Zbirka praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima
12,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu Dodaj u korpu

Zbirka praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima

Zbirka

12,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Razvoj postojećih kadrova, planiranje i selekcija novih radnika, uvođenje novozaposlenih u posao, postavljanje ciljeva i pojedinačna procena učinka svakog zaposlenog, razvoj zaposlenih, rešavanje problema i konflikata na radnom mestu su složeni i delikatni zadaci sa kojima se HR menadžeri svakodnevno suočavaju.

NE PROPUSTITE: 20% popusta za mikro preduzeća, fizička lica i udruženja! Koristite kod za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne može kombinovati sa ostalim popustima, osim popusta za više učesnika obuke. Koristite kod u korpi ili ga uplatite.

Razvoj postojećih kadrova, planiranje i selekcija novih radnika, uvođenje novozaposlenih u posao, postavljanje ciljeva i pojedinačna procena učinka svakog zaposlenog, razvoj zaposlenih, rešavanje problema i konflikata na radnom mestu su složeni i delikatni zadaci sa kojima se HR menadžeri svakodnevno suočavaju.

Više ne morate da trošite nepotrebno vreme da biste kreirali obrasce i dokumente za različite aspekte upravljanja ljudskim resursima! U našoj zbirci sa pratećim CD-om ćete pronaći praktična uputstva i gotove uzorke, koje je pripremio iskusni HR stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u radu na liderskim i ekspertskim pozicijama u HR sektorima kompanija IDEA i Telenor. Iskoristite proverena rešenja koja primenjuju vodeće kompanije, kako biste brže i lakše:

 • napravili plan broja zaposlenih i njihovih kompetencija,
 • sproveli selekcijski postupak za angažovanje novih zaposlenih i pripremili adekvatne oglase, upitnike, telefonske, individualne i grupne intervjue,
 • pripremili obaveštenja za kandidate koji jesu i one koji nisu primljeni na otvorenu poziciju,
 • pripremili razvojne planove zaposlenih i ček liste razvojnih aktivnosti,
 • kreirali dosije zaposlenog,
 • pripremili obrasce za praćenje radnog učinka zaposlenih, odnosno evaluaciju i samoevaluaciju učinka zaposlenih,
 • pripremili obrasce za praćenje efekata razvojnih aktivnosti nakon određenog perioda,
 • kreirali obrasce za davanje povratne informacija zaposlenom o njegovom radu,
 • kreirali obrasce za rešavanje konflikata u timu i razgovor sa zaposlenima koji imaju problem sa disciplinom,
 • kreirali modele procedura rada sa zaposlenima koji ne ispunjavaju očekivanja kompanije i modele procedura rada sa zaposlenima koji su procenjeni kao talenti.

 

U ovoj zbirci i na CD-u ćete naći:

 • jasna i konkretna uputstva koja će Vam pomoći da zaokružite sistem upravljanja ljudskim resursima,
 • gotove i proverene uzorke za upravljanje ljudskim resursima u Word formatu koji će značajno uštedeti Vaše vreme jer ih brzo i lako možete prilagođavati svojim konkretnim potrebama,
 • proverena rešenja iz dobre korporativne HR prakse.

SADRŽAJ:

SADRŽAJ ZBIRKE

 

Strateško planiranje broja zaposlenih i kompetencija zaposlenih

 • Važnost postavljanja HR ciljeva u skladu sa strateškim ciljevima komapanije
 • Procena broja zaposlenih na osnovu strateških ciljeva
 • Planiranje načina dolaženja do adekvatnih kandidata na osnovu strateških ciljeva
 • Definisanje ključnih i specifičnih kompetencija koje treba da imaju zaposleni kako bi bio ostvaren strateški cilj kompanije

 

Selekcija i procena internih i eksternih kandidata za određena radna mesta

 • Proces selekcije internih i eksternih kandidata za određena radna mesta: odabir kandidata na osnovu biografija, pravila pozivanja kandidata na testiranje i/ili intervjue, organizacija intervjua sa drugim ključnim zaposlenima u procesu selekcije
 • Procena kandidata na osnovu potrebnih kompetencija za određeno radno mesto
 • Prijem kandidata na radno mesto
 • Pravila obaveštavanja kandidata koji nisu primljeni imejlom i telefonom

 

Uvođenje novozapsolenog na radno mesto

 • Edukacija novozaposlenog o kompaniji i upoznavanje sa dužnostima na radnom mestu
 • Uvođenje mentora za novozaposlenog radi bržeg upoznavanja novozaposlenog sa obavezama i odgovornostima
 • Šta treba da sadrži trening za nove zaposlene
 • Pravljenje dosijea o zaposlenom

 

