Tehnika

Seminar

U primeni novi Zakon o medicinskim sredstvima

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

 

  Harmonizacija propisa Srbije sa propisima Evropske Unije u oblasti medicinskih sredstava

Zakon o medicinskim sredstvima (“Sl. glasnik RS”, br. 105/2017)

Pravilnik o osnovnim zahtevima za medicinska sredstva („Sl. Glasnik RS“ br.65/2018)

Pravilnik o registraciji medicinskih sredstava („Sl. Glasnik RS“ br.84/2018).

 

Značaj medicinskh sredstava je veliki, obzirom na široko rasprostranjenu upotrebu. Neophodno je da upotreba mediciskih sredstava bude bezbedna za korisnike, obzirom da broj raznovrsnih medicinskih sredstava za upotrebu u zdravstvenim ustanovama, kao u  kućnim uslovima stalno raste.

Koncept novog i globalnog pristupa medicinskim sredstvima pretpostavlja slobodno kretanje roba, koje je kamen temeljac jedinstvenog tržišta. Mehanizmi za postizanje ovog cilja su zasnovani na prevenciji novih barijera u trgovini, sklapanje međusobnih ugovora između država i usaglašavanje tehničkih standarda. Srbija je deo jedinstvenog tržiša i stoga je neopodno da primeni harmonizovane standarde koji su u primeni u Evropskoj Uniji.

 

 Na ovom seminaru ćete naučiti:

  • proces usagalašavna regulative u oblasti medicinskih sredstava i lekova u Srbiji sa propisima EU
  • šta donosi novi Zakon o medicinskim sredstvima
  • koji su osnovni zahtevi za medicinska sredstva
  • dobijanje CE znaka
  • novine u registraciji medicinskih sredstava i drugo

Teme seminara

 

Zakon o medicinskim sredstvima (“Sl. glasnik RS”, br. 105/2017)

Pravilnik o osnovnim zahtevima za medicinska sredstva („Sl. Glasnik RS“ br.65/2018)

Pravilnik o registraciji medicinskih sredstava („Sl. Glasnik RS“ br.84/2018).

88 Rooms Hotel

Takovska 49,
Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban pospust od 10% za nabavku kontrolne mape “Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora”.  

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
    Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:      Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018