Upravljanje kontinuitetom poslovanja i zaštita ključnih IT resursa

Online intenzivna obuka
Predavač:Luka Milinković

44,000,00 rsd PDV nije uračunat u cenu (Važi do 8. 7. 2022)

Mesto održavanja:Online obuka - Zoom

Sticanje osnovnog i naprednog znanja u vezi sa analizom uticaja na poslovanje (BIA) i kreiranja i testiranja DR i BC planova, kao i da kroz primere koji su se zaista dogodili povećate svoje razumevanje o IT katastrofama koje mogu da dovedu do srednjih ili većih posledica po Vašu kompaniju.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Upravljanje kontinuitetom poslovanja i zaštita ključnih IT resursa

 

Pozivamo Vas na interaktivnu obuku na kojoj ćete:

 

 • Steći osnovna i napredna znanja i veštine za upravljanje kontinuitetom poslovanja i oporavkom od IT katastrofe
 • Se postepeno upoznati sa kreiranjem planova, testiranjem, odgovornostima i rizicima koji mogu da dovedu do otežanog funkcionisanja ili potpunog prekida poslovanja, kao i IT katastrofama koje mogu dovesti do prekida u radu primarnog data centra i gubitka podataka i važnih informacija
 • Dobiti odgovore kako da sprovedete analizu uticaja na poslovanje (BIA), kako da kreirate planove za DR i BC, kako da predupredite negativne posledice katastrofe, kako da sprovedete redovna testiranja DRP-a i BCP-a i na šta je još potrebno da obratite pažnju kako testiranja ne bi krenula u pogrešnom smeru
 • Uvideti: razliku između DRP-a i BCP-a, kako se definišu uloge i kada se aktiviraju planovi
 • Analizirati pozitivna i negativna iskustava velikih kompanija po pitanju testiranja i oporavka od katastrofe

 

Obuka je namenjena

Menadžmentu kompanije, rukovodiocima i zaposlenima u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, IT službi i službi za bezbednost informacionog sistema, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, internim i eksternim revizorima, zatim zaposlenima u poslovnim sektorima i kompanijama koje hoće da povećaju nivo kontrole nad svojim procesima u kriznim situacijama i da nastave poslovanje i posle katastrofe, kao i svima koji imaju potrebu da zaštite i sačuvaju informacija o klijentima i poslovanju zbog visokog stepena odgovornosti, regulatornih zahteva i rizika u svakodnevnom poslovanju.

Cilj obuke

Sticanje osnovnog i naprednog znanja u vezi sa analizom uticaja na poslovanje (BIA) i kreiranja i testiranja DR i BC planova, kao i da kroz primere koji su se zaista dogodili povećate svoje razumevanje o IT katastrofama koje mogu da dovedu do srednjih ili većih posledica po Vašu kompaniju.

Potrebno predznanje

Potrebno je osnovno razumevanje IT sistema i poslovnih procesa.

 


Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi uživo online u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju, a sa svake radionice dobijate materijal
 • Program je koncipiran tako da na online radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja iodgovore. Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne online radionice u malim grupama. Radionice su utrajanju od po 3 sata (10:00 – 13:00). Sa svake radionice dobijate materijal koji obuhvata celokupna predavanja,a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Radionice možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće, a svaki polaznik online obuke dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online radionica, bez ikakve instalacije novih aplikacija na Vaš uređaj
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja radionica
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje
 • Nakon uspešno završene obuke dobijate sertifikat Stručnjak za IT bezbednost i zaštitu podataka na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

Sadržaj obuke:

 • Uvod

  • Biznis strategija i povezanost sa informacionim tehnologijama
  • Zašto treba adekvatno upravljati kontinuitetom poslovanja
  • Uloga zaposlenih

  Analiza uticaja na poslovanje (BIA)

