Tehnika

Seminar

Pravna analiza nepokretnosti

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Kako rešiti probleme/nedostatke u vezi sa nepokretnošću u toku transakcije ili nakon nje? 

Transakcije koje uključuju nepokretnost (kupovina/prodaja društva koje poseduje nepokretnosti, odnosno kupovna „biznisa“ ili samo kupovina/prodaja nepokretnosti) su česte u Srbiji, a najčešće uključuju veliki broj nerešenih pitanja u vezi sa nepokretnošću. Nije retka situacija da se od željenog posla odustane, ukoliko pravna analiza „biznisa“ ili nepokretnosti pokaže neželjeno stanje. Pitanja koja mogu opteretiti nepokretnost su postojanje prava korišćenja na zemljištu, nelegalnih objekata, postojanje hipoteke ili drugog tereta, vanknjižno vlasništvo, postojanje mogućnosti eksproprijacije nepokretnosti i slično. U toku pravne analize nepokretnosti potrebno je dati odgovor kako je moguće prevazići navedene „prepreke“ ukoliko ste kupac ili prodavac i na koji način je najbolje zaštiti se u kupovini/prodaji nepokretnosti.

 

Na seminaru ćete naučiti:

 • Šta sve podrazumeva/uključuje pravna analiza nepokretnosti
 • Koje su razlike ako transakcija podrazumeva samo kupovinu/prodaju nepokretnosti u odnosu na kupovinu/prodaju društva koje poseduje nepokretnost
 • Koju dokumentaciju je potrebno zahtevati za sprovođenje kompletne pravne analize
 • Na koji način klijentu/trećoj strani predstaviti određene probleme u vezi sa nepokretnošću koji su vidljivi iz dostavljene dokumentacije
 • Da li postoje primenjivi zakonski rokovi
 • Na koje se sve načine rešavaju problemi/nerešena pitanja u vezi sa nepokretnostima

TEME SEMINARA:

 

 • Pojam pravne analize
 • Vrste pravne analize
 • Poglavlja koja pravna analiza obavezno sadrži
 • Šta sve uključuje pravna analiza nepokretnosti
 • Koja se dokumentacija zahteva za pravnu analizu nepokretnosti
 • Utvrđivanje stanja nepokretnosti
 • Urbanistički zahtevi u vezi sa nepokretnošću
 • Uknjiženje nepokretnosti i povezana pitanja
 • Ugovori u vezi sa nepokretnošću
 • Koje oblasti u vezi sa nepokretnošću se obavezno analiziraju i zašto u zavisnosti od kategorije nepokretnosti
 • Primenjvi rokovi u vezi sa određenim oblastima
 • Koja su rešenja i kako se implemetiraju u praksi/transakcionoj dokumentaciji

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen pravnicima, advokatima, sudijama, proceniteljima, posrednicima u prodaji/zakupu nekretnina, svim licima koja se bave upravljanjem nekretnina.

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu“!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije druga;ije dogovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018