Tehnika

Intenzivne obuke

Specijalista za upravljanje skladištem

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

SPECIJALISTA ZA UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM

Iskoristite nova znanja za efikasnu organizaciju skladišta!

 

Mnoge uspešne firme na srpskom tržištu pospešile su poslovanje i smanjile troškove bazirajući rezultate na analizi i unapređenju procesa koji se odvijaju upravo u skladištima. Ako želite da poboljšate organizaciju skladišta neophodno je da:

 • unapredite organizaciju prijema robe, skladištenja, komisioniranja robe, ali i otpremu iz skladišta
 • smanjite greške koje nastaju zbog loše organizacije skladišta
 • skratite lead time i u što kraćem roku odgovorite na zahtev korisnika
 • pratite i održavate nivo zaliha na optimalnoj vrednosti
 • pomoću realnih primera iz prakse definišete pravac unapređenja skladišta u svojoj kompaniji
 • broj propuštenih rokova, postojećih kašnjenja i greške svedete na minimum

Zato Vas pozivamo na program obuke obogaćen praktičnim zadacima, koji će Vam olakšati razumevanje procesa u skladištu, radi što bolje primene u praksi.

 

NAKON ZAVRŠENE OBUKE:

 • Bićete osposobljeni da unapredite procese u skladištu i smanjite rasipanja u njima
 • Bićete osposobljeni da poboljšate organizaciju prostora i manipulaciju materijalima unutar skladišta
 • Naučićete da mapirate proces i iz njega izdvojite aktivnosti koje je moguće eliminisati ili smanjiti pa samim tim i stvoriti proces efikasnijim
 • Unapredićete funkcije za manipulaciju velikim bazama podataka, ubrzaćete rad i poboljšati kvalitet dobijenih podataka
 • Naučićete kako da analizirate različite kategorije materijala/proizvoda i kako da postupate sa svakim od njih
 • Naučićete nekoliko sistema snabdevanja kako bi stečena znanja primenili na poslovanje kompanije
 • Kroz edukativne primere i igre razumećete kako funkcioniše LEAN sistem i koliko je dobro organizovano skladište važno za poslovanje kompanije

 

 

1.Modul: ONLINE PRAKTIČNA RADIONICA Analiza trenutnog stanja i uočavanje gubitaka u sistemu skladišta   05.04.2022.
 • Organizacija skladišta kroz prizmu Lean koncepta
 • Metode za analizu procesa u skladištu i uočavanje najvećih rasipanja
 • Prostorni raspored i upotreba spaghetti dijagrama za sagledavanje kretanja u skladištu
 • Analiza principa ulaska robe u skladište i izlaska iz njega FIFO, LIFO I PPC
 • Sistem upravljanja skladištem, unutrašnje uređenje i oprema skladišta

 

2. Modul: Modeli za organizaciju i smanjenje rasipanja u procesima u skladištu 06.04.2022.
 • Tehnologije i načini komisioniranja robe u skladištu
 • Tehnologije i upravljanje skladištem – WMS (Warehouse Management System)
 • Upravljanje zalihama od strane dobavljača (VMI – Vendor Management Inventory)
 • 5S metoda za organizaciju radnog prostora
 • Kanban sistem za optimizaciju zaliha i pravovremeno snabdevanje

 

3. Modul: Excel Alati za optimizaciju zaliha i skladišta  07.04.2022.
 • ABC/XYZ metode za kategorizaciju zaliha i saveti za postupanje sa svakom od kategorija
 • Upustva i način korišćenja funkcija MS Excela za manipulaciju velikim bazama podataka
 • Automatizacija funkcija kojom se dolazi do velikih ušteda u vremenu i kvalitetu dobijenih podataka

 

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018