Tehnika

Seminar

Primena Zakona o ozakonjenju (legalizaciji) objekata

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Primena Zakona o ozakonjenju (legalizaciji) objekata

Nov Zakon o ozakonjenju objekata (legalizaciji) predviđa šira ovlašćenja građevinskih inspektora – brže rušenje objekata!

 

Izmene i dopune Zakona o ozakonjenju (legalizaciji) objekata stupile su na snagu 06.11.2018. god. sa novim uslovima, postupkom i načinima ozakonjenja, kao i uslovima odobrenja za izgradnju i izdavanje rešenja!

Šira ovlašćenja građevinskih inspektora ogledaju se u bržem donošenju rešenja o uklanjanju nelegalnih objekata, što znači da će se nelegalni objekti rušiti i pre ishoda eventualnog upravnog spora. Novine nameću različita pitanja: U kojim slučajevima će se podnositi krivične prijave protiv onih koji bespravno grade, a kada će se graditeljima oduzimati licence? Šta će se desiti sa objektima koji su građeni posle 2015. god. i sa objektima koji nisu na satelitskom snimku? Da li su predviđene nove novčane kazne?

Kako biste dobili odgovore na navedena pitanja i kako biste rešili ostale nedoumice koje imate, organizujemo interaktivni seminar sa predavačima iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koji imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti, budući da su i učestvovali u donošenju izmena i dopuna.

 

  Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Tumačenja zakonske regulative i posledica propuštanja rokova u skladu sa novinama u Zakonu o ozakonjenju objekata
 • Objašnjenja procedura, uslova i rokova ozakonjenja svih objekata
 • Odgovore na Vaša pitanja i nedoumice u interaktivnoj diskusiji sa predavačem

Kome je seminar namenjen? 

Vlasnicima objekata, direktorima, vlasnicima malih i srednjih preduzeća, pravnicima, konsultantima, zaposlenima u građevinskoj delatnosti, kao i svima onima koji imaju dodatna pitanja u vezi postupka legalizacije objekata.

TEME SEMINARA

 • Rešavanje prethodnih pitanja;
 • Dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu;
 • Određivanje visine takse;
 • Rešenja predviđena izmenama i dopunama;
 • Nezainteresovanost stranaka da aktivno učestvuju u postupku ozakonjenja;
 • Uticanje na sprečavanje nezakonite gradnje;
 • Sprečavanje prometa nezakonito izgrađenih objekata pre okončanja postupka ozakonjenja kojim se objekat ozakonjuje;
 • Uticaj javnog objekta – izjava vlasnika;
 • Omogućavanje rušenja nezakonito izgrađenih objekata na osnovu konačnog rešenja i
 • Postupanje kada je predmet ozakonjenja objekat gde je odstupljeno od izdate građevinske dozvole – izmena rešenja, potvrda o izmirenim doprinosima.

 

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018