Tehnika

Intenzivne obuke

Specijalista za planiranje proizvodnje

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Uspostavite stabilnu proizvodnju planiranjem i smanjite gubitke (čekanje, prazan hod, nisku efikasnost i efektivnost, interni transport…!

 

Uslovi današnjeg tržišta stvaraju dinamično okruženje u kojem može da opstane jedino preduzeće koje stalno radi na unapređenju poslovanja. Svaki minut investiran u planiranje višesturko se vraća kroz realizaciju planiranih aktivnosti!  Obuka će Vam omogućiti da uspostavite stabilan proces planiranja proizvodnje i smanjite gubitke koji nastaju kao posledica odsusutva planiranja i koordinacije unutar procesa u kompanijama.

Koristeći metode planiranja i uz pomoć detaljno objašnjenih koraka naučićete kako da na efikasan način:

 • Planirate proizvodnju u Vašem poslovnom sistemu i skratite vreme realizacije poslova
 • Sagledate i optimizujete kalkulacije svih troškove planiranih poslova
 • U što većoj meri iskoristite Vaše proizvodne kapacitete i raspoložive resurse
 • Skratite vreme reakcije na česte promene u tražnji i rokovima proizvodnje

 

3 CELODNEVNE RADIONICE

 1. Koncept planiranja proizvodnje
 2. Planiranje proizvodnih resursa (MRP II – Manufacturing Resouce Planning)
 3. Troškovi proizvodnje

2 PISANA MATERIJALA

 1. Postupak kreiranja plana proizvodnje u excel-u
 2. PULL vs. PUSH sistem i Kanban kao sistem kontrole proizvodnje

NAKON ZAVRŠENE OBUKE:

 • Moći ćete uspostaviti stabilnost u planiranju proizvodnje u Vašem preduzeću
 • Bićete osposobljeni da samostalno kreirate plan proizvodnje i brzo reagujete na promene u tražnji
 • Ovladaćete novim metodama kojima ćete poboljšati planiranje proizvodnje
 • Bićete sigurni u korake za uključivanje u planiranje svih sektora u preduzeću i prenošenja planova proizvodnje na različitim hijerarhijskim nivoima
 • Naučićete kako da izračunate troškove koji ulaze u strukturu određenog posla i samim tim uspostavite bolje praćenje utrošaka i cena finalnog proizvoda
 • Kroz edukativne primere, igre i zadatke razumećete koje prednosti donosi dobra organizacija planiranja proizvodnje

**SPECIJALNI BONUSI ZA POLAZNIKE:

 • Odgovori na pitanja i specifična rešenja za problematične situacije u Vašoj kompaniji
 • Sertifikat o pohađanju obuke Specijalista za planiranje proizvodnje na srpskom i engleskom jeziku.

 

Obuka je namenjena:

Direktorima proizvodnje, tehničkim direktorima, planerima proizvodnje, direktorima procesa, direktorima operacija, rukovodiocima sektora, poslovođama, svim osobama čija pozicija zahteva veštine planiranja rada i proizvodnje.

TEME SEMINARA

 

1. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA  Koncept planiranja proizvodnje – 04.10.2018.
 • Trenutni trendovi u proizvodnji na globalnom nivou
 • Evolucija tehnika planiranja proizvodnje
 • Specifičnosti različitih tipova proizvodnje
 • Metode za analizu i utvrđivanje trenutnog stanja i kapaciteta proizvodnje
 • Tipovi planova po vremenskom intervalu proizvodnje i učesnici u planiranju (godišnji plan proizvodnje, klizni dinamički plan proizvodnje, kvartalni i mesečni plan proizvodnje, nedeljni i dnevni plan proizvodnje)
 • Osnove koncepta Manufacturing Resouce Planning (MRP II)

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: Postupak kreiranja plana proizvodnje u excel-u – 05.10.2018.
 • Postupak kreiranja plana u Excel-u i funkcije koje se mogu koristiti
 • Primeri planova proizvodnje (šabloni koji se mogu iskoristiti za planiranje u MS Excelu i u MS Project-u, a za svaki od planova ima i kratko objašnjenje koje uključuje koji je nivo
3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA  Planiranje proizvodnih resursa (MRP II – Manufacturing Resouce) – 11.10.2018.
 • Strateški plan – značaj i način kreiranja
 • Planiranje prodaje i operacija (SOP Sales and Operations Planning)
 • Master plan proizvodnje i grubo planiranje kapaciteta
 • Planiranje materijala (MRP – Material Requirments Planning) i uloga sastavnice materijala (BOM – Bill of Materials) planiranje materijalnih resursa
 • Metode Planiranja potrebnih kapaciteta (CRP – Capacity Requierments Planning)
 • Određivanje veličine serije
 • Kreiranje gantograma – grafičkog prikaza aktivnosti, njihovog redosleda i međuzavisnosti između njih kao i međuzavisnosti operacija unutar posla

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: PULL vs. PUSH sistem i Kanban kao sistem upravljanja proizvodnnje – 12.10.2018.
 • Specifičnosti PULL i PUSH sistema
 • Konkretni primeri upotrebe Kanbana u praksi
5. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA   Troškovi proizvodnje – 18.10.2018.
 • Izazov izračunavanja „prirodnih“ vrsta troškova
 • Kalkulacija troškova materijala i svi parametri koje trebe uvrstiti u kalkulaciju
 • Kalkulacija troškova sredstava za rad i svi parametri koje trebe uvrstiti u kalkulaciju
 • Kalkulacija troškova rada i svi parametri koje trebe uvrstiti u kalkulaciju
 • Studija slučaja: Kreiranje kalkulatora za izračunavanje troškova po radnom nalogu

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE
SPECIJALISTA ZA PLANIRANJE PROIZVODNJE

 

 • Test za proveru znanja dobijate na imejl adresu 18. 10. 2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima imejlom ili poštom dostavite najkasnije do 26.10.2018.
 • 02.11.2018. prijem sertifikata Specijalista za planiranje proizvodnje
NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 

 • Program je zasnovan tako da na radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju.
 • Radionice će biti održane u vidu tri intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva E-mail seminara u PDF formi, koji će biti poslati na na Vašu adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice za pisanje projekta.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.
Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7, Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Korisnicima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U tom slučaju se obustavlja dostup digitalnoj formi priručnika. U slučaju da se korisnik Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018