Zbirka obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje
12,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu Dodaj u korpu

Zbirka obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje

Kontrolna mapa

12,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Više ne morate da trošite nepotrebno vreme da biste kreirali odgovarajuću „mustru“ za efikasno finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje. U našoj zbirci namenjenoj zaposlenima u finansijskom kontrolingu ćete na jednom mestu pronaći gotove i adaptibilne obrasce koje možete brzo i lako prilagođavati svojim konkretnim potrebama!

NE PROPUSTITE: 20% popusta za mikro preduzeća, fizička lica i udruženja! Koristite kod za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne može kombinovati sa ostalim popustima, osim popusta za više učesnika obuke. Koristite kod u korpi ili ga uplatite.

Više ne morate da trošite nepotrebno vreme da biste kreirali odgovarajuću „mustru“ za efikasno finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje. U našoj zbirci namenjenoj zaposlenima u finansijskom kontrolingu ćete na jednom mestu pronaći gotove i adaptibilne obrasce koje možete brzo i lako prilagođavati svojim konkretnim potrebama!

 

Svi obrasci se mogu ispuniti, prilagoditi, sačuvati i štampati! Iskoristite gotove Excel obrasce za:

 

 • Planiranje – strateški, biznis, projektni i risk management planovi, forecast (estimacija poslovanja) i dr.
 • Analizu – rezultat poslovanja, prihodi, rashodi, finansijski status kompanije, break even analiza, obračun osnovnih sredstava, vrednovanje kompanija, analiza cena, rentabilnosti, likvidnosti, profitabilnosti, solventnosti i dr.
 • Izveštavanje – operativni, finansijski, nedeljni i mesečni izveštaji, alokacija po mestima troška, tokovi gotovine i dr.

U ovoj praktičnoj zbirci ćete na jednom mestu naći:

 • Gotove primere finansijskih planova, analiza i izveštaja u Excel formatu sa praktičnim tabelama, obračunima i kalkulacijama odmah spremnim za upotrebu
 • Uputstva sa primerima za formiranje i unapređivanje sistema izveštavanja
 • Praktične kontroling alate za finansijsku analizu na osnovu međusobne uslovljenosti izveštaja
 • Savete za optimizaciju profita i novčanog toka na nivou kompanije kroz analizu likvidnosti, profitabilnosti i solventnosti
 • Smernice za postavljanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, strateško planiranje i izradu poslovnog plana
 • Uputstva za izradu estimacije poslovanja (forecast)

SADRŽAJ:

SADRŽAJ ZBIRKE

 • Smernice za izradu strategije i poslovnog plana
  • Postavljanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva
   • Kontroler kao podrška menadžmentu
   • Metodologija SMART ciljeva i Balanced scorecard system
   • BCG matrica i SWOT analiza
  • Strateško planiranje i poslovni plan
   • Kako organizovati ključne procese i obezbediti koordinaciju timova unutar kompanije
   • Utvrđivanje pravila za pripremu i obradu podataka
   • Komunikacija i koordinacija pri izradi poslovnog plana
  • Izrada estimacije poslovanja (Forecasts)
 • Optimizacija profita i novčanog toka na nivou kompanije
  • Analiza likvidnosti
  • Analiza profitabilnosti
  • Analiza solventnosti
 • Finansijski i operativni izveštaji
  • Najznačajnije razlike između ove dve grupe izveštaja
  • Osnovne forme izveštaja; cilj je učiniti ih efektivnim
  • Smernice za izradu operativnih izveštaja
  • Smernice za izradu finansijskih izveštaja
   • Bilans uspeha
   • Bilans stanja
   • Novčani tok
  • Alokacija troškova i kontribucijski pristup
  • Najčešće greške pri izradi izveštaja i kako ih izbeći
 • Kontroling alati i međusobna uslovljenost izveštaja
  • Osnovne metode za finansijsku analizu
   • Horizontalna analiza (comparative financial statement analysis)
   • Vertikalna analiza (common size statement analysis)
   • KPI (key parameters indicators)
   • Benchmarking
   • Break even point
  • Kako doneti prave poslovne odluke na osnovu finansijske analize

