Tehnika

Seminar

Upravljajte rizicima u procesima i sa proizvodima FMEA

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

UPRAVLJAJTE RIZICIMA U PROCESIMA/SA PROIZVODIMA

FMEA (Failure Mode and Effect Analyzis)

 

Analizirajte i upravljajte rizicima na vreme i smanjite verovatnoću nastanka otkaza u procesima i funkcionisanju proizvoda. FMEA analiza pruža sistematičan pristup za unapređenje pouzdanosti i bezbednosti.

 

Možda je kritično baš ovaj mesec ili ovaj kvartal ili je presudna ova godina, pritisak je kontinuiran. Na raspolaganju su vam ograničene mogućnosti i budžeti, a imate sve manje vremena za ostvarivanje ciljeva.

Ako ste barem jednom usled otkaza (odstupanja od planiranog funkcionisanja/rezultata) izgovorili “Da smo o ovome ranije razmišljali” onda je ovo prava radionica za Vas.

 

 • Koliko Vas košta naknadno otklanjanje problema i rizika na koje se moglo preventivno delovati?
 • Da li ste se susretali sa izazovima koji utiču na poudanost ili bezbednost?
 • Kakav uticaj imaju otkazi na funkcionisanje Vašeg procesa/sistema?
 • Da li ste imali izazove sa korisnicima usled otkaza proizvoda?

 

Radionica je koncipirana tako da se FMEA analiza izvodi na realnom primeru iz prakse kako biste uspešno ovladali metodologijom i bili spremni da istu samostalno primenite u sopstvenim procesima. FMEA metoda daje odgovor na pitanja: Šta su potencijalni otkazi; Koja je učestalost otkaza; Koje posledice sa sobom nosi otkaz?

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Analiza procesa/proizvoda: Detaljna analiza i razumevanje procesa/proizvoda je ključ za dalji rad na analizi rizika i sprovođenju unapređenja. Izvođenje praktične simulacije i korišćenje procesnih mapa i SIPOC analize.
 • Definisanje kritičnih inputa – Korišćenje C&E matrice (Cause and Effect Matrix) za postavljanje prioriteta tj. ključnih inputa iz ugla uticaja na zahteve korsinika koji će biti analizirani FMEA metodom.
 • FMEA analiza – Značaj i benefiti primene FMEA analize. Analiza rizika iz ugla ozbiljnosti otkaza, učestalosti pojavljivanja i mogućnosti detekcije. Tumačenje rezultata dobijenih analizom i definisanje akcija za unapređenje.
 • Izvođenje FMEA metode na primeru iz prakse – Interaktivna simulacija korišćenja stečenih znanja, praktične primene FMEA metode i rad na konkretnom primeru. Diskusija o najčešćim izazovima i “zamkama” pri izvođenju FMEA analize.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018