Upravljanje učinkom zaposlenog kroz postavljanje ciljeva i objektivnu procenu učinka zaposlenih

 • Postavljanje ciljeva zaposlenom u skladu sa strateškim ciljevima
 • Različiti načini merenja učinka
 • Upravljanje učinkom kod zaposlenih koji ne ispunjavaju očekivanja kompanije
 • Motivisanje zaposlenog da prevaziđe očekivanja kompanije
 • Evaluacije i samoevaluacije učinka zaposlenih
 • Davanje konstruktivne i pozitivne povratne informacije o radu i ponašanju zaposlenog

 

Razvoj kompetencija zaposlenih i upravljanje talentima

 • Način procene talenata u skladu sa strategijom kompanije
 • Razvijanje kompetencija talentovanih zaposlenih sa ciljem pripreme za preuzimanje odgovornijih poslova u okviru kompanije
 • Procena trening potreba
 • Isporučivanje treninga i praćenje uspešnosti treninga kod zaposlenih
 • Sprovođenje mentorskog sistema i drugi alati razvoja kompetencija zapsolenih

 

Upravljanje konfliktima u timu i rešavanje problema u kompaniji

 • Konstruktivna komunikacija prilikom rešavanja konflikta u timu i prilikom rešavanja problema u kompaniji

 

Organizacija efikasnih sastanaka sa zaposlenima

Uspešni team building primeri

 

SADRŽAJ CD-A

 

 • Obrazac za postavljanje ciljeva za HR u skladu sa strateškim ciljevima
 • Plan dolaženja do adekvatnih i kvalitetnih kandidata
 • Obrazac za definisanje ključnih kompetencija za sve zaposlene
 • Plan sprovođenja selekcijskog postupka
 • Obrazac za pravljenje oglasa za posao koji će privući potrebne kandidate
 • Obrazac za opis radnog mesta
 • Primeri oglasa za posao
 • Upitnik za kandidate
 • Obrasci za telefonsko, individualno i grupno intervjuisanje kandidata
 • Obrazac za objektivnu procenu kompetencija kandidata za otvoreno radno mesto
 • Obaveštavanje za kandidate koji su primljeni na otvorenu poziciju
 • Obaveštavanje za kandidate koji nisu ušli u dalji proces selekcije
 • Plan uvođenja novozaposlenog u kompaniju
 • Plan treninga za novozaposlene
 • Dosije o zaposlenom
 • Obrazac za postavljanje jasnih ciljeva i način merenja uspešnosti
 • Primer razgovora sa zaposlenim koji ne zadovoljava očekivanja kompanije sa ciljem motivacije da radi na sebi
 • Obrazac za evaluaciju i samoevaluaciju učinka zaposlenog
 • Obrazac za procenu talenata
 • Primer razvojnog plana kompetencija kod ključnih zaposlenih i talenata
 • Obrazac za planiranje godišnjeg razgovora i postavljanje godišnjih ciljeva
 • Primer godišnjeg razgovora
 • Obrazac za ispitivanje trening potreba zaposlenih
 • Proračun ulaganja i koristi od obrazovanja
 • Obrazac za praćenje uspešnosti treninga
 • Plan unapređenja efikasnosti tima
 • Primer efektivne komunikacije u timu
 • Obrazac za pregovaranje između sukobljenih strana u timu
 • Model posredovanja rukovodilaca u sukobu
 • Formular za razgovor sa zaposlenima koji imaju problem sa disciplinom
 • Primer pronalaženja zajedničkog cilja sukobljenih strana
 • Obrazac za rešavanje konflikata u timu
 • Obrazac za rešavanje problema u timu
 • Primer adekvatno upućene konstruktivne kritike zaposlenima
 • Upitnik o zadovoljstvu poslom
 • Primer izveštaja o zaposlenima i njihovoj fluktuaciji

Autor

Nikolina Milosavljević

Sadržaj

SADRŽAJ ZBIRKE

 

Strateško planiranje broja zaposlenih i kompetencija zaposlenih

 • Važnost postavljanja HR ciljeva u skladu sa strateškim ciljevima komapanije
 • Procena broja zaposlenih na osnovu strateških ciljeva
 • Planiranje načina dolaženja do adekvatnih kandidata na osnovu strateških ciljeva
 • Definisanje ključnih i specifičnih kompetencija koje treba da imaju zaposleni kako bi bio ostvaren strateški cilj kompanije

 

Selekcija i procena internih i eksternih kandidata za određena radna mesta

 • Proces selekcije internih i eksternih kandidata za određena radna mesta: odabir kandidata na osnovu biografija, pravila pozivanja kandidata na testiranje i/ili intervjue, organizacija intervjua sa drugim ključnim zaposlenima u procesu selekcije
 • Procena kandidata na osnovu potrebnih kompetencija za određeno radno mesto
 • Prijem kandidata na radno mesto
 • Pravila obaveštavanja kandidata koji nisu primljeni imejlom i telefonom

