Tehnika

Seminar

Zapošljavanje u građevinarstvu

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

ZAPOŠLJAVANJE U GRAĐEVINARSTVU

zakonska regulativa i problemi u praksi

 • Kako da zasnujete radni odnos na neodređeno ili određeno vreme sa građevinskim radnicima (na primer: za rad na projektu čije je vreme unapred određeno)?
 • Koje su Vaše obaveze prilikom zapošljavanja građevinskih radnika za obavljanje poslova sa povećanim rizikom? Šta su to radna mesta sa povećanim rizikom i kako se utvrđuju? Koja lica mogu da obavljaju poslove sa povećanim rizikom i kako se utvrđuje da li ispunjavaju propisane uslove za rad na predmetnim poslovima?
 • Na koji način možete da angažujete građevinske radnike za obavljanje poslova koji se javljaju privremeno i povremeno? Kako da zaključite ugovor o delu sa građevinskim radnicima, ukoliko imate potrebu za izradom ili popravkom stvari, odnosno ako je neophodno da se izrvši određeni fizički ili intelektualni posao, koji ne predstavlja segment Vašeg poslovanja?
 • Da li ste upoznati sa mogućnošću, da na primer licencirani inženjerski (projektantski ili izvođački kadar), koji radi sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca, možete da angažujete do jedne trećine punog radnog vremena i da na taj način zadovoljite potrebe za visokokvalifikovanim osobljem?
 • Kako da uputite svoje zaposlene građevinske radnike na privremeni rad u inostranstvo, radi izvođenja investicionih i drugih radova i pružanja usluga? Koje kategorije radnika možete da uputite u inostranstvo i kakve obaveze imate u pogledu njihove zaštite?

 

 Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Praktičnu osposobljenost za adekvatan odabir modaliteta radnog angažovanja građevinskih radnika, a saglasno individualnim potrebama poslodavca i rizicima na konkretnom radnom mestu
 • Analizu zakonskih mogućnosti za zapošljavanje radnika u građevinskoj delatnosti, imajući u vidu diverzitet poslova i delatnosti poslodavca u pogledu niskogradnje i visokogradnje
 • Razjašnjenja najčešćih pitanja iz prakse koja treba da Vam pomognu da pravilno i zakonito postupate u vezi sa upućivanjem radnika u inostranstvo

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:
Seminar o zapošljavanju u građevinarstvu namenjen je zaposlenima u službama za ljudske resurse, direktorima i vlasnicima građevinskih firmi. Isto tako, seminar je namenjen i knjigovodstvenim i konsultantskim firmama koje pružaju usluge regrutovanja kadrova i vođenja kadrovske dokumentacije za potrebe poslodavaca, kao i drugim zainteresovanim licima.

TEME SEMINARA

 • Vrste radnog angažovanja građevinskih radnika
 • Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno i na određeno vreme
 • Radni odnos za obavljanje građevinskih poslova sa povećanim rizikom
 • Radno mesto sa povećanim rizikom – posebni zdravstveni uslovi koje moraju ispunjavati zaposleni na radnom mestu sa povećanim rizikom
 • Lekarski pregledi
 • Angažovanje građevinskih radnika u oblicima rada van radnog odnosa (privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu, dopunski rad)
 • Upućivanje zaposlenih građevinskih radnika na privremeni rad u inostranstvo
 • Aneks ugovora o radu kojim se reguliše upućivanjezaposlenih u inostranstvo
 • Obaveze poslodavca koji upućuje zaposlenog na privremeni rad u inostranstvo
Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Cena seminara sa priručnikom Izmene i dopune Zakona o radu: 29.120,00 RSD + PDV (20 % popusta na priručnik)

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018