ZŽS i upravljanje otpadom

Seminar

Odgovornosti u oblasti upravljanja otpadom

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Novi seminar na temu odgovornosti u oblasti upravljanja otpadom
namenjen svim učesnicima u upravljanju otpadom!

Odgovornosti učesnika u upravljanju otpadom definisane su Zakonom o upravljanju otpadom. Izuzetno visoke kazne predviđene su za pravna lica (do 3.000.000 RSD) i odgovorna lica u pravnom licu (do 200.000 RSD) u slučaju nepostupanja u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, kao i zabrana obavljanja delatnosti do 10 godina. Na našem seminaru, u direktnoj interakciji sa predavačima koji imaju višegodišnje iskustvo u izradi planova, pružanju konsalting usluga, edukaciji, izradi dokumentacije za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom dobićete odgovore na Vaše najčešće dileme i pitanja koja se tiču odgovornosti u oblasti upravljanja otpadom, u smislu:

 • Kako uskladiti svoje poslovanje sa regulativom iz oblasti upravljanja otpadom? Da li su iste odgovornosti i obaveze proizvođača proizvoda i proizvođača otpada?
 • Koje pojedinačne odgovornosti imaju proizvođači, vlasnici i drugi držaoci otpada po Zakonu o upravljanju otpadom
 • Ko sve mora da pribavi dozvolu za upravljanje otpadom ili potvrdu o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole?
 • Kako implementirati Plan upravljanja otpadom i koji su najčešći problemi prilikom usklađivanja sa višim planovima i programima?
 • Koje su odgovornosti proizvođača otpada u slučaju angažovanja drugog pravnog lica koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom (operatera)?
 • Koje su odgovornosti lica koje je u firmi odgovorno za upravljanje otpadom, a koje direktora i drugih zaposlenih u postupku generisanja otpada?

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja odgovornosti pravnih lica u oblasti upravljanja otpadom
 • Pojašnjenja odgovornosti lica koje je u firmi odgovorno za upravljanje otpadom
 • Direktne odgovore na Vaša pitanja u interakciji sa predavačima
 • Smernice za izbegavanje najčešćih grešaka odgovornih lica u oblasti upravljanja otpadom

Teme seminara

 1. Odgovornosti proizvođača/generatora, vlasnika i drugih držalaca otpada(prevoznika, posrednika, trgovca, operatera za tretman ili deponovanje)
  • načela i principi upravljanja otpadom
  • izveštaj o ispitivanju otpada
  • pribavljanje dozvole ili potvrde o izuzimanju
  • izrada i implementacija plana upravljanja otpadom
  • sakupljanje, skladištenje i predaja otpada
  • vođenje evidencije i dostavljanje izveštaja
 2. Odgovornost proizvođača proizvoda
 3. Odgovornosti odgovornog lica zaduženog za upravljanje otpadom pri pravnom licu
 4. Odgovornosti drugih lica pri pravnom licu u oblasti upravljanja otpadom (direktora i zaposlenih u postupku generisanja otpada)
 5. Odgovornosti generatora prilikom angažovanja operatera

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Upravljanje otpadom – zakon i praksa”.
Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018