  • Definisanje poslovnih procesa
  • Ko je odgovoran za Analizu uticaja na poslovanje?
  • Analiza događaja koji mogu da dovedu do prekida poslovnih procesa i uticaja na poslovanje
  • Analiza perioda nedostupnosti poslovnih procesa i servisa
  • Definisanje kritičnih vremena
  • Usaglašavanje kritičnih vremena sa drugim procesima u kompaniji
  • Usaglašavanje kritičnih vremena sa eksternim partnerima
  • Kreiranje izveštaja
  • Prezentovanje i usvajanje izveštaja

  Procena rizika i šteta

  • Analiza mogućih štetnih događaja
  • Procena rizika
  • Strategija smanjenja rizika
  • Kreiranje izveštaja i njegovo usvajanje

  Radionica

  • Analiza uticaja na poslovanje (BIA) za odabrane poslovne procese
  • Analiza odabranih poslovnih i IT rizika

 • Data centar
  • Analiza poslovnih potreba sa stanovišta formiranja data centra
  • Interna realizacija data centra
  • Eksterna realizacija data centra
  • Eksternalizacija IT usluga i SLA
  • Upravljanje i monitoring data centara
  • Primarni, sekundarni,…

  Krizne situacije

  • Koje krizne situacije mogu dovesti do otežanog odvijanja poslovnih procesa ili potpunog obustavljanja
  • Prirodne katastrofe
  • Pandemija (COVID-19)
  • IT katastrofe
  • Energetske pretnje
  • Bezbednosne pretnje

  Upravljanje kriznom situacijom i kontinuitetom poslovanja – DR i BC management

  • Standardi i najbolja praksa za uspešno upravljanje kriznom situacijom i kontinuitetom poslovanja
  • Ko je organizaciono zadužen za DR i BC management
  • Formiranje timova za DR i BC i definisanje odgovornosti
  • Definisanje DR i BC procesa
  • Da li testirate sve predviđene scenarije?
  • Redovno odvijanje poslovnih procesa u kriznim situacijama
  • Nova iskustva nakon aktiviranja DRP-a i/ili BCP-a
  • Edukacija zaposlenih (kada, kako i zašto)

  Pandemija (COVID-19)

  • Onemogućen rad na poslu
  • Udaljen pristup i rad od kuće – obaveze i odgovornosti
  • Neophodni IT resursi
  • Novi rizici – informaciona bezbednost, dostupnost servisa i aplikacija

  Radionica

  • Analiza pripreme i testiranja odabrane krizne situacije
  • Krizne situacije u regionu

 • Plan kontinuiteta poslovanja (BCP)
  • Formiranje i usvajanje plana
  • Rizici koji mogu dovesti do aktiviranja BCP-a
  • Kontrola (revizija) BCP-a u Vašoj kompaniji i kod Vaših partnera
  • Pripreme za testiranje i testiranje BCP-a
  • Izveštavanje nakon testiranja ili aktiviranja BCP-a
  • Nova iskustva

  Plana oporavka od katastrofe (DRP)

  • Formiranje i usvajanje plana
  • Rizici koji mogu dovesti do aktiviranja DRP-a
  • Kontrola (revizija) DRP-a u Vašoj kompaniji i kod Vaših partnera
  • Pripreme za testiranje i testiranje DRP-a
  • Izveštavanje nakon testiranja ili aktiviranja DRP-a
  • Nova iskustva

  Uticaj cyber pretnji na kontinuitet poslovanja

  • IT pretnje i ranjivosti u sistemu
  • Aktivnosti zlonamernih osoba
  • Posledice cyber napada
  • Reakcije na cyber napad
  • Timovi i podrška eksternih partnera

  Primeri iz prakse

  • „Nepredviđene“ situacije – posledice nedovoljno dobre implementacije i lošeg testiranja
  • Analiza primera iz prakse loše implementacije DRP-a i BCP-a
  • Analiza rešenja za efikasno i efektivno prevazilaženje krizne situacije

  Pitanja i diskusija

  • Pitanja polaznika
  • Analiza pretnji koje mogu dovesti do krizne situacije i aktiviranja BC i DR planova – pretnje sa kojima su se polaznici sreli ili za koje polaznici misle da se mogu dogoditi


In house?

IN-HOUSE edukacija

Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
>> Dobijte ponudu

Predavač

Luka Milinković

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.