SADRŽAJ CD-A

 • Koraci u finansijskom planiranju
 • Osnovni termini i skraćenice karakteristični za finansijsku analizu, računovodstvo i kontroling
 • Praktični primer za strateški plan
 • Primer biznis plana sa osnovnim elementima
 • Primer projektnog plana
 • Primer risk management plana
 • Obrazac za estimacija poslovanja – forecast
 • Obrazac za predviđanje projektnih troškova
 • KPI obrazac
 • Obrazac za postavljanje SMART ciljeva
 • Obrazac za SWOT analizu
 • Obrasci za finansijsku analizu: rezultat poslovanja, analiza ostvarenih prihoda i rashoda
 • Obrasci za ocenu finansijskog statusa kompanije: fluktuacija radnika, struktura kapitala, stabilnost poslovanja
 • Obrazac za analizu rentabilnosti – analiza cena i rentabilnosti radi postizanja optimalne cene
 • Obrazac za break even analizu (kalkulacija profitabilnosti, formiranje cene koštanja)
 • Obrazac za analizu likvidnosti
 • Obrazac za analizu solventnosti
 • Kalkulacija radnog kapitala i osnovni indeksi ključnih parametara, praćenje parametara i njihova analiza i interpretacija
 • Objašnjenja interne stope povrata, poređenje projekata
 • Obrazac za ekonomsku opravdanost investicija
 • Obrazac za optimizaciju prodajnih količina i rabata
 • Obrasci operativnih i finansijskih izveštaja
 • Obrasci nedeljnih i mesečnih izveštaja
 • Primer alokacije rashoda po mestima troška, uključujući ključeve za alokaciju
 • Primer pojednostavljenog novčanog toka povrata na investicije
 • Obrazac za tokove gotovine – jednostavan obrazac tokova gotovine sa objašnjenjima svake komponente toka gotovine

Autor

Biljana Sparavalo

Maja Verlašević

Sadržaj

SADRŽAJ ZBIRKE

 • Smernice za izradu strategije i poslovnog plana
  • Postavljanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva
   • Kontroler kao podrška menadžmentu
   • Metodologija SMART ciljeva i Balanced scorecard system
   • BCG matrica i SWOT analiza
  • Strateško planiranje i poslovni plan
   • Kako organizovati ključne procese i obezbediti koordinaciju timova unutar kompanije
   • Utvrđivanje pravila za pripremu i obradu podataka
   • Komunikacija i koordinacija pri izradi poslovnog plana
  • Izrada estimacije poslovanja (Forecasts)
 • Optimizacija profita i novčanog toka na nivou kompanije
  • Analiza likvidnosti
  • Analiza profitabilnosti
  • Analiza solventnosti
 • Finansijski i operativni izveštaji
  • Najznačajnije razlike između ove dve grupe izveštaja
  • Osnovne forme izveštaja; cilj je učiniti ih efektivnim
  • Smernice za izradu operativnih izveštaja
  • Smernice za izradu finansijskih izveštaja
   • Bilans uspeha
   • Bilans stanja
   • Novčani tok
  • Alokacija troškova i kontribucijski pristup
  • Najčešće greške pri izradi izveštaja i kako ih izbeći
 • Kontroling alati i međusobna uslovljenost izveštaja
  • Osnovne metode za finansijsku analizu
   • Horizontalna analiza (comparative financial statement analysis)
   • Vertikalna analiza (common size statement analysis)
   • KPI (key parameters indicators)
   • Benchmarking
   • Break even point
  • Kako doneti prave poslovne odluke na osnovu finansijske analize

SADRŽAJ CD-A

 • Koraci u finansijskom planiranju
 • Osnovni termini i skraćenice karakteristični za finansijsku analizu, računovodstvo i kontroling
 • Praktični primer za strateški plan
 • Primer biznis plana sa osnovnim elementima
 • Primer projektnog plana
 • Primer risk management plana
 • Obrazac za estimacija poslovanja – forecast
 • Obrazac za predviđanje projektnih troškova
 • KPI obrazac
 • Obrazac za postavljanje SMART ciljeva
 • Obrazac za SWOT analizu
 • Obrasci za finansijsku analizu: rezultat poslovanja, analiza ostvarenih prihoda i rashoda
 • Obrasci za ocenu finansijskog statusa kompanije: fluktuacija radnika, struktura kapitala, stabilnost poslovanja
 • Obrazac za analizu rentabilnosti – analiza cena i rentabilnosti radi postizanja optimalne cene
 • Obrazac za break even analizu (kalkulacija profitabilnosti, formiranje cene koštanja)
 • Obrazac za analizu likvidnosti
 • Obrazac za analizu solventnosti
 • Kalkulacija radnog kapitala i osnovni indeksi ključnih parametara, praćenje parametara i njihova analiza i interpretacija
 • Objašnjenja interne stope povrata, poređenje projekata
 • Obrazac za ekonomsku opravdanost investicija
 • Obrazac za optimizaciju prodajnih količina i rabata
 • Obrasci operativnih i finansijskih izveštaja
 • Obrasci nedeljnih i mesečnih izveštaja
 • Primer alokacije rashoda po mestima troška, uključujući ključeve za alokaciju
 • Primer pojednostavljenog novčanog toka povrata na investicije
 • Obrazac za tokove gotovine – jednostavan obrazac tokova gotovine sa objašnjenjima svake komponente toka gotovine

Opšti uslovi

Naručivanjem proizvoda, dobićete ažuriranje za svaku pravnu ili suštinsku promenu, čija cena zavisi od obima. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju pismenog otkazivanja usluge ažuriranja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost sa zakonom.