Zaštita od požara i eksplozija u skladištima

Online seminar
Predavač:Saša Silvester

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Skladišta zbog niza aktivnosti koje se preduzimaju u njima, kao i karakteristika robe koja se skladišti mogu predstavljati značajan izvor opasnosti od požara i eksplozija

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Skladišta zbog niza aktivnosti koje se preduzimaju u njima, kao i karakteristika robe koja se skladišti mogu predstavljati značajan izvor opasnosti od požara i eksplozija. Zbog toga je neophodno preduzimanje preventivnih mera za zaštitu od požara prilikom projektovanja, izgradnje, postavljanja i eksploatacije skladišta.

Osnovne mere zaštite od požara i eksplozija propisane su Zakonom o zaštiti od požara, dok su posebne mere propisane posebnim propisima u zavisnosti od vrsta skladišta i materija odnosno robe koje se u njima skladišti. Mere zaštite od požara u skladištima propisane su Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija. Skladištenje zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova regulisano Zakonom o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima (’’Službeni glasnik RS’’, br. 54/15) i podzakonskim aktima koji su inovirani tokom 2021. godine.

Organizujemo online seminar sa ciljem upoznavanja seta propisa kojima je regulisana materija zaštita od požara u skladištima i lakšeg snalaženja prilikom primene odgovarajućih mera.

 


Sadržaj

 • Vrste skladišta;
 • Opšti uslovi zaštite od požara i eksplozija u skladištima;
 • Mere zaštite u skladištima zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova;
 • Mere prilikom projektovanja i izgradnje i postavljanja skladišta;
 • Veza sa propisima iz oblasti planiranja i izgradnje;
 • Saglasnosti i dozvole nadležnih organa;
 • Kategorizacija objekata skladišta prema ugroženosti od požara;
 • Organizacija i kontrola sprovođenja poslova zaštite od požara;
 • Odgovornost za sprovođenje mera zaštite od požara i eksplozija u skladištima;
 • Uslovi za lica koja obavljaju poslove manipulacije u skladištima.

       Predavač

       Saša Silvester

       Opšti uslovi

       Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.