Zarada, primanja van radnog odnosa i međunarodni poreski ugovori

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

U praksi se možete susresti sa brojnim nedoumicama u vezi pravilnog opredeljivanja poreskog tretmana određenog dohotka.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Zarada, primanja van radnog odnosa i međunarodni poreski ugovori

Poreski tretman zarade i drugih primanja

U praksi se možete susresti sa brojnim nedoumicama u vezi pravilnog opredeljivanja poreskog tretmana određenog dohotka. Neka od najčešćih pitanja su:

 • Koja sve davanja zaposlenima imaju isti tretman kao zarada? Kako pravilno opredeliti poreski tretman zarade? Koje su najčešće dileme u praksi po ovom pitanju?
 • Ostala davanja zaposlenima (naknada za lečenje, otpremnine, solidarna pomoć) – koje su razlike u tretmanu predviđenim poreskim i radno pravnim propisima. Koje su sve prava i obaveze poslodavca?
 • Ostali načini angažovanja fizičkih lica – mogućnosti za angažovanje i pronalaženje optimalnog poreskog rešenja.
 • Na koji način se mogu isplatiti različite nagrade nezaposlenim licima za određen doprinos kod poslodavca?
 • Kako i po kom osnovu angažovati stranca fizičko lice za rad u Srbiji?Koji su osnovi za angažovanje? Kakav je poreski tretman naknade koja mu se isplaćuje? Kratak pregled zakonskog okvira za oporezivanje nerezidenata u Srbiji i studije slučaja.

Ovaj seminar će Vam dati odgovore na sledeća pitanja:

 • Kakav je poreski tretman prihoda iznad neoporezivog iznosa,
 • Koji su uslovi za primenu poreskih ugovora i kako ih pravilno tumačiti,
 • Šta predviđa Zakon o porezu na dohodak građana za pojedine vrste novčanih primanja,
 • Koji ostali oblici angažovanja fizičkih lica su najpovoljniji sa poreskog aspekta,
 • Odgovori na Vaša konkretna pitanja.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Privrednicima, rukovodiocima sektora finansija, računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svim ostalim zainteresovanim licima.

Sadržaj

-Poreski tretman zarade – koja sve davanja zaposlenima imaju poreski tretman zarade, odgovori na pitanja uz aktuelnu praksu, kroz mišljenja Ministarstva finansija itd.

Kakav je poreski tretman ostalih davanja zaposlenima kao što su naknada za lečenje, otpremnine, solidarna pomoć i poređenje sa propisima iz oblasti rada?

-Ostali prihodi:

 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, Ugovor o delu, Dopunski rad – poreski tretman davanja i mogućnosti angažovanja lica po ovom osnovu, sa pregledom obaveza poslodavca. Poređenje sva tri ugovora sa aspekta obaveza poslodavca i najpovoljnijeg poreskog tretmana.
 • Nagrade i naknade date fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca.

 

-Radno angažovanje stranca fizičkog lica – koji je pravni osnov angažovanja (upućivanje ili ugovor o delu), kakav je poreski tretman isplaćene naknade prema poreskim ugovorima i poreski tretman isplaćene naknade prema domaćim propisima. Utvrđivanje obaveze plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje.

-Aktuelni primeri iz prakse i studije slučaja.

Predavač

Jelena Knežević

Maja Milojević

Tijana Đugumović

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

-Poreski tretman zarade – koja sve davanja zaposlenima imaju poreski tretman zarade, odgovori na pitanja uz aktuelnu praksu, kroz mišljenja Ministarstva finansija itd.

Kakav je poreski tretman ostalih davanja zaposlenima kao što su naknada za lečenje, otpremnine, solidarna pomoć i poređenje sa propisima iz oblasti rada?

-Ostali prihodi:

 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, Ugovor o delu, Dopunski rad – poreski tretman davanja i mogućnosti angažovanja lica po ovom osnovu, sa pregledom obaveza poslodavca. Poređenje sva tri ugovora sa aspekta obaveza poslodavca i najpovoljnijeg poreskog tretmana.
 • Nagrade i naknade date fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca.

 

-Radno angažovanje stranca fizičkog lica – koji je pravni osnov angažovanja (upućivanje ili ugovor o delu), kakav je poreski tretman isplaćene naknade prema poreskim ugovorima i poreski tretman isplaćene naknade prema domaćim propisima. Utvrđivanje obaveze plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje.

-Aktuelni primeri iz prakse i studije slučaja.