ZŽS i upravljanje otpadom

Konferencija

KONFERENCIJA „ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I UPRAVLJANJE OTPADOM – 2021“

15,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 29.09.2021, 10-15h
Mesto održavanja: Hotel Moskva, Balkanska 1, Beograd
Količina:

Kompanija Forum Media d.o.o. Beograd, članica nemačke Forum Media Grupe i vodeći izdavač publikacija i organizator edukativnih programa iz oblasti upravljanja otpadom u Srbiji, sa ponosom Vas poziva na svoju veliku:

 

V GODIŠNJU KONFERENCIJU
 „ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I UPRAVLJANJE OTPADOM – 2021″

29. septembar 2021, 10:00 – 15:00 h

Hotel Moskva, Balkanska 1, Beograd

 

Konferencija već godinama okuplja stručnjake, poslovni svet, predstavnike nadleženih državnih organa i obrazovnih institucija i dr. sa ciljem da pruži najnovija iskustva i savremene trendove u ovoj oblasti.

Ove godine ćete od stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ZŽS i upravljanja otpadom u ministarstvu nadležnom za ZŽS dobiti informacije o pravcima razvoja zakonske regulative iz oblasti upravljanja otpadom, novim i očekivanim obavezama pravnih lica. Vodeći operateri upravljanja otpadom u Srbiji će predstaviti primere najbolje prakse iz ove oblasti.

 

Konferenciji će prisustvovati brojni stručnjaci iz oblasti upravljanja otpadom, kojima će učesnici konferencije moći da postavljaju pitanja slanjem mejla pre konferencije ili na samoj konferenciji. Učesnici će na licu mesta dobiti odgovore na osnovu kojih će moći adekvatno da se pripreme za primenu zakonske regulative, ispune svoje obaveze i dobiju preporuke za upravljanje otpadom u skladu sa najboljom praksom. Mogućnost ostvarivanja kontakata sa brojnim kolegama iz prakse, učesnicima konferencije će obezbediti kvalitetnu razmenu iskustava i priliku za nova poslovna umrežavanja.

Iskustva i izazovi u primeni Zakona o upravljanju otpadom – prava i obaveze pravnih subjekata, sistema upravljanja otpadom u postupku inspekcijskog nadzora

Vesna Nanuševski, dipl. inž. – stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora u oblasti ZŽS i upravljanja otpadom u ministarstvu nadležnom za ZŽS i aktivni konsultant operatera u oblasti upravljanja otpadom

 

Pravni aspekt upravljanja otpadom od građenja i rušenja – Evropska Unija & Republika Srbija

Mr Gordana Petković – direktor Agencije za ekološki konsalting ECOLIBRA Beograd

 

Put operatera od ideje i potrebe do željene dozvole za upravljanje otpadom, kroz razradu čl. 15, 16 i 59 Zakona o upravljanju otpadom

Gordana Perović, dipl. ing. teh – stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom u administrativnom i inženjersko-praktičnom razvoju sistema upravljanja otpadom i aktivni ekspert pružanja usluga Ekološkog konsaltinga,kao direktor Agencije GP’s EKO – Beograd

 

Primeri dobre prakse upravljanja otpadom u Srbiji

Jovana Škatarić – komercijalni direktor i savetnik za upravljanje otpadom u Higia d.o.o.

 

Panel diskusija – učesnici: Vesna Nanuševski, Gordana Petković, Gordana Perović, Jovana Škatarić i Jadranka Radosavljević – dipl. inž. tehnologije, Odgovorni projektant tehnoloških procesa u preduzeću Petrol projekt d.o.o., konsultant u oblasti ZŽS i savetnik za hemikalije

Učesnicima konferencije obezbeđujemo i 20% popusta na priručnik sa portalom „Upravljanje otpadom – zakon i praksa“.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana održavanja konferencije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do deset radnih dana pre konferencije. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na konferenciji, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo konferenciju i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u  poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Hotel Moskva

Balkanska 1,
11000 Beograd


Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:    Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018