Tehnika

Intenzivna obuka

Uspostavljanje održivih promena u poslovanju – KATA pristup

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 26.05, 27.05. i 28.05.2022.
Mesto održavanja: Maglian Campus, Divčibare
Količina:
NEKA REŠENJA I POBOLJŠANJA BUDU TOP I PRIORITETI U VAŠOJ KOMPANIJI!

UNAPREDITE POSLOVANJE

KONTINUIRANOM INICIJATIVOM VAŠIH ZAPOSLENIH

 

 • Koliko izazova imate u poslovanju pri pokretanju promena, a naročito pri održavanju postignutih rezultata na osnovu promenjenih radnih procesa?
 • Koliko inicijativa za unapređenje je izvedeno u Vašoj kompaniji, a stanje procesa se vratilo na prethodno nakon nekoliko meseci?
 • Kako da uspostavite održive promene u poslovanju?

 KROZ STVARANJA RUTINA DO ODRŽIVOSTI UNAPREĐENJA.

UZ POMOĆ KATA PRISTUPA

Uspostavljanje održivih promena u poslovanju predstavlja jedinstveni koncept koji kroz praktične radionice omogućava učesnicima da ovladaju Kata pristupom.

 

Kata pristup je baziran na uključivanje i vođenje zaposlenih u proces postepenog unapređenja i učenje kroz rešavanje problema. Struktuiran proces vođenja i motivisanja zaposlenih na svim nivoima u organizaciji omogućava kreiranje rutina i razvoj naučnog razmišljanja kojim se kroz eksperimente procesi svakodnevno unapređuju.

 

Kata pristup će Vam omogućiti da razvijete rutine za unapređenje procesa u poslovanju, kako biste ostvarili pun potencijal, koji je ponekad zanemaren zbog svakodnevnih obaveza i prioriteta.

1. RADIONICA: Uspostavljanje održivih promena u poslovanju pomoću Kata pristupa

 • Izazovi u uspostavljanju održivih promena
 • Lean procesni pristup i KATA model za vođenje zaposlenih kroz promene
 • Kata unapređenja i formiranje rutina kod zaposlenih
 • Metode za analizu trenutnog stanja procesa (praktična simulacija merenja performansi procesa)
 • Metode za strukturno rešavanje problema (praktična simulacija primene A3 modela za rešavanje problema)
 • Coaching Kata menadžment model vođenja kroz proces unapređenja
2. RADIONICA: Razvoj rutina za izvođenje unapređenja kroz simulacije u prirodi
  • Izvođenje Kata ciklusa na praktičnom primeru
  • Kata radionica i takmičenje u unapređenju procesa (simulacija fabrike automobila)
  • TAKMIČENJE U PRECIZNOSTI I TIMSKOM RADU U PROCESU REŠAVANJA PROBLEMA Izvođenje praktičnih simulacija za kontinuirano unapređenje i značaj timskog rada u tom procesu.
  • PREDAVANJE UZ ŠETNJU PO PRIRODIGrupno pešačenje stazom znanja – edukativna šetnja za ovladavanje novim znanjima i spoznaju značaja eksperimenata u procesu unapređenja.
3.  RADIONICA – Rekapitulacija tema i metoda          
 • Rekapitulacija obrađenih tema i metoda
 • Otvorena diskusija o realnim izazovima uspostavljanja promena u poslovanju
 • Razmena iskustava i dobrih praksi između učesika i predavača
OPCIONO 60 minuta OFF ROAD VOŽNJE sa instruktorom
       
 • OFF ROAD VOŽNJA – VOŽNJA VAN UOBIČAJENIH KOLOVOZA sa instuktorom:
  • Savladajte prostor i prepreke bez problema
  • Vozila su namenjena posebnim uslovima terena

  Budite spremni da savladate kroz teoriju i praksu:

  • kako podesiti sedište i retrovizore za vožnju na terenu
  • šta treba proveriti na vozilu pre polaska na teren
  • kako uredukovati vozilo i kada
  • kako se pripremiti za određenu prepreku
  • kako odabrati pravu putanju
  • kako odrediti brzinu kretanja pri penjanju ili spustanju
  • šta treba preduzeti u neplaniranim situacijama

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U
slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana, do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 50% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti prosleđivani trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018