Tehnika

Intenzivne obuke

Specijalista za upravljanje skladištem

29,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

SPECIJALISTA ZA UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM

Iskoristite nova znanja za efikasnu organizaciju skladišta!

 

Mnoge uspešne firme na srpskom tržištu pospešile su poslovanje i smanjile troškove bazirajući rezultate na analizi i unapređenju procesa koji se odvijaju upravo u skladištima. Ako želite da poboljšate organizaciju skladišta neophodno je da:

 • unapredite organizaciju prijema robe, skladištenja, komisioniranja robe, ali i otpremu iz skladišta
 • smanjite greške koje nastaju zbog loše organizacije skladišta
 • skratite lead time i u što kraćem roku odgovorite na zahtev korisnika
 • pratite i održavate nivo zaliha na optimalnoj vrednosti
 • pomoću realnih primera iz prakse definišete pravac unapređenja skladišta u svojoj kompaniji
 • broj propuštenih rokova, postojećih kašnjenja i greške svedete na minimum

Zato Vas pozivamo na program obuke obogaćen praktičnim zadacima, koji će Vam olakšati razumevanje procesa u skladištu, radi što bolje primene u praksi.

 

NAKON ZAVRŠENE OBUKE:

 • Bićete osposobljeni da unapredite procese u skladištu i smanjite rasipanja u njima
 • Bićete osposobljeni da poboljšate organizaciju prostora i manipulaciju materijalima unutar skladišta
 • Naučićete da mapirate proces i iz njega izdvojite aktivnosti koje je moguće eliminisati ili smanjiti pa samim tim i stvoriti proces efikasnijim
 • Unapredićete funkcije za manipulaciju velikim bazama podataka, ubrzaćete rad i poboljšati kvalitet dobijenih podataka
 • Naučićete kako da analizirate različite kategorije materijala/proizvoda i kako da postupate sa svakim od njih
 • Naučićete nekoliko sistema snabdevanja kako bi stečena znanja primenili na poslovanje kompanije
 • Kroz edukativne primere i igre razumećete kako funkcioniše LEAN sistem i koliko je dobro organizovano skladište važno za poslovanje kompanije

 

Program se sastoji od:

2 interaktivne online radionice koje možete pratiti sa svog računara ili mobilnog telefona:

Analiza trenutnog stanja i uočavanje rasipanja u sistemu skladišta

Modeli za organizaciju skladišta i lean alati za smanjenje gubitaka u skladištu     1 praktičan radni materijal u formi e-seminar (PDF format koji možete koristiti kada god želite):

Upotreba MS Excel-a za praćenje zaliha u skladištu

1.Modul: ONLINE PRAKTIČNA RADIONICA Analiza trenutnog stanja i uočavanje gubitaka u sistemu skladišta 29.06.2021.

• Organizacija skladišta kroz prizmu Lean koncepta
• Metode za analizu procesa u skladištu i uočavanje najvećih rasipanja
• Prostorni raspored i upotreba spaghetti dijagrama za sagledavanje kretanja u skladištu
• Analiza principa ulaska robe u skladište i izlaska iz njega FIFO, LIFO I PPC
• Sistem upravljanja skladištem, unutrašnje uređenje i oprema skladišta

EDUKATIVNE IGRE, DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2.Modul: Pisani materijal – Upotreba MS Excel-a za praćenje zaliha u skladištu

• Objašnjenje, upustva i način korišćenja funkcija MS Excela za manipulaciju velikim bazama podataka. Automatizacija funkcija kojom se dolazi do velikih ušteda u vremenu i kvalitetu dobijenih podataka.

3. Modul: ONLINE PRAKTIČNA RADIONICA Modeli za organizaciju skladišta i lean alati za smanjenje gubitaka u skladištu 06.07.2021.

• Tehnologije i načini komisioniranja robe u skladištu
• Tehnologije i upravljanje skladištem – WMS (Warehouse Management System)
• Upravljanje zalihama od strane dobavljača (VMI – Vendor Management Inventory)
• 5S metoda za organizaciju radnog prostora
• Kanban sistem za optimizaciju zaliha i pravovremeno snabdevanje
• ABC/XYZ metode za kategorizaciju zaliha i saveti za postupanje sa svakom od kategorija

EDUKATIVNE IGRE, DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE SPECIJALISTA ZA ORGANIZACIJU I UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM

•Test za proveru znanja dobijate na imejl adresu. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima dostavite imejlom ili poštom.
• Prijem sertifikata Specijalista za organizaciju i upravljanje skladištem

 

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Program je zasnovan tako da na online radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore. Naglasak je na praktičnom usavršavanju.
 • Obuka će biti održana u vidu dve intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 3 sata (10:00 – 13:00). Sa svake radionice dobijate materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i imejl seminar u PDF formi, koji će biti poslat na Vašu adresu i koji možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

Obuka je namenjena:

Direktorima skladišta, nabavke, logistike, proizvodnje, šefovima, poslovođama, neposrednim  izvršiocima, i svima koji žele da rade produktivnije, kvalitetnije i bolje.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da ih zameni kolega, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018