ZŽS i upravljanje otpadom

Seminar

Dozvole za upravljanje otpadom

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

U primeni su novi propisi u vezi sa dozvolama za upravljanje otpadom i novi obrasci zahteva za izdavanje dozvola za upravljanje otpadom!

 

Organizujemo seminar u vezi sa primenom novog Pravilnika o izmenama pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada i pravilnika o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada i drugim aktuelnim pitanjima u vezi sa dozvolama za upravljanje otpadom.

Na seminaru ćete od stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja otpadom, koji rade na poslovima upravljanja otpadom u ministarstvu nadležnom za oblast zaštite životne sredine, dobiti direktne odgovore na Vaša pitanja u vezi sa dozvolama i saznati:

 • Šta u praksu donose novi podzakonski akti iz oblasti upravljanja otpadom koje je donelo nadležno ministarstvo
 • Koji su novi strateški pravci razvoja sistema upravljanja otpadom u RS
 • Koje su novine u postupku izdavanja dozvola za upravljanje otpadom
 • Kako popuniti novi Zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom u skladu sa novim podzakonskim aktom

Ovaj seminar Vam omogucava:

 • Pojašnjenja u vezi sa primenom novih propisa koji se tiču dozvola za upravljanje otpadom
 • Pojašnjenja u vezi sa popunjavanjem Zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom
 • Direktne odgovore na Vaša pitanja u vezi sa dozvolama u interakciji sa predavačima
 • Novi podzakonski akti iz oblasti upravljanja otpadom doneti od strane nadležnog ministarstva
 • Novi strateški pravci razvoja sistema upravljanja otpadom u RS
 • Novine u postupku izdavanja dozvola za upravljanje otpadom
 • Kako popuniti novi Zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom u skladu sa novim podzakonskim aktom

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Upravljanje otpadom – zakon i praksa”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

88 Rooms Hotel

Takovska 49,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018