Tehnika

Intezivna obuka

Stručnjak za logistiku

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Konačno: Studije slučaja na primeru kompanija u Srbiji.

Neponovljiv način razmišljanja u logističkim procesima koji vodi ka uštedama i uspehu!

 

Kada zaposleni usvoje pravila i koncepte izvrsnosti u svojim ponašanjima, to u praksi brzo dovodi do značajnih unapređenja logističkih procesa, humanizacije rada i smanjenja troškova. Tokom obuke polaznici će se upoznati sa gubicima koji nastaju u logističkim procesima pružanja usluga, prema principima lean filozofije i alatima koji se koriste, kako bi navedeni gubici bili eliminisani ili smanjeni na najmanju moguću meru, što će za posledicu imati povećanje profitabilnosti preduzeća.

Na samoj obuci se koriste materijali i podaci koji prikazuju načine rešavanja konkretnih problema i načine eliminisanja pojedinih troškova, kao i nivoe ušteda koje se u tim slučajevima ostvaruju.

 

 • NAKON ZAVRŠENE OBUKE polaznici će:
 • Naučiti da definišu gubitke i vrste gubitaka u logističkim operacijama
 • Biti osposobljeni da samostalno primene zlatna pravila Kaizen koncepta u radnim procesima
 • Usavršiti proces komisioniranja robe zahvaljujući vežbama koje će proći na obuci: primena 5S principa
 • Naučiti da razmišljaju i upravljaju kontinualnim unapređenjima
 • Prepoznati najbolje načine za unapređenje rada kompanije kroz tumačenje troškova MUDA,MURA I MURI
 • Samostalno i u timu analazirati studiju slučaja i doći do rešenja kako da unaprede proces rada i smanje trošak za svoje preduzeće

 

**SPECIJALNI BONUSI ZA POLAZNIKE:

 • Odgovori na pitanja i konsultacije u vezi sa rešavanjem specifičnih situacija u Vašoj kompaniji
 • Sertifikat o pohađanju obuke Stručnjak za logistiku – primena lean koncepta u logističkim operacijama na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje nemačka kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke.
 1. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA – Uvod u lean, definisanje gubitaka i vrste gubitaka u logističkim procesima 29.03.2021.                                 
 • Razumevanje lean filozofije, koncepata i  najboljih načina za unapređenje rada kompanije
 • Uvodni pojmovi u lean filozofiju
 • Osnovni principi lean filozofije
 • Struktura lean filozofije
 • Definisanje gubitaka i vrste gubitaka u radnim procesima (pojmovi i tumačenje MUDA,MURA I MURI)
 • Definicija Gemba Kaizen koncepta (zlatna pravila, primeri iz prakse)
 • Principi i primena SMED I POKA-YOKA metoda u organizaciji rada (SMED radionica)
 2. Modul: E-MAIL SEMINAR – Razumevanje lean filozofije u vezi sa logistikom 
 • Pojam lean filozofije
 • Zašto lean filozofija
 • Značaj lean filozofije
 • Osnovni lean alati
 • Pojam MUDA, MURA i MURI
 • Primeri iz prakse
 3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA – Standardizacija dobre prakse i ključni indikatori performansi KPI     30.03.2021.
 • Standardizacija dobre radne prakse i ključni indikatori performansi KPI
 • Vizuelno upravljanje i Koncept 5S
 • Studija slučaja na primeru kompanija u Srbiji
 • Vežbe na primerima primene 5S
 • Osnovni koraci u procesu uvođenja lean koncepta – izazovi

 4. Modul: E-MAIL SEMINAR – Koncept 5S u procesu komisioniranja robe 
 • Zašto vizuelno upravljanje
 • Primer primene 5S u procesu komisioniranja robe
 • Način razmišljanja, obuka zaposelnih, timovi i kultura
 • Upravljanje kontinualnim unapređenjima

5. MODUL: PRAKTIČNA RADIONICA – Studija slučaja uvođenja lean koncepta 31.03.2021.

 • Šta je Kanban i koja je njegova svrha
 • ABC/XYZ analiza kao uvod u uspešnu implementaciju Kanban Sistema
 • Principi Kanban Sistema snabdevanja
 • Kalkulacija Kanbana
 • Dizajn Kaban kartica
 • Šta je Mizusumashi i koje su njegove karakteristike
 • Kanban i Junjo sistemi snabdevanja upotrebom Mizusumashija
 • Kako uvesti Mizusumashi i koje benefite kompanije ostvaruje

ZAKLJUČNI TEST I PRIJEM SERTIFIKATA                                  

 • Provera i procena znanja – zaokruživanje tačnih odgovora (odgovore nam šaljete poštom)
 • Test za proveru znanja dobijate imejlom i svoje odgovore na test šaljete imejlom ili poštom
 • Dobijate sertifikat Stručnjak za logistiku – primena lean koncepta u logističkim operacijama na srpskom i engleskom jeziku

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Program je koncipiran tako da na online radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju.
 • Radionice će biti održane u vidu tri online radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 3 sata (10:00 – 13:00). Sa svake radionice dobijate materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva e-mail seminara u PDF formi, koji će biti poslati na na Vašu adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz online radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice za pisanje projekta.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 15 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018