Tehnika

Intenzivne obuke

Specijalista za planiranje proizvodnje

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Za direktore proizvodnje, operacija, rukovodioce sektora i poslovođe u proizvodnji Dobra praksa i praktična rešenja za sve proizvodne procese Sertifikat na srpskom i engleskom jeziku

 

AKO ŽELITE DA:
 • Skratite vreme realizacije procesa u proizvodnji
 • Optimizujete kalkulacije troškova planiranih poslova
 • Iskoristite proizvodne kapacitete i raspoložive resurse u proizvodnji
 • Ubrzate vreme reakcije na česte promene u tražnji i rokovima proizvodnje

 

Onda Vas pozivamo da učestvujete u višednevnom programu obuke

Nakon završene obuke:

 • Bićete osposobljeni da samostalno kreirate plan proizvodnje i brzo reagujete na promene u tražnji
 • Bićete sigurni u korake za uključivanje u planiranje svih sektora u preduzeću i prenošenje planova proizvodnje na različitim hijerarhijskim nivoima
 • Ovladaćete novim metodama kojima ćete poboljšati planiranje proizvodnje
 • Naućićete nove načine kako da izračunate troškove koji ulaze u strukturu određenog posla i samim tim uspostavite bolje praćenje utrošaka i cena finalnog proizvoda
 • Kroz primere iz prakse i konkretne zadatke razumećete koje prednosti donosi dobra organizacija planiranja proizvodnje

1.  RADIONICA – KONCEPT PLANIRANJA PROIZVODNJE 21.07.2020. odh 10 do 15h

 • Trenutni trendovi u proizvodnji na globalnom nivou
 • Evaluacija tehnika planiranja proizvodnje
 • Specifičnosti različitih tipova proizvodnje
 • Metode za analizu i utvrđivanje trenutnog stanja i kapaciteta proizvodnje
 • Tipovi planova po vremenskom intervalu proizvodnje i učesnici u planiranju (godišnji plan proizvodnje, klizni dinamički plan proizvodnje, kvartalni i mesečni plan proizvodnje, nedeljni i dnevni plan proizvodnje)
 • Osnove koncepta Manufacturing Resource Planning (MRP II)

2. STUDIJSKI MATERIJAL – POSTUPAK KREIRANJA PLANA PROIZVODNJE U EXCEL-u 22.07.2020.

 • Postupak kreiranja plana u Excel-u i funkcije koje se mogu koristiti
 • Primeri planova proizvodnje (šabloni koji se mogu iskoristiti za planiranje u MS Excelu i u MS Project-u, a za svaki od planova ima i kratko objašnjenje koje uključuje koji je nivo planiranja u pitanju i od čega se sve sastoji plan)

3. RADIONICA -PLANIRANJE PROIZVODNIH RESURSA (MRP II -Manufacturing ) 23.07.2020. od 10h do 15h

 • Strateški plan – značaj i način kreiranja
 • Planiranje prodaje i operacija (SOP Sales and Operations Planning)
 • Master plan proizvodnje i grubo planiranje kapaciteta
 • Planiranje materijala (MRP – Material Requirments Planning) i uloga sastavnice materijala (BOM – Bill of Materials) planiranje materijalnih resursa
 • Metode Planiranja potrebnih kapaciteta (CRP – Capacity Requierments Planning)
 • Određivanje veličine serije
 • Kreiranje gantograma – grafičkog prikaza aktivnosti, njihovog redosleda i međuzavisnosti između njih kao i međuzavisnosti operacija unutar posla

4. STUDIJSKI MATERIJAL -ULL vs PUSH SISTEM I KANBAN KAO SISTEM PROIZVODNJE 27.07.2020.

 • Specifičnosti PULL i PUSH sistema
 • Konkretni primeri upotrebe Kanbana u praksi

5. RADIONICA – TROŠKOVI PROIVODNJE 28.07.2020. od 10h do 15h

 • Izazov izračunavanja „prirodnih“ vrsta troškova
 • Kalkulacija troškova materijala i svi parametri koje trebe uvrstiti u kalkulaciju
 • Kalkulacija troškova sredstava za rad i svi parametri koje trebe uvrstiti u kalkulaciju
 • Kalkulacija troškova rada i svi parametri koje trebe uvrstiti u kalkulaciju
 • Studija slučaja: Kreiranje kalkulatora za izračunavanje troškova po radnom nalogu

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE SPECIJALISTA ZA PLANIRANJE PROIZVODNJE

Test za proveru znanja dobijate na imejl adresu 31.07.2020. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima imejlom ili poštom dostavite najkasnije do 14.08.2020.

21.08.2020. prijem sertifikata Specijalista za planiranje proizvodnje.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Program je koncipiran tako da na radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju.
 • Radionice će biti održane u vidu tri intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i dva E-mail seminara u PDF formi, koji će biti poslati na na Vašu adresu i koje možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice za pisanje projekta.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri celodnevne radionice, bezalkoholna pića i posluženje tokom pauze, materijal sa radionica i dva email seminara.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 10 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 15 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018