Menadžment i administracija

Intezivna obuka

Office Manager – Poslovni asistent

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Učestvovanjem na intenzivnoj edukaciji dobićete kompletan „paket“ znanja i veština za uspešno obavljanje poslova Poslovnog asistenta!

 

Poslovni asistent je osoba koja po pravilu ostvaruje prvi kontakt kako sa internim, tako i sa eksternim klijentima i partnerima te je utisak koji ostavlja u takvim komunikacijama, često presudan za imidž kompanije.

 

Delokrug poslovnog asistenta je veoma širok, uključuje veliki broj zadataka i projekata, a ujedno je reč o osobi koja bi svojom profesionalnošću i nastupom trebala predstavljati kompaniju u najboljem svetlu.

S obzirom na sve navedeno, uz izvrsne komunikacijske veštine, poslovni asistent mora (o)vladati nizom poslovnih veština i znanja, kako bi bio delotvoran i uspešan.

 

Nakon ove trodnevne interaktivne obuke steći ćete neophodna znanja koja će Vam omogućiti da pravilno, tačno i kvalitetno obavljate svoje radne zadatke, a kao poseban benefit steći ćete i sertifikat na srpskom i engleskom jeziku.

Program je sastavljen od pet modula:

 

3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 20.02, 25.02. i 28.02.2020. u prijatnom ambijentu hotela Moskva, Terazije 20.

 • Radionica 1: Veštine poslovne komunikacije,  poslovni bonton,  organizacija rada i poslovnih događaja
 • Radionica 2: Upoznavanje sa osnovama Zakona i drugih propisa koji su neophodni za rad Office Manager-a
 • Radionica 3: MS Office (Excel, Word i PPT)
 • STUDIJSKI MATERIJALI: kontrolna mapa „Veštine komunikacije u biznisu“ i e-mail seminar Poslovna korespondencija na engleskom jeziku

 Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Interakciju sa predavačima;
 • Razjašnjenja svih nedoumica u vezi sa normativnom regulativom, korišćenjem MS Office i organizacijom rada
 • Savete kako pravilno da postupite u različitim situacijama;
 • Detaljne odgovore na konkretna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Office Managera – Poslovnog asistenta, na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava;

Poseban benefit za polaznike obuke – 30 % popusta na personalne treninge u studiju za personalne treninge „A plus“, Mutapova 49, Beograd

 1. Modul: RADIONICA – Veštine poslovne komunikacije, poslovni bonton, organizacija rada i poslovnih događaja (20.02.2020, 10-15h) – predavač: Prof. dr Aleksandra Tošović-Stevanović      

 

 • Komunikacijske veštine i upravljanje komunikacijom
 • Unapređenje poslovne retorike – verbalne i neverbalne komunikacije
 • Poslovno komuniciranje i ponašanje u kompaniji
 • Poslovno komuniciranje i ponašanje sa klijentima
 • Prijem stranaka/klijenata
 • Pravila komunikacije (telefonska komunikacija i pisana komunikacija)
 • Organizacija poslovnih događaja, organizacija sastanaka
 • Izveštavanje nadređenih i podređenih
 • Poslovni bonton
 • Poslovni izgled i odevanje
 • Upravljanje ličnim imidžom i imidžom kompanije
 • Efikasnije savladavanje svih protokolarnih aktivnosti
 • Elementarni poslovni bonton u EU

    2.Modul: STUDIJSKI MATERIJAL: kontrolna mapa „Veštine komunikacije u biznisu“ + prateći CD

     (kontrolnu mapu dobijate na prvoj radionici 20.02.2020.)

 

      DEO SADRŽAJA KONTROLNE MAPE:

 

– Stilovi komunikacije u radnom okruženju

 • Agresivna komunikacija
 • Pasivna komunikacija
 • Pasivno agresivna komunikacija
 • Asertivna komunikacija

Kako da postanete asertivni?

Sklapanje dogovora sa zaposlenima?

 • Neverbalna komunikacija

– Upravljanje emocijama

 • Emocionalna i socijalna inteligencija
 • Razumevanje svojih emocija

Razumevanje tuđih emocija

 • Uspostavljanje saradnje
 • Tehnike kontole emocija
 • Samomotivacija
 • Samoodgovornost

– Veštine kritikovanja

 • Principi kritikovanja
 • Kako uputiti kritiku
 • Kako primiti kritiku

– Pohvaljivanje

 • Kako da iskažete pohvalu
 • Kako da primite pohvalu

 

 1. Modul: RADIONICA – Upoznavanje sa osnovama Zakona i drugih propisa – neophodni za rad Office Manager-a (25.02.2020, 10-15h) – predavači: Marija Cvjetićanin i Nenad Cvjetićanin
 • Osnovi radnog prava
 • Osnovi privrednog prava
 • Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

  4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL: e-mail seminar „Poslovna korespondencija na engleskom jeziku“

      (e–mail seminar dobijate na Vašu mejl adresu 26.02.2020.)

       Segment 1

 • Application for tenderSales letters
 • Letter of inquiry
 • Replying to an inquiry
 • Account terms and conditions

Request for informationAcknowledgment receipt of goodsAcknowledgment of merchandise returned for repair

Acknowledgment of application

Acknowledgment letter

 1. Modul: RADIONICA – MS Office (Excel, Word i PPT)

(28.02.2020, 10-15h) – predavač: Suzana R. Marković

Excel

 • Unos i manipulacija podacima
 • Osnovne funkcije
 • Primena formula
 • Vizualni prikaz podataka – Excel grafikoni
 • Uređivanje podataka i optimizacija radnog prostora
 • Priprema za štampu i štampanje
 • Veza Excel-a sa Powerpoint-om i Word-om.
 •           Word
  • efikasno formatiranje dokumenata korišćenjem stilova

   

            Power Point

  • brzo i efikasno kreiranje korporativnog šablona prezentacije

 

 

                                            

 

 

 • Obukaće biti održana u vidu triintenzivneinteraktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate kontrolnu mapu „Veštine komunikacije u biznisu“ i e-mail seminar „Poslovna korespodencija na engleskom jeziku“.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja za unapređivanje celokupnog poslovanja.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate faksom, elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 16.03.2020.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.
 • Poseban benefit za polaznike obuke – 30 % popusta na personalne treninge u studiju za personalne treninge „A plus“, Mutapova 49, Beograd

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Hotel Moskva

Terazije 20, 11000 BeogradOstavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018