Tehnika

Intenzivna obuka

Uticaj leana na finansijske performanse kompanije

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Steknite neophodno znanje i  sertifikat nemačke kompanije FORUM MEDIA

UTICAJ LEANA NA FINANSIJSKE PERFORMANSE KOMPANIJE!

Jedan od primarnih ciljeva svake kompanije je poslovanje sa što većim dobitkom. Kao što već znate, tri osnovna načina za povećanje profita kompanije su povećanje prodaje, viša cena njenih proizvoda ili smanjenje troškova. Zbog veoma intenzivne konkurencije retko koja kompanija ne može lako da utiče na povećanje obima prodaje ili prodajnih cena, i zato smanjenje troškova, a posebno cene koštanja, postaje primarni fokus savremenih kompanija.

Na ovoj obuci naučićete kako da primenom Lean tehnika utičete na poboljšanje finansijskih performansi kompanije, kao i kako da uočite i finansijski iskažete rasipanja koja se „ne vide na papiru“. Kombinacijom alata koje nude Lean i Controlling stvorićete mnogo jasniju sliku o funkcionisanju vaše kompanije i dobićete mnogo ideja za unapređenje poslovanja.

Obuka ima interaktivan pristup uz istovremenu razmenu iskustava i uključenost svih polaznika i uključuje:

3 CELODNEVNE RADIONICE

 1. Korelacija leana i controllinga
 2. Uticaj leana na profitabilnost, likvidnost i zaduženost
 3. Controlling u lean alatima

2 PISANA MATERIJALA

 1. Zbirka lean alata
 2. Excel kalkulator za automatizovnu racio analizu podataka sa APR

  NAKON ZAVRŠENE OBUKE polaznici će:

 • Biti upoznati sa osnovnim lean i controlling alatima za unapređenje poslovanja
 • Biti osposobljeni da sagledaju poslovanje kompanije i bolje razumeju uticaj odluka na finansijske performanse
 • Razumeti dimenzije troškova, strukturu cene koštanja i uticaj lean alata na smanjenje troškova
 • Biti osposobljeni da prepoznaju „skrivene“ troškove i nauče alate koji će omogućiti njihovo praćenje i redukciju
 • Savladati lean tehnike i alate koji dovode do veće likvidnosti kompanije
 • Kroz interakciju sa predavačima i učesnicima obuke razreše nedoumice i dobiju konkretne ideje i smernice za rešavanje izazova sa kojima se susreću u svojim kompanijama

 

 **SPECIJALNI BONUSI ZA POLAZNIKE:

 • Odgovori na pitanja i specifična rešenja za problematične situacije u Vašoj kompaniji – detaljna pitanja nam pošaljite pre početka obuke.
 • Sertifikat o pohađanju obuke Uticaj leana na finansijske performanse kompanije na srpskom i engleskom jeziku.

1. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Korelacija leana i controllinga 15.03.2019.
 • Razumevanje Lean proizvodnje , razumevanje i izolovanje aktivnosti koje ne donose vrednost procesu
  • Principi lean filozofije poslovanja
  • Uvod u controlling i povezanost sa leanom
  • Principi i alati controlinga
  • Tipovi bilansa uspeha
  • Kontribucioni P&L
  • Dimenzije troškova – kocka troškova i cena koštanja
  • Lean pogled na cenu koštanja
  • Troškovi koji se „ne vide na papiru“ – rasipanja u procesima

   

  DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: PISANI MATERIJAL – Zbirka lean alata 18.03.2019.
 • Principi i koraci izvođenja metoda
 • Osnovni benefiti lean alata

3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Uticaj leana na profitabilnost, likvidnost i zaduženost
22.03.2019.

 • Struktura bilansa uspeha i bilansa stanja
 • Uticaj leana na profitabilnost
 • Nivelisanje vremena ciklusa i eliminacija uskih grla
 • Uticaj leana na likvidnost
 • ABC i XYZ analiza za smanjenje troškova zaliha
 • Uticaj leana na zaduženost uz vežbu isplativosti ulaganja u opremu

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: PISANI MATERIJAL – Excel kalkulator za automatizovnu racio analizu podataka sa APR 26.03.2019.
 • Kalkulator u excel formatu
 • Smernice za korišćenje kalkulatora
5. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA PRAKTIČNA RADIONICA Controlling u lean alatima 29.03.2019.
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness) pokazatelj i troškovi
 • Smanjenje rasipanja implementacijom SMED (Single Minute Exchange of Die) metode
 • Eliminisanje zastoja opreme održavanjem – TPM (Total Productive Maintenance)
 • Prelomna tačka rentabiliteta
 • Uspostavljanje i praćenje KPI’s u proizvodnji

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE

UTICAJ LEANA NA FINANSIJSKE PERFORMANSE KOMPANIJE

 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 29.04.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 12.04.2019.
 • 19.04.2019. prijem sertifikata.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Program je koncipiran tako da na radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju.
 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i diskusije – rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva imejl seminara, koji će biti poslati na Vašu adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice za pisanje projekta.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

Obuka je namenjena:

Direktorima proizvodnje, direktorima controllinga, tehničkim direktorima, planerima proizvodnje, direktorima procesa, direktorima operacija, rukovodiocima sektora, poslovođama, svim osobama koje žele da umanje troškove upotrebom lean metodologije.

 

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Envoy Conference Centar

Gospodar Jevremova 47,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018