Zloupotrebe u finansijama i računovodstvu

Seminar
Predavač:Suzana Hrabrić

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Moderno poslovanje današnjice stvara ogroman prostor za kreiranje i ekspanziju različitih vrsta prevara čije su žrtve kompanije, poslovni partneri i zaposleni.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Kako da prepoznate i otkrijete opasnosti od finansijskih i računovodstvenih  prevara?

 

Moderno poslovanje današnjice stvara ogroman prostor za kreiranje i ekspanziju različitih vrsta prevara čije su žrtve kompanije, poslovni partneri i zaposleni. Naravno, ni klasične metode prevara ne nestaju, već se samo transformišu i prilagođavaju novom okruženju.

Prevare ugrožavaju poslovanje kompanije na mnogo načina, utiču na ugled, prihode, poverenje kreditora i mogu izazvati nesagledive posledice.

Kako uočiti zloupotrebe u finansijskim izveštajima? Koje tehnike i alate možete koristiti? Zašto je upravljanje zalihama pogodno za prevare? Kako detektovati prevare prilikom transakcija u gotovini i isplatom novca sa računa?

 

 Na ovom seminaru ćete, između ostalog, saznati više o:

 • Otkrivanju prevara i manipulacija u finansijskim izveštajima
 • Procesu forenzičke revizije i najznačajnijim segmentima
 • Tehnikama i alatima za otkrivanje zloupotreba u finansijskim izveštajima

  Svi polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju seminara koji izdaje kompanija Forum Media

Sadržaj

 • Najčešći počinioci finansijskih prevara i malverzacija
 • Proces forenzičke revizije
 • Prevare u finansijskim izveštajima (bilans stanja, bilans uspeha, cash flow)
 • Prevare unutar kompanije prilikom transakcija u gotovini
 • Prevare unutar kompanije prilikom isplate novca sa računa
 • Upravljanje zalihama – najčešći način prevare
 • Banke – izazovi borbe protiv „fraud“-a
 • Saveti za suzbijanje finansijskih prevara i malverzacija

Predavač

Suzana Hrabrić

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Najčešći počinioci finansijskih prevara i malverzacija
 • Proces forenzičke revizije
 • Prevare u finansijskim izveštajima (bilans stanja, bilans uspeha, cash flow)
 • Prevare unutar kompanije prilikom transakcija u gotovini
 • Prevare unutar kompanije prilikom isplate novca sa računa
 • Upravljanje zalihama – najčešći način prevare
 • Banke – izazovi borbe protiv „fraud“-a
 • Saveti za suzbijanje finansijskih prevara i malverzacija