Tehnika

Seminar

Ozakonjenje objekata i njihov upis u katastar nepokretnosti

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Praktični problemi kod legalizacije objekata i upisa u katastar!

 

Nakon godinu dana od stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o ozakonjenju (legalizaciji), nedoumice i dalje postoje u vezi sa novim uslovima, postupkom i načinima ozakonjenja!

Da li brže donošenje rešenja o uklanjanju nelegelanih objekata od strane građevinskih inspektora, zaista u praksi dovodi do rušenja objekata i pre ishoda eventualnog upravnog spora?

Takođe, u praksi i dalje postoje dileme: U kojim slučajevima je zabranjeno otuđenje nepokretnosti zbog ozakonjenja? Kako se pokreće postupak ozakonjenja za objekte za koje do sada nije vođen postupak legalizacije ili ozakonjenja? Kako se vrši upis ozakonjenih objekata u katastru nepokretnosti? Šta će se desiti sa objektima koji su građeni posle 2015. god. i sa objektima koji nisu vidljivi na satelitskom snimku?

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Tumačenja zakonske regulative i upoznavanje sa posledicama propuštanja rokova propisanih Zakonom o ozakonjenju objekata
 • Objašnjenja procedura, uslova i rokova ozakonjenja svih objekata
 • Odgovore na Vaša pitanja i nedoumice u interaktivnoj diskusiji sa predavačima

TEME SEMINARA:

 • Od legalizacije do ozakonjenja
 • „Zatvoren“ sistem upisa
 • Izmene Zakona o ozakonjenju
 • Buduće promene u nadležnosti
 • Iniciranje postupka ozakonjenja
 • Zabrana otuđenja
 • Konvalidacija ugovora u ozakonjenju
 • E-šalter
 • Upis na zemljištu i ozakonjenje
 • Prethodni zahtevi kao prepreka za upis
Saint Ten Hotel

Svetog Save 10, Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018