertifikat o pohađanju seminara.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018