Zloupotreba bolovanja
15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu Add to cart

Zloupotreba bolovanja

Online seminar
Predavač:Nenad Vojnović

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Datum održavanja: 28. 9. 2022, od 10.00 do 14.00
Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Imate osnovanu sumnju da pojedini Vaši zaposleni zloupotrebljavaju pravo na bolovanje, a svesni ste da posao trpi i da se to odražava na Vaše poslovanje. Niste sigurni koje korake bi trebalo da preduzmete i zato Vas pozivamo da se upoznate sa čitavom procedurom u vezi sa bolovanjem, na našem online seminaru koji organizujemo sa renomiranim predavačem-advokatom

Količina:
Posebne pogodnosti:
 • za drugog i svakog narednog učesnika 10 % popusta,
 • 20% popusta na stručne priručnike i obrazovne portale.

Imate osnovanu sumnju da pojedini Vaši zaposleni zloupotrebljavaju pravo na bolovanje, a svesni ste da posao trpi i da se to odražava na Vaše poslovanje. Niste sigurni koje korake bi trebalo da preduzmete i zato Vas pozivamo da se upoznate sa čitavom procedurom u vezi sa bolovanjem, na našem online seminaru koji organizujemo sa renomiranim predavačem-advokatom

Neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovore:

Ko, pod kojim uslovima, u kom slučaju i u kolikom trajanju utvrđuje privremenu sprečenost za rad zaposlenog? Možete li neposredno da kontaktirate izabranog lekara, drugi stručno-medicinski organ ili zdravstvenu ustanovu radi provere privremene sprečenosti za rad Vašeg zaposlenog? Možete li i na koji način, odnosno pod kojim uslovima da formirate komisiju za proveru bolovanja? Možete li utvrditi obavezu zaposlenog da Vas kao poslodavca obaveštava o toku lečenja? Možete li uputiti zaposlenog na ocenu radne sposobnosti za vreme bolovanja?


Sadržaj:

 • Propisivanje u internim aktima (Pravilnik o radu/ Kolektivni ugovor i ugovor o radu) pravila o zloupotrebama bolovanja, te sankcija za slučaj da se pravilo ne ispoštuje
 • Edukovanje zaposlenih o pomenutim pravilima, kao i o posledicama za slučaj da se utvrdi neodgovarajuće ponašanje zaposlenih
 • Jasno razlikovanje dve vrste zloupotrebe bolovanja (davanje potvrda neistinitog sadržaja o zdravstvenom stanju i situacija u kojoj se zaposleni tokom bolovanja ne pridržava saveta lekara, i time svoje zdravlje tako ugrožava da se period bolovanja produžava)
 • Načini kako poslodavac detektuje moguću zloupotrebu bolovanja, te aktivnosti koje može da preduzme kako bi se uspešno nosio sa ovim problemom.
 • Dva načina provere bolovanja (zahtev uperen protiv doktora koji je odobrio bolovanje/ provera samog bolovanja, kada se zaposleni šalje na dodatni pregled
 • Disciplinske mere kada se utvrdi zloupotreba bolovanja
 • Provera bolovanja – institucionalna i interna (šta poslodavac može/treba/sme da uradi u slučaju postojanja sumnje u zloupotrebu privremene sprečenosti za rad, na koji način i u kojim rokovima može neposredno da kontaktira izabranog lekara, drugi stručno-medicinski organ ili zdravstvenu ustanovu radi provere; može li i na koji način, odnosno pod kojim uslovima da formira komisiju za proveru bolovanja, na koji način treba da postupa komisija; može li da utvrdi obavezu zaposlenog da poslodavca obaveštava o toku lečenja…)
 • Najčešći načini zloupotrebe bolovanja i potencijalne greške poslodavaca (primeri iz prakse i saveti za prevazilaženje problema)

Na online seminaru ćete saznati:

 • Moguće uzroke bolovanja: bolesti i povrede van rada, povrede na radu i profesionalne bolesti i dr.
 • Postupak za ostvarivanje bolovanja i moguće trajanje privremene sprečenosti
 • Sve korake u vezi sa upućivanjem zaposlenog na ocenu radne sposobnosti za vreme bolovanja
 •  Postupak za proveru bolovanja: institucionalni i interni

 

Brand

Nenad Vojnović

Advokat Nenad Vojnović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine, a pravosudni ispit položio je 2005. godine, kada je i upisan u imenik advokata Advokatske komore Beograd.

Nenad je tokom svoje karijere obavljao funkciju direktora pravnih poslova i administracije u Jat Airways ad Beograd.

Od 2011. do 2014. godine obavljao je poslove direktora pravnih poslova Interallis Chemicals grupe, čiji je danas pravni savetnik, što podrazumeva rad u Srbiji, Grčkoj, Kipru, Ukrajini, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumuniji.

Nenad je predavač na Akademiji advokatske Komore Srbije. Nenad je generalni sekretar Samostalnog sindikata saobraćajnih pilota Srbije.

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Propisivanje u internim aktima (Pravilnik o radu/ Kolektivni ugovor i ugovor o radu) pravila o zloupotrebama bolovanja, te sankcija za slučaj da se pravilo ne ispoštuje
 • Edukovanje zaposlenih o pomenutim pravilima, kao i o posledicama za slučaj da se utvrdi neodgovarajuće ponašanje zaposlenih
 • Jasno razlikovanje dve vrste zloupotrebe bolovanja (davanje potvrda neistinitog sadržaja o zdravstvenom stanju i situacija u kojoj se zaposleni tokom bolovanja ne pridržava saveta lekara, i time svoje zdravlje tako ugrožava da se period bolovanja produžava)
 • Načini kako poslodavac detektuje moguću zloupotrebu bolovanja, te aktivnosti koje može da preduzme kako bi se uspešno nosio sa ovim problemom.
 • Dva načina provere bolovanja (zahtev uperen protiv doktora koji je odobrio bolovanje/ provera samog bolovanja, kada se zaposleni šalje na dodatni pregled
 • Disciplinske mere kada se utvrdi zloupotreba bolovanja
 • Provera bolovanja – institucionalna i interna (šta poslodavac može/treba/sme da uradi u slučaju postojanja sumnje u zloupotrebu privremene sprečenosti za rad, na koji način i u kojim rokovima može neposredno da kontaktira izabranog lekara, drugi stručno-medicinski organ ili zdravstvenu ustanovu radi provere; može li i na koji način, odnosno pod kojim uslovima da formira komisiju za proveru bolovanja, na koji način treba da postupa komisija; može li da utvrdi obavezu zaposlenog da poslodavca obaveštava o toku lečenja…)
 • Najčešći načini zloupotrebe bolovanja i potencijalne greške poslodavaca (primeri iz prakse i saveti za prevazilaženje problema)