Tehnika

Kontrolna mapa

Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora

11,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Količina:

Praktična mapa prečišćenih trgovinskih ugovora sa CD-om – oprobani modeli, precizne smernice i stručna uputstva za sačinjavanje ugovora!

Koliko puta Vam je bila potrebna proverena osnova za izradu trgovinskog ugovora? Koliko vremena ste potrošili da biste pronašli odgovarajuću „mustru“ ili ste radiili ugovor od „nule“? Znate li na koje odredbe treba obratiti posebnu pažnju i kod kojih ugovora su u praksi učestali sporovi?

Kako ugovaranjem prava i obaveza da umanjite rizik?

 

Za Vas smo pripremili modele trgovinskih ugovora i naznačili gde je neophodno posebno obratiti pažnju na rizik i odgovornost!

Izaberite i prilagodite odgovarajući ugovor: kupoprodajni, komisioni, konsignacioni, o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovor o lizingu, ugovor o licenci, ugovor o posredovanju i druge svojim potrebama koristeći gotove modele iz naše zbirke.

Zbirka trgovinskih ugovora za brzo i ispravno sklopljene ugovore!

Pomoću ove praktične kontrolne mape i CD-a ćete:

 • Unaprediti pripremu i izradu ugovora: Prethodno pripremljeni tipovi ugovora u vezi za specifičnim situacijama koje se sreću u privrednoj praksi, analiza eventualnih problema spornih odredbi i predočavanje najčešćih grešaka u postupku pregovora i izrade ugovora, analiza pravnog pristupa ugovaranju, transportne klauzule.
 • Zakonski ispravno formulisati ugovorne odnose: Stručno  objašnjenje neophodnih, preporučenih, rizičnih i nedopustivih odredbi i elemenata ugovora sa modelima oprobanim u našem pravnom sistemu i preporučenim od strane eksperata iz prakse.
 • Uštedeti vreme i novac:
  Na CD-u se nalaze gotovi modeli lista za proveru postupaka sačinjavanja i zaključenja ugovora, zvaničnih obrazaca i primeri potrebni u specifičnim situacijama, uzorci ugovora pripremljeni za trenutnu upotrebu i mnogo više!

I POGLAVLJE

IZVORI PRAVA

 • Koji izvori prava se primenjuju (Zakoni, konvencije, sudska praksa, uzanse, trgovačke klauzule i sl…)

POJAM UGOVORA U PRIVREDI

 • Opšti uslovi za zaključenje ugovora u privredi
 • Specifičnosti ugovora u privredi

POJAM I VRSTE RIZIKA

 • Kod specifičnih vrstа trgovinskih ugovora

POJAM I VRSTE ODGOVORNOSTI

 • Kod specifičnih vrsti trgovinskih ugovora
 • Sistemi odgovornosti
 • Pretpostavka odgovornosti dužnika
 • Oslobađanje odgovornosti u specifičnim trgovinskim ugovorima
 • TRANSPORTNE KLAUZULE
 • Tabelarni prikaz rizika i odgovornosti

ZAKONSKA REGULATIVA I IZVORI PRAVA

POJAM TRGOVINSKIH UGOVORA I OSNOVNA NAČELA UGOVORA

 • Opšti uslovi za zaključenje ugovora u privredi
 • Specifičnosti ugovora u privredi
 • Načelo poštenja i savesnosti, teretnosti, neformalnosti, pojačana pažnja
 • Pregovori, opšta ponuda i poziv na ponudu, prećutno zaključenje
 • Memorandum, obezbeđenje, kamata, prekomerno oštećenje
 • Dokazna sredstva, prigovori i zastarelost

POJAM I VRSTE RIZIKA U TRGOVINSKIM UGOVORIMA

Pojam rizika i opšti pojmovi povezani sa rizikom, klasifikacija rizika

 

POJAM I VRSTE ODGOVORNOSTI U TRGOVINSKIM UGOVORIMA

 • Odgovornost iz ugovora o privredi i sistemi odgovornosti
 • Pretpostavka odgovornosti dužnika
 • Odgovornost kod pojedinih trgovinskih ugovora:
  • Ugovora o prodaji
  • Ugovora o privrednim uslugama
  • Ugovora o građenju
  • Ugovora o prevozu
  • Ugovora sa inostranim elementom
  • Oslobađanje odgovornosti u specifičnim trgovinskim ugovorima

 

OBRASCI I PRIMERI TRGOVINSKIH UGOVORA NA CD-U:

 • Ugovor o kupoprodaji,
 • ugovor o međunarodnoj kupoprodaji,
 • ugovor o trgovinskom zastupanju,
 • ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji,
 • ugovor o posredovanju,
 • ugovor o konsignaciji,
 • ugovor o otpremanju (špediciji),
 • ugovor o kontroli robe,
 • ugovor o organizovanju putovanja,
 • ugovor o osiguranju lica i stvari,
 • ugovor o osiguranju zaposlenih,
 • ugovor o zalozi,
 • ugovor o podzalozi,
 • ugovor o hipoteci,
 • ugovor o menadžment,
 • ugovor o poslovnoj saradnji,
 • ugovor o faktoringu,
 • ugovor o forfetingu,
 • ugovor o franšizi,
 • ugovor o licenci,
 • ugovor o građenju,
 • ugovor o lizingu,
 • ugovor o franšizingu,
 • ugovor o prodaji,
 • ugovor o razmeni,
 • ugovor o zakupu,
 • ugovor o podzakupu,
 • i drugi.

Nakon prijema popunjene narudžbenice, poslaćemo Vam proizvod i fakturu Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Vaše podatke po Vašem zahtevu možemo promeniti ili izbrisati.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018