Zakon o zaštiti podataka o ličnosti 2022

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti 2022

Konferencija

Datum održavanja: 28.08, 29.08. i 30.08.2022.
Mesto održavanja:Hotel Mona, Zlatibor

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“ZZPL”) u primeni je pune 3 godine. Kakvo je trenutno stanje sa zaštitom podataka? Da li su očekivanja zadovoljena i da li su sve firme na propisan način implementirale odredbe zakona? Kakvi su očekivani pravci daljeg razvoja na polju zaštite podataka?

 

Kompanija Forum Media d.o.o. Beograd, članica nemačke Forum Media Grupe, jedna od vodećih izdavača publikacija i organizator edukativnih programa, nakon šest uspešnih konferencija i više desetina uspešno organizovanih seminara i kurseva iz oblasti bezbednosti i zaštite podataka, sa zadovoljstvom Vas poziva na svoju sedmu veliku konferenciju:

„Tri godine od primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti 2022”

– sadašnje stanje i očekivanja –

28, 29. i 30. avgust 2022, hotel Mona na Zlatiboru

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“ZZPL”) u primeni je pune 3 godine.

Kakvo je trenutno stanje sa zaštitom podataka? Da li su očekivanja zadovoljena i da li su sve firme na propisan način implementirale odredbe zakona? Kakvi su očekivani pravci daljeg razvoja na polju zaštite podataka? Kakva su iskustva u međunarodnoj praksi? Koje su obaveze rukovaoca u slučaju povrede zakona? Koji je način obrade podataka posredstvom vebsajtova i internet prodavnica?

Odgovore na navedena i mnoga druga pitanja ćete dobiti na našoj konferenciji od predstavnika Poverenika, advokata i stručnjaka za ZZPL.
Takođe, dobićete informacije o bezbednosti podataka, mehanizmima zaštite i drugim izazovima sa kojima se susrećete.


Kao učesnik konferencije moći ćete da postavljate pitanja predavačima, slanjem mejla pre ili na samoj konferenciji, a odgovore ćete dobiti tokom panel diskusije. Dobijeni odgovori će Vam pomoći da ispunite svoje obaveze i rešite praktične probleme. Takođe, stičete mogućnost ostvarivanja kontakata sa brojnim kolegama iz prakse što će Vam obezbediti kvalitetnu razmenu iskustava i priliku za nova poslovna umrežavanja.

Na konferenciju pozivamo:

Direktore i vlasnike kompanija, lica odgovorna za bezbednost i zaštitu podataka, lica odgovorna za upravljanje podacima o ličnosti, rukovodioce i zaposlene u pravnoj, kadrovskoj i HR službi, lica odgovorna za bezbednost informacionog sistema i upravljanje kontinuitetom poslovanja, lica odgovorna za zaštitu poslovnih informacija, pravnike sa uvidom u zaštitu podataka o ličnosti, zaposlene u prodaji, marketingu i ostalim poslovnim sektorima koji na bilo koji način prikupljaju i obrađuju lične podatke, i sve ostale koji učestvuju u bezbednosti i zaštiti podataka ili su zainteresovani za ovu oblast.

Prijavite se za učešće na konferenciji i rezervišite svoje mesto na vreme!


Predavači

Dragan Milić

Posle diplomiranja na Pravnom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu – privrednopravni smer, završio je pripravnički staž u tadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Nakon polaganja pravosudnog ispita upisuje se u imenik advokata, Advokatske komore u Beogradu, čiji je član od 2006. godine.

Milica Basta

Diplomirala i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pre otpočinjanja advokatske prakse, radila je na pravnim poslovima u nekoliko ministarstava, javnom preduzeću, i Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Bila je asistent i predavač na visokoškolskoj ustanovi.

Zlatko Petrović

Januara 2013. godine zasnovao je radni odnos u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i
zaštitu podataka o ličnosti, kao ovlašćeno lice Poverenika u Sektoru za nadzor. Od 2015. godine predavač je na obukama u oblasti zaštite podataka o ličnosti, u organizaciji Službe za
upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije.

 

 


SADRŽAJ KONFERENCIJE

 

16-18h REGISTRACIJA I KOKTEL DOBRODOŠLICE

 

18-19h Obraćanje predstavnika Forum Medie i uvodno predavanje u vezi sa ZZPL

Dušan Pavlović, general manager Forum Media d.o.o.

11.00-12.30h Obrada podataka o ličnosti posredstvom vebsajtova i internet prodavnica

Dragan Milić, advokat u advokatskoj kancelariji Milić

 

12.30-13.00h KAFE PAUZA

 

13.00-14.30h Kako postići usklađenost u oblasti zaštite podataka o ličnosti – prikaz primera iz domaće i međunarodne prakse

Mlica Basta, stručnjak u oblasti zaštite podataka o ličnosti

 

14.30-16.00h Ručak u hotelskom restoranu

 

16.00-17.30h Obaveze rukovaoca povodom povrede podataka i ličnosti 

Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

17.30h SLOBODNE AKTIVNOSTI

10.00-12.00 Panel diskusija – odgovori na pitanja polaznika (pristigla putem mejla i neposredno postavljena)

 

  • Učesnici: Milica Basta, Zlatko Petrović i Dragan Milić

 

12.00-12.30 Evaluacija i zatvaranje konferencije

Predavač

Dragan Milić

Advokat Dragan Milić  rođen je 1980. godine. Više o autoru možete saznati na linku https://www.milic.rs/advokat-dragan-milic/ Posle diplomiranja na Pravnom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu – privrednopravni smer, završio je pripravnički staž u tadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Nakon polaganja pravosudnog ispita upisuje se u imenik advokata, Advokatske komore u Beogradu, čiji je član od 2006. godine.

Od 2011. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije, gde kao predsednik ili član arbitražnog veća  učestvuje u donošenju odluka po zahtevima za preuzimanje odnosno prestanak registracije .RS internet domena.

Pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pravnih i fizičkih lica naročito u oblastima autorskog prava i industrijske svojine, medijskog, internet i IT prava, uključujući zaštitu podataka ličnosti i pravno savetovanje vezano za implementaciju GDPR-a u poslovanje domaćih i stranih pravnih lica.

S obzirom na njegovu dugogodišnju praksu u oblasti pravnih aspekata kriptovaluta i Bitcoin-a, usvajanjem Zakona o digitalnoj imovini, nametnuo se kao kompetentan konsultant za poslove povezane sa digitalnom imovinom, i kao govornik na konferencijama i obukama vezano za ovu vrstu svojine.

Angažovan je od strane kompanija, finansijskih institucija, udruženja i ustanova koje se bave edukacijom na obukama Data Protection Officer-a odnosno Lica zaduženih za zaštitu podataka ličnosti čije je angažovanje potrebno i preporučeno, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR).

Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija, gde je kao predavač učestvovao u edukaciji studenata, novinara, urednika i autora iz najrazličitijih profesija. Napisao je veliki broj tekstova vezano za pravne oblasti kojima se bavi, od kojih su mnogi publikovani ili preuzeti od strane  medija i izdavača.

Milica Basta

Zlatko Petrović

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.