Zaštita od požara

Online seminar
Predavač:Nemanja Radević

7,800,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Kako da organizujete efikasnu kontrolu sprovođenja poslova zaštite od požara?

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Kako da organizujete efikasnu kontrolu sprovođenja poslova zaštite od požara? Šta je neophodno da imate pripremljeno kada Vas poseti inspekcija? Koje mere izriče inspekcija, i koje su posledice nepridržavanja mera, i kako da ih izbegnete? Koje su posledice obavljanja delatnosti bez odobrenje Ministarstva? Poznate su Vam neusaglašenosti u tumačenju i primeni važećih propisa u praksi, i kako da ih prevaziđete?

Organizujemo online seminar koji bi obuhvatio jedan praktičan pristup, dakle, pojašnjenje zakonskih normi, njihovo značenje u praksi, nepridržavanje zakonskih propisa i posledice, procedure i poteškoće u procedurama, kao i rešenja, kako privremena tako i trajna, za situacije u kojima se nalaze privredni subjekti.

 


Sadržaj

 • Pružanje usluga zaštite od požara – opšte karakteristike zakona, poslednje izmene
 • Aktuleni problemi sa kojima se susreću privredni subjekti
 • Obaveze društva, neophodnost i kvalitet kadra, dozvole, njihovo izdavanje – zakonska rešenja u oblasti zaštite od požara (interno i eksterno)
 • Posledice obavljanja delatnosti bez odobrenje Ministarstva
 • Inspekcijski nadzor – neophodna dokumentacija, mere koje izriče inspekcija, posledice nepridržavanja mera
 • Privredni prestupi u ovoj oblasti
 • Konsekvence sa kojima se suočavaju privredni subjekti koji nisu prilagodili svoje poslovanje ovom Zakonu
 • Kratak osvrt na sudsku praksu u ovoj oblasti

       Predavač

       Nemanja Radević

       Opšti uslovi

       Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.