 

Uvođenje novozapsolenog na radno mesto

 • Edukacija novozaposlenog o kompaniji i upoznavanje sa dužnostima na radnom mestu
 • Uvođenje mentora za novozaposlenog radi bržeg upoznavanja novozaposlenog sa obavezama i odgovornostima
 • Šta treba da sadrži trening za nove zaposlene
 • Pravljenje dosijea o zaposlenom

 

Upravljanje učinkom zaposlenog kroz postavljanje ciljeva i objektivnu procenu učinka zaposlenih

 • Postavljanje ciljeva zaposlenom u skladu sa strateškim ciljevima
 • Različiti načini merenja učinka
 • Upravljanje učinkom kod zaposlenih koji ne ispunjavaju očekivanja kompanije
 • Motivisanje zaposlenog da prevaziđe očekivanja kompanije
 • Evaluacije i samoevaluacije učinka zaposlenih
 • Davanje konstruktivne i pozitivne povratne informacije o radu i ponašanju zaposlenog

 

Razvoj kompetencija zaposlenih i upravljanje talentima

 • Način procene talenata u skladu sa strategijom kompanije
 • Razvijanje kompetencija talentovanih zaposlenih sa ciljem pripreme za preuzimanje odgovornijih poslova u okviru kompanije
 • Procena trening potreba
 • Isporučivanje treninga i praćenje uspešnosti treninga kod zaposlenih
 • Sprovođenje mentorskog sistema i drugi alati razvoja kompetencija zapsolenih

 

Upravljanje konfliktima u timu i rešavanje problema u kompaniji

 • Konstruktivna komunikacija prilikom rešavanja konflikta u timu i prilikom rešavanja problema u kompaniji

 

Organizacija efikasnih sastanaka sa zaposlenima

Uspešni team building primeri

 

SADRŽAJ CD-A

 

 • Obrazac za postavljanje ciljeva za HR u skladu sa strateškim ciljevima
 • Plan dolaženja do adekvatnih i kvalitetnih kandidata
 • Obrazac za definisanje ključnih kompetencija za sve zaposlene
 • Plan sprovođenja selekcijskog postupka
 • Obrazac za pravljenje oglasa za posao koji će privući potrebne kandidate
 • Obrazac za opis radnog mesta
 • Primeri oglasa za posao
 • Upitnik za kandidate
 • Obrasci za telefonsko, individualno i grupno intervjuisanje kandidata
 • Obrazac za objektivnu procenu kompetencija kandidata za otvoreno radno mesto
 • Obaveštavanje za kandidate koji su primljeni na otvorenu poziciju
 • Obaveštavanje za kandidate koji nisu ušli u dalji proces selekcije
 • Plan uvođenja novozaposlenog u kompaniju
 • Plan treninga za novozaposlene
 • Dosije o zaposlenom
 • Obrazac za postavljanje jasnih ciljeva i način merenja uspešnosti
 • Primer razgovora sa zaposlenim koji ne zadovoljava očekivanja kompanije sa ciljem motivacije da radi na sebi
 • Obrazac za evaluaciju i samoevaluaciju učinka zaposlenog
 • Obrazac za procenu talenata
 • Primer razvojnog plana kompetencija kod ključnih zaposlenih i talenata
 • Obrazac za planiranje godišnjeg razgovora i postavljanje godišnjih ciljeva
 • Primer godišnjeg razgovora
 • Obrazac za ispitivanje trening potreba zaposlenih
 • Proračun ulaganja i koristi od obrazovanja
 • Obrazac za praćenje uspešnosti treninga
 • Plan unapređenja efikasnosti tima
 • Primer efektivne komunikacije u timu
 • Obrazac za pregovaranje između sukobljenih strana u timu
 • Model posredovanja rukovodilaca u sukobu
 • Formular za razgovor sa zaposlenima koji imaju problem sa disciplinom
 • Primer pronalaženja zajedničkog cilja sukobljenih strana
 • Obrazac za rešavanje konflikata u timu
 • Obrazac za rešavanje problema u timu
 • Primer adekvatno upućene konstruktivne kritike zaposlenima
 • Upitnik o zadovoljstvu poslom
 • Primer izveštaja o zaposlenima i njihovoj fluktuaciji

Opšti uslovi

Naručivanjem proizvoda, dobićete ažuriranje za svaku pravnu ili suštinsku promenu, čija cena zavisi od obima. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju pismenog otkazivanja usluge ažuriranja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost sa zakonom.