Ugovori u privredi

Ugovori u privredi

Knjiga

U tri toma Ugovora u privredi sadržani su, na preko 1500 stranica,  komentari članova ZOO, sa  praktičnim smernicama i jasnim uputstvima za pripremu ugovora

NE PROPUSTITE: 20% popusta za mikro preduzeća, fizička lica i udruženja! Koristite kod za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne može kombinovati sa ostalim popustima, osim popusta za više učesnika obuke. Koristite kod u korpi ili ga uplatite.

U tri toma Ugovora u privredi sadržani su, na preko 1500 stranica,  komentari članova ZOO, sa  praktičnim smernicama i jasnim uputstvima za pripremu ugovora i drugih pravnih akata, za tumačenje sudske prakse i izradu konkretnih primera ugovora i tužbi za ostvarivanje prava iz privrednih ugovora za privredna društva, državnu upravu i druge pravne subjekte, ali i sudove i advokate.


 • Od brojnih primera navedenih u kompletu, izdavajamo primere:
  • tužbe za  raskid ugovora zbog neizvršenja
  • tužbe radi ispunjenja obaveze i naknada štete
  • tužbe radi poništaja rušljivih – zelenaških ugovora
  • tužbe radi naknade štete
  • tužbe radi naknade štete od preduzeća i radnika
  • sudske prakse u vezi prouzrokovanja štete – medicinska šteta i drugi vidovi šteta, naknade materijalne štete – u slučaju smrti, telesne povrede i oštećenja zdravlja, kao što su: zbog izgubljene zarade, troškova lečenja i sahrane, utvrđivanje visine naknade štete; pravo na izgubljeno izdržavanje; primer tužbe radi naknade štete zbog telesne povrede i narušenog zdravlja; izgubljena zarada zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad;
  • u vezi naknade nematerijalne štete, kao što su: naknada za pretrpljene fizičke bolove; naknada za pretrpljene fizičke bolove zbog smanjenja ili gubitka opšte životne aktivnosti; naknada za naruženost; naknada za povredu ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti; naknada zbog smrti bliskog lica; naknada štete zbog pretrpljenog straha; nasleđivanje i ustupanje naknade nematerijalne štete,
  • u vezi odgovornosti od opasne stvari ili opasne delatnosti; primere u vezi odgovornosti u slučaju udesa vozilom u pokretu
  • primeri svih ugovora iz Zakona o obligacionim odnosima, – brojne tužbe i drugi podnesci radi ostvarivanja prava iz navedenih ugovora
  • i mnogo drugih – vezanih za poslovanje pravnih subjekata i drugih lica koja učestvuju u tim odnosima, posebno navođenjem praktičnih primera svih ugovora i tužbi za ostvarivanje prava po njima, kao što su prava i obaveze iz ugovora o lizingu, pravo na ugovornu i zateznu kamatu; sve o zastarelosti potraživanja i mnogo drugih primera iz sudske prakse i ugovora.

   

Autor

Dragoslav Veljković

Sadržaj

 • Od brojnih primera navedenih u kompletu, izdavajamo primere:
  • tužbe za  raskid ugovora zbog neizvršenja
  • tužbe radi ispunjenja obaveze i naknada štete
  • tužbe radi poništaja rušljivih – zelenaških ugovora
  • tužbe radi naknade štete
  • tužbe radi naknade štete od preduzeća i radnika
  • sudske prakse u vezi prouzrokovanja štete – medicinska šteta i drugi vidovi šteta, naknade materijalne štete – u slučaju smrti, telesne povrede i oštećenja zdravlja, kao što su: zbog izgubljene zarade, troškova lečenja i sahrane, utvrđivanje visine naknade štete; pravo na izgubljeno izdržavanje; primer tužbe radi naknade štete zbog telesne povrede i narušenog zdravlja; izgubljena zarada zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad;
  • u vezi naknade nematerijalne štete, kao što su: naknada za pretrpljene fizičke bolove; naknada za pretrpljene fizičke bolove zbog smanjenja ili gubitka opšte životne aktivnosti; naknada za naruženost; naknada za povredu ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti; naknada zbog smrti bliskog lica; naknada štete zbog pretrpljenog straha; nasleđivanje i ustupanje naknade nematerijalne štete,
  • u vezi odgovornosti od opasne stvari ili opasne delatnosti; primere u vezi odgovornosti u slučaju udesa vozilom u pokretu
  • primeri svih ugovora iz Zakona o obligacionim odnosima, – brojne tužbe i drugi podnesci radi ostvarivanja prava iz navedenih ugovora
  • i mnogo drugih – vezanih za poslovanje pravnih subjekata i drugih lica koja učestvuju u tim odnosima, posebno navođenjem praktičnih primera svih ugovora i tužbi za ostvarivanje prava po njima, kao što su prava i obaveze iz ugovora o lizingu, pravo na ugovornu i zateznu kamatu; sve o zastarelosti potraživanja i mnogo drugih primera iz sudske prakse i ugovora.

   

Opšti uslovi

Naručivanjem proizvoda, dobićete ažuriranje za svaku pravnu ili suštinsku promenu, čija cena zavisi od obima. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju pismenog otkazivanja usluge ažuriranja, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost sa zakonom.