Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Kako biste se što bolje upoznali sa novinama u vezi sa utvrđivanjem poreza na dobit pravnih lica, organizujemo interaktivan seminar sa predavačem iz Ministarstva finansija

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Kako biste se što bolje upoznali sa novinama u vezi sa utvrđivanjem poreza na dobit pravnih lica, organizujemo interaktivan seminar sa predavačem iz Ministarstva finansija, koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti, a teme koje će biti obrađene su:

Izrada poreskog bilansa i poreske prijave za 2020. godinu, sa osvrtom na:

 • priznavanja rashoda amortizacije stalnih sredstava za 2020. godinu;
 • izuzimanje određene vrste prihoda iz osnovice za oporezivanje;
 • poreski tretman donacija;
 • uslove za priznavanje ispravke i otpisa potraživanja u poreskom bilansu i dr.

Obrazloženje izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica koja su u primeni počev od 2021. godine

Ovaj online seminar Vam omogućava:

 • Upoznavanje sa svim aktuelnostima u vezi sa utvrđivanjem poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, kao i praktična primena propisanih pravila prilikom izrade poreskog bilansa za 2020. godinu
 • Upoznavanje sa svim izmenama poreza na dobit pravnih lica i praktična primena tih izmena prilikom utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica u narednim poreskim periodima
 • Razumevanje usvojenih rešenja i uspešna primena zakonskih odredaba u praksi
 • Interaktivna diskusija sa predavačem u formi pitanja i odgovora.

Kome je seminar namenjen?

Licima koja sastavljuju poreski bilans i primenjuju odredbe Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ovlašćenim licima u privrednim subjektima koja se bave poreskim pravom, knjigovođama, finansijskim konsultantima, licima ovlašćenim za podnošenje poreskih prijava u privrednim subjektima, fizičkim licima koji nameravaju da osnuju preduzetničku radnju ili pravnim licima, kao i drugim poreskim obveznicima.

Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće.

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

Svaki polaznik online seminara dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online seminara, bez ikakve instalacije novih aplikacija na Vaš uređaj.

Sadržaj

 • Izrada poreskog bilansa i poreske prijaveza 2020. godinu, sa osvrtom na:
  • priznavanje rashoda amortizacije
   stalnih sredstava za 2020. godinu;
   o izuzimanje određene vrste prihoda
   iz osnovice za oporezivanje;
  • poreski tretman donacija;
   o uslove za priznavanje ispravke i
   otpisa potraživanja u poreskom
   bilansu i dr.

  Obrazloženje izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica koja su u primeni počev od 2021. godinu.

Predavač

Biljana Mirić Bogdanović

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Zakonski osnov
 • Evidencija nefinansijske imovine u poslovnim knjigama
  • Zgrade i građevinski objekti
  • Oprema
  • Nematerijalna imovina
 • Načini rešavanja nepravilnosti kod evidencije nefinansijske imovine
 • Nefinansijska imovina i godišnji popis
 • Zakonski osnov
 • Odgovornost i funkcionisanje interne revizije
 • Metodološki pristup, procedure i rad internih revizora
 • Praktični saveti u teoriji za primenu
 • Sprovođenje revizije sistema
 • Faze revizije do revizorskog izveštaja