Vodja pametne proizvodnje

1,090,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Izobraževalni program

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Vodja pametne proizvodnje

V Evropi, kot tudi Sloveniji, se napredna podjetja že intenzivno ukvarjajo s preobrazbo v »pametne tovarne«, kar vključuje več faz, od optimizacije, digitalizacije, prilagoditve procesov, vse do uvedbe novodobnih tehnologij in umetne inteligence.

Ugotovite, kje v postopku se nahajate, kaj še morate osvojiti, kako bodo razvojni trendi vplivali na vas in kako čim lažje uvajati spremembe, novosti ter izboljšave!


 

 

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Celovit program vam omogoča nadgradnjo kompetenc na področjih:

 • spoznali boste izzive 4. in 5. industrijske revolucije za podjetja ter sodobne razvojne potrebe v proizvodnji,
 • ocenili boste, na kateri stopnji digitalizacije se kot podjetje nahajate ter uporabili postopkovnik za sistematično digitalno preobrazbo,
 • razumeli boste preplet vitke, agilne, pametne proizvodnje ter industrije 4.0 in vedeli, katere ključne kazalnike uspešnosti (KPI-je) lahko uporabite,
 • spoznali boste tehnologije industrije 4.0 in možnost njihove aplikacije v industrijskem okolju, orodja za sistemsko preverjanje procesov, digitalne dvojčke, virtualne simulacije ipd.,
 • vedeli boste, kaj potrebujete za celostno uvajanje industrije 4.0 v lasten sistem,
 • enostavneje boste znali speljati postopek razvoja novega izdelka, storitve, procesne ali organizacijske izboljšave od ideje do vpeljave v prakso,
 • učinkoviteje boste vodili (tudi starejše) zaposlene v industriji 4.0 ter vedeli, katere kompetence potrebujejo,
 • spoznali boste dobre prakse, imeli možnost pogovora o priložnostih in izzivih v praksi s strokovnjaki in kolegi ter možnost dobiti odgovore na vaša vprašanja!

 


Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in tekom izobraževanja pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

Dodatno pisno gradivo
Praktično pisno gradivo, namenjeno samostojnemu študiju, vam omogoča pomembno poglobitev znanja – predelate ga lahko kadarkoli in kjerkoli vam ustreza!

Spletna učilnica, zaključek izobraževanja in certifikat
Komunikacija poteka preko spletne učilnice, kjer imate zbrana vsa gradiva in obvestila. V učilnici opravite tudi kratek zaključni test, na osnovi katerega prejmete certifikat »Vodja pametne proizvodnje)« v slovenskem in angleškem jeziku.

Prijava vključuje

 • 3 interaktivne delavnice
 • 2 študijski e-gradivi
 • Odgovore na vaša konkretna vprašanja
 • Dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še pol leta od zaključka izobraževalnega programa
 • Pridobitev certifikata »Vodja pametne proizvodnje« v slovenskem in angleškem jeziku

Agenda

 • Študijsko e-gradivo: Digitalizacija in učinkovito delo v industriji
 • Delavnica: Od 4. do 5. industrijske revolucije – sodobne razvojne potrebe v proizvodnji, vloga vaših zaposlenih in naloge vodje
 • Delavnica: Industrija 4.0 v praksi – tehnološki vidik uvedbe pametne proizvodnje ter vaš položaj v procesu
 • Študijsko e-gradivo: Strategije za implementacijo pametne proizvodnje
 • Delavnica: Inovativnost v proizvodnji: nove ideje, novi izdelki in vpeljava tehnoloških oz. procesnih izboljšav
 • Zaključek izobraževanja – preverjanje znanja in prejem certifikata

 


Priporočila zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

Zadovoljen sem bil s predstavitvijo primerov tehnoloških rešitev v praksi.

Matej Stres, direktor proizvodnje, Mahle Electric Drives Bovec d.o.o.

Nadgradnja dosedanjih znanj, nove informacije mi dajejo navdih in potrditev, da je digitalizacija podjetja nujna in potrebna.

Miran Pristavec, tehnični direktor, Elan d.o.o.

 

Uporabna, praktična znanja s primeri. Posebej zadovoljen sem, da se je na koncu sestavila celota in sem zmožen ustvariti svoje mnenje o industriji 4.0.

Andrej Kurnik, vodja proizvodnje, Doors d.o.o.

 

Še posebej zadovoljen sem bil z gradivom, organizacijo, obveščenostjo, primeri iz prakse.

Nejc Gorinšek, vodja projektne pisarne in konstrukcije, SIJ Ravne Systems

 

Pozitivno.

Zoran Zajamšek, direktor operacij, SIJ Ravne Systems

 


Vodja pametne proizvodnje v praksi


»Industrija 4.0 pomeni, da vsi komunicirajo z vsemi (stroji-ljudje-stvari). Pomembna značilnost je, da se povečata decentralizacija in prožnost pri upravljanju uspešnosti proizvodnje. Vendar pa je celoten proces sposoben le toliko, kolikor je sposoben najšibkejši člen v tem procesu. Zato je potrebno uvajanje inovativnih izboljšav in prilagoditev ne le na ravni procesa, temveč tudi na ravni opreme in oblikovanja izdelkov z implementacijo decentraliziranih inteligentnih rešitev ter uvedbo inovativnih rešitev rekonfiguracije, modularnosti, povezljivosti in umetne inteligence. Osnova vsega pa je ustrezno znanje. Tega pridobivamo s stalnim tehničnim izobraževanjem.«

doc. dr. Igor Kovač, v članku »Zametki pametnih tovarn tudi v Sloveniji«,
Glas gospodarstva, Digitalizacija, GZS


Potek izobraževanja

 • Praktične interaktivne delavnice potekajo v živo, na Brezovici pri Ljubljani, od 9.00 do 13.15.
 • Dodatno pisno gradivo lahko predelate v času, ki vam najbolje ustreza – ni terminsko vezano.
 • Spletna učilnica je centralna stična točka, kjer se nahajajo vsa gradiva, urniki in obvestila. Zapre se pol leta po zaključku izobraževanja.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije »Vodja pametne proizvodnje« v slovenskem in angleškem jeziku.


 

    Vsebina modulov
Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.