Tehnika

Intenzivna obuka

Specijalista za menadžment kvaliteta

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Implementirajte efektivan sistem menadžmenta kvaliteta,

postignite poboljšanja u načinu funkcionisanja procesa

i povećajte zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom sistema!

 

Saradnja sa mnogim uspešnim kompanijama zahteva određeni vid garancije kvaliteta. Svaki napor uložen u kvalitet i interno uređenje u preduzeću višesturko se vraća kroz plasiranje proizvoda i usluga koje zadovoljavaju zahteve korisnika! Obuka će Vam omogućiti da uspostavite efektivan sistem menadžmenta kvaliteta i poboljšate ukupne performanse sistema tako da, kao rezultat, plasirate proizvode i usluge koji obezbeđuju zadovoljstvo vaših korisnika.

Koristeći metode i principe kvaliteta, kao i uz pomoć detaljno objašnjenih zahteva standarda ISO 9001:2015 naučićete kako da na efektivan i efikasan način:

 • Obezbedite usaglašenost sa specificiranim zahtevima sistema menadžmentu kvaliteta
 • Obezbeđujete proizvode i usluge koji ispunjavaju zahteve korisnika
 • Realizujete stalna poboljšavanja kvaliteta
 • Upravljate rizicima i prilikama koji su povezani sa ciljevima Vaše organizacije
 • Upravljate rizicima i prilikama koji su povezani sa ciljevima Vaše organizacije

3 CELODNEVNE RADIONICE

 1. Zahtevi za Kontekst organizacije i Liderstvo
 2. Zahtevi za Planiranje, Podršku i Realizaciju operativnih aktivnosti
 3. Zahtevi za Vrednovanje performansi i Poboljšavanje

NAKON ZAVRŠENE OBUKE:

 • Razumećete zahteve standarda ISO 9001:2015
 • Bićete osposobljeni da samostalno kreirate dokumentaciju sistema menadžmenta kvaliteta
 • Kroz različite primere i radionice razumećete dobru praksu menadžmenta kvaliteta koju možete primeniti u Vašem sistemu
 • Naučićete kako da uspostavite efektivan i efikasan sistem menadžmenta kvaliteta u Vašoj organizaciji
 • Ovladaćete novim metodama koje će vam omogućiti da uspostavite i održavate efektivan sistem menadžmenta kvaliteta
 • Kroz primere iz prakse i zadatke razumećete koje prednosti donosi usklađivanje poslovanja sa zahtevima standarda ISO 9001:2015

 **SPECIJALNI BONUSI ZA POLAZNIKE:

 • Odgovori na pitanja i specifična rešenja za problematične situacije u Vašoj kompaniji
 • Sertifikat o pohađanju obuke Specijalista za menadžment kvaliteta na srpskom i engleskom jeziku.

 

Obuka je namenjena:

Direktorima kvaliteta, rukovodiocima kvaliteta, menadžerima kvaliteta, odnosno osobama zaduženim za kvalitet u organizaciji, kao i svim zaposlenima koji učestvuju u implementaciji sistema menadžmenta kvaliteta prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, bilo da je cilj sticanje sertifikata ili interno uređenje procesa.

1. ONLINE RADIONICA Zahtevi za Kontekst organizacije i Liderstvo – 22.02.2021. od 10 do 13h
 • Razumevanje organizacije i njenog konteksta
 • Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana
 • Liderstvo i posvećenost
 • Uspostavljanje politike kvaliteta
 • Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja
 • Mere koje se odnose na rizike i prilike
 • Ciljevi kvaliteta i planiranje njihovog ostvarivanja
 • Planiranje izmena

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. ONLINE RADIONICA Zahtevi za Planiranje, Podršku i Realizaciju operativnih aktivnosti – 23.02.2021. od 10 do 13h
 • Resursi
 • Kompetentnost i Svest
 • Komuniciranje
 • Dokumentovane informacije
 • Planiranje i upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti
 • Zahtevi za proizvode i usluge
 • Projektovanje i razvoj proizvoda i usluga
 • Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama
 • Proizvodnja i pružanje usluga
 • Puštanje proizvoda i usluga
 • Upravljanje neusaglašenim izlaznim elementima

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

3. ONLINE RADIONICA Zahtevi za Vrednovanje performansi i Poboljšavanje – 24.02.2021. od 10 do 13h

• Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje performansi
• Interna provera
• Preispitivanje od strane rukovodstva
• Poboljšavanje
• Neusaglašenost i korektivna mera

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE
SPECIJALISTA ZA MENADŽMENT KVALITETA

Prijem sertifikata Specijalista za menadžment kvaliteta.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Program je koncipiran tako da na online radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju.
 • Radionice će biti održane u vidu tri online intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 3 sata (10:00 – 13:00). Sa svake radionice dobijate materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice za pisanje projekta.
 • Nakon uspešno završene obuke dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa, ako nije drugačije dogovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 